หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ไซนัสอักเสบ Sinusitis

ไซนัสคืออะไร

ไซนัส (Sinus) เป็นโพรงอากาศในกระดูกใบหน้าอยู่บริเวณรอบๆจมูก และมีท่อซึ่งจะเปิดในช่องจมูก ในโพรงอากาศ หรือไซนัสนี้ จะมีเยื่อบุซึ่งเป็นชนิดเดียวกับเยื่อบุช่องจมูกและติดต่อกันโดยผ่านรูเปิดเล็กๆ ภายในไซนัสจะมีเยื่อเมือก ซึ่งจะให้ความอบอุ่น และความชื้นกับอากาศที่ผ่านเข้าไปไซนัสมี 4 คู่ ได้แก่


ไซนัสอักเสบ