ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย Hypothyroid

เป็นภาวะที่ต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนออกมาน้อย ทำให้ร่างกายเกิดอาการของการขาดฮอร์โมนไทรอยดทำให้ต่อมใต้สมอง [pituitary gland] จะสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่า Thyroid stimulating hormone [TSH] ออกมาเพื่อกระตุ้นต่อมไทรอยด์ทำงานมากขึ้น ส่งผลให้ต่อมไทรอยด์โตขึ้นที่เรียกว่าคอพอก goiter สาเหตุของต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย

 • เกิดจากการอักเสบของต่อมไทรอยด์ thyroiditis
 • เกิดจากการผ่าตัดต่อมไทรอยด์มากเกินไป
 • เกิดจากการใช้น้ำแร่รักษาต่อมไทรอยด์เป็นพิษ

อาการของต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย

อาการของผู้ป่วยต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย เกิดจากการที่ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย ร่างกายก็มีการเผาผลาญน้อย ผู้ป่วยที่เป็นไม่มากอาจจะไม่มีอาการอะไร หากไม่รักษาโรคจะเป็นมากขึ้นจนเกิดอาการของต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย คือ

 • อ่อนเพลีย
 • ผิวหยาบและแห้ง ผิวซีด และผมแห้ง
 • อมรมณ์ผันผวน
 • ขี้ลืม
 • น้ำหนักเพิ่ม
 • กลืนลำบาก
 • ขี้หนาว
 • เบื่ออาหาร

กลุ่มอาการ Subclinical Hypothyroidism

เป็นภาวะที่พบได้บ่อยเป็นภาวะที่พบว่าค่า TSH สูง โดยที่ค่า T3 T4 มีค่าปกติโดยที่ไม่มีอาการ การตัดสินใจรักษาจะต้องพิจารณาให้รอบครอบเพราะหากรักษาจะต้องรักษาตลอดชีพ

การวินิจฉัยโรคต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย

โดยการเจาะเลือดตรวจหาฮอร์โมนของต่อมธัยรอยด TSH T3 T4 จะพบว่าค่า T4 ปกติหรือต่ำ แต่ค่า TSH จะสูงเป็นการยืนยันการวินิจฉัย

การรักษาต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย

 • โดยการให้ thyroid hormone ตลอดชีวิต โดยต้องเริ่มให้ขนาดน้อยแล้วปรับยาจนกระทั่งค่า T4 และ TSH อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • ไม่ควรเปลี่ยนยาเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์
 • ควรตรวจหาระดับ TSH เป็นระยะเพื่อปรับยาไทรอยด์

หากการวินิจฉัยไม่ผิดพลาดท่านจะต้องรับประทานยาไปตลอดชีวิต ไม่ควรหยุดยาเองแม้ว่าท่านจะป่วยจากโรคอื่น