การผ่าตัดต่อมไทรอยด์

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด

 1. เนื้องอกของต่อมไทรอยด์(nodules)ที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็ง
 2. ต่อมไทรอยด์โตและมีอาการของต่อมไทรอยด์เป็นพิษ
 3. ก้อนที่ไทรอยด์กดหลอดลม
 4. มีเนื้องอกที่ต่อมไทรอยด์หลังจากการฉายแสงรังสีที่หน้า เช่นรังสีรักษาสิว

การเตรียมการผ่าตัด

เนื่องต่อมไทรอยด์โตเกิดจากสาเหตุต่างๆได้หลายอย่าง ดังนั้นก่อนผ่าตัดแพทย์ต้องตรวจหาสาเหตุของต่อมไทรอยด์โต การตรวจที่แพทย์มักจะสั่งการตรวจ

 • เจาะเลือดเพื่อตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ว่าเป็นพิษหรือไม่
 • การทำ thyroid scan เพื่อดูลักษณะก้อนของไทรอยด์
 • ทำ ultrasound เพื่อดูว่าก้อนที่โตเป็นน้ำหรือเนื้อ
 • การใช้เข็มเจาะเนื้อไทรอยด์เพื่อตรวจหาเซลล์มะเร็งที่เรียกว่า fine needle aspiration biopsy (FNAB)

การผ่าตัด

แพทย์จะให้ผู้ป่วยนอนก่อนวันผ่าตัดหนึ่งวันเพื่อเตรียมผ่าตัด เช่นการตรวจเลือด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การ x-ray แพทย์จะผ่าบริเวณคอเป็นแผลเล็กๆและตัดเนื้อต่อมไทรอยด์ ตัดมากหรือน้อยขึ้นกับโรคที่เป็นอยู่ หลังจากนั้นจึงเย็บปิด

โรคแทรกซ้อน

 • หลังผ่าตัดจะมีอาการบวม เจ็บคอ กลืนอาหารลำบาก
 • เลือดออกที่แผลผ่าตัด แพทย์จะใส่สายยางเพื่อดูดเอาเลือดออก
 • เจ็บคอและเสียงแหบเนื่องจากการใส่ท่อหายใจระหว่างดมยาสลบ
 • เสียงแหบหากเส้นประสาทถูกทำลาย
 • หากตัดถูกต่อม parathyroid ก็จะมีแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ

กลับหน้าแรก