ยารักษาคอพอกเป็นพิษ Methimazole

สำหรับผู้ที่ใช้ยาชนิดนี้หากมีอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

 • มีไข้ หนาวสั่น ปวดตามตัว มีอาการเป็นหวัด
 • มีจ้ำเลือด เลือดออก
 • ปัสสาวะ อุจาระมีเลือดปน
 • มีผื่นตามผิวหนัง หรือตุ่มน้ำตามผิวหนัง
 • คลื่นไส้ ปวดท้อง เบื่ออาหาร ปัสสาวะสีเข้ม ตัวเหลืองตาเหลือง

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยารักษาคอพอกเป็นพิษ Methimazole

 • ใช้รักษาภาวะคอกพอกเป็นพิษ

ขนาดและวิธีการให้ยารักษาคอพอกเป็นพิษ Methimazole

 • ผู้ป่วยที่อาการไม่มากให้ยา Methimazole 15 มกต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
 • ผู้ที่มีอาการปานกลางให้ยา Methimazole 30-40 มกต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
 • ผู้ที่มีอาการรุนแรงให้ยา Methimazole 60 มกต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
 • ขนาดยาที่ใช้ควบคุมอาการ Maintainance 5-15 มก ต่อวัน

 

ผลข้างเคียงของยารักษาคอพอกเป็นพิษ Methimazole

 • ผลต่อระบบโลหิตได้แก่ เม็ดเลือดขาวต่ำ(ทำให้เกิดอาการติดเชื้อได้ง่าย เช่นไข้ เจ็บคอ)โดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 40 ปี และได้ยามากกว่า 40 มก ต่อวัน เกล็ดเลือดต่ำ ซีด
 • แพ้ยามีผื่นขึ้น และมีไข้
 • ตับอักเสบ
 • ลมพิษ
 • ปวดข้อ ผมร่วง

ปฏิกิริยากับยาชนิดอื่น

 • ยาต้านการแข็งตัวของเลือด warfarin ยา Methimazole จะเพิ่มยา warfarin ในเลือดดังนั้นจะต้องติดตามการแข็งตัวของเลือด
 • ยา Methimazole จะเพิ่มการขับถ่ายของยา betablocker ดังนั้นเมื่อคุมภาวะคอกพอกเป็นพิษได้ ควรจะลดขนาดยา betablocker
 • ยา Methimazole จะเพิ่มระดับยา digoxin ดังนั้นเมื่อคุมภาวะคอกพอกเป็นพิษได้ ควรจะลดขนาดยา
 • ยา Methimazole จะเพิ่มระดับยา Theophylline ดังนั้นเมื่อคุมภาวะคอกพอกเป็นพิษได้ ควรจะลดขนาดยา

ความปลอดภัยในคนตั้งครรภ์

ยานี้จัดอยู่ในกลุ่ม D ควรจะหลีกเลี่ยงในคนท้อง และผู้ที่ให้นมบุตร

ข้อห้ามในการใช้ยารักษาคอพอกเป็นพิษ Methimazole

 • ผู้ที่มีประวัติแพ้ยานี้