คออักเสบ Pharyngitis


คออักเสบ Pharyngitis หมายถึงเนื้อเยื่อที่ด้านหลังของคอมีการอักเสบ บวม สาเหตุที่พบบ่อยเกิดจากเชื้อไวรัสหรือที่เราเรียกว่าไข้หวัด เชื้อ coxsackie virus แต่ผู้ป่วยบางรายเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

 • เชื้อที่พบบ่อยคือเชื้อ group A Streptococcus
 • ที่พบรองลงมาได้แก่เชื้อหนองใน gonorrhea และเชื้อ

ผู้ที่เป็นโรคคออักเสบมักจะเกิดในฤดูหนาวและติดต่อกันสำหรับผู้ที่ติดต่อใกล้ชิด

สาเหตุของคออักเสบ

สาเหตุจากไวรัส VIRUSES

คออักเสบจากการติดเชื้อไวรัสพบว่าเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด ผู้ป่วยจะมีอาการน้ำมูกไหล น้ำตาไหล ครั่นเนื้อครั่นตัว เสียงแหบ ไข้ต่ำๆ สำหรับเด็กอาจจะมีอาการหายใจทางปาก อาเจียน ปวดท้อง ท้องร่วง

สาเหตุจากการติดเชื้อ INFECTIOUS MONONUCLEOSIS

พบการติดเชื้อนี้ในเด็กอายุ 15-30 ปี จะมีไข้ เจ็บคอ ครั่นเนื้อครั่นตัว ตรวจที่คอจะพบมีฝ้าสีขาวในคอ ต่อมน้ำเหลืองโต ตับม้ามโต หากรักษาด้วยยา amoxicillin หรือ ampicillin พบว่าร้อยละ 90 จะมีผื่นขึ้น

สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียBACTERIA

ผู้ที่คออักเสบจากเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะ group A streptococcus จะไม่มีน้ำมูก หรือไอ หรือน้ำตาไหล จะมีไข้สูง เจ็บคอ ครั่นเนื้อครั่นตัว ตรวจพบคอจะแดง ต่อมทอนซิลจะมีหนอง ลิ้นไก่บวม ต่อมน้ำเหลืองโต โรคแทรกซ้อนที่สำคัญ

 • โรคหัวใจ Rheumatic fever
 • หนองที่ต่อมทอนซิล
 • ไตอักเสบ Poststreptococcal glomerulonephritis
 • Scarlet fever

สาเหตุจากเชื้อแบคทีเรียอื่นๆได้แก่

 • เชื้อหนองใน Gonococcal pharyngitis มักจะเกิดในผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ทางปาก จะมีไข้สูง เจ็บตอ ปัสสาวะขัด และมีหนองสีเขียวที่คอ
 • จากเชื้อ Chlamydia
 • จากเชื้อ Diphtheria หรือคอตีบ

คออักเสบอาจจะแบ่งเป็น

 • คออักเสบเฉียบพลัน Acute pharyngitisซึ่งมักจะหายใน 3-7 วันมักจะเกิดในเด็กอายุ 5-15 ปี
 • คออักเสบเรื้อรัง มักจะมีอาการหลายสัปดาห์


อาการที่สำคัญของคออักเสบ

เจ็บคอเป็นอาการที่สำคัญ อาการอื่นๆได้แก่

 • มีไข้มากกว่า 37.5 องศา
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ
 • ผื่นตามผิวหนัง
 • ต่อมน้ำเหลืองที่คอโต
 • กลืนอาหารแล้วเจ็บคอ
 • น้ำมูกไหล ไอ
 • คลื่นไส้อาเจียน

การวินิจฉัยคออักเสบ

ทำได้ง่ายเมื่อแพทย์ฟังประวัติการเจ็บป่วยจะส่องดูคอพบว่าคอแดง การตรวจชนิดอื่นไม่ค่อยมีความจำเป็น

การรักษาคออักเสบ

ผู้ที่เป็นคออักเสบส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ จะให้ยาปฏิชีวนะในกรณี

 • การเพาะเชื้อขึ้นเชื้อ strep หรือ chlamydia หรือ gonorrheaให้ผลบวก

การรักษาทั่วๆไปได้แก่

 • ดื่มน้ำอุ่น เช่น ชามะนาว ชาน้ำผึ้ง
 • กรวกคอด้วยน้ำเกลืออุ่นๆบ่อยๆ
 • อมลูกอมแก้เจ็บคอ
 • เพิ่มความชื้นในอากาศด้วยเครื่องเพิ่มความชื้นเพื่อลดอาการเจ็บคอ
 • หากมีอาการปวดใช้ paracetamol

โรคแทรกซ้อน

เมื่อไรจะต้องไปพบแพทย์

 • อาการเจ็บคอไม่ทุเลาหลังจากป่วมาสองสัปดาห์
 • ไข้สูงมากกว่า 38 องศาติดต่อกันหลายวันแม้ว่าจะได้รับประทานยาลดไข้
 • มีไข้สูง ต่อมน้ำเหลืองโต และมีผื่น
 • มีอาการเจ็บคอถี่ขึ้น

 

เพิ่มเพื่อน