อาการของโรคหัวใจวาย


 

ผู้ป่วยหัวใจวายอาจจะมีอาการเล็กน้อยจึงไม่ได้ใส่ใจ บางรายเป็นขณะทำงานพอพักแล้วหาย จึงยังไม่ได้ปรึกษาแพทย์ เป็นจำนวนไม่น้อยที่มาพบแพทย์เมื่ออาการหนักมาก ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจวาย ควรที่จะรู้ว่ามีอาการอะไรบ้างและควรที่จะติดตามอาการเหล่านั้น หากอาการแย่ลงต้องรีบปรึกษาแพทย์อาการต่างๆทีพบได้

 • เหนื่อยง่าย หากโรคหัวใจเป็นไม่มาก จะหอบเฉพาะเวลาทำงานหนัก หรือขึ้นบันได พอพักจะหายเหนื่อย dyspnea on exertion แต่ถ้าโรคหัวใจเป็นมากขึ้น ผู้ป่วยจะเหนื่อยง่ายงานที่เคยทำได้ก็จะเหนื่อย

  ปอดบวม

  รูปแสดงปอดในสภาพปกติ และรูปปอดที่เป็นหัวใจวายและมีน้ำท่วมปอด

  เท้าบวม

  หลังเท้าบวม

  หน้าแข้งและหลังเท้าบวม เมื่อกดหลังเท้าจะพบรอยบุ๋ม

  หลอดเลือดโป่ง

  หลอดเลือดคอโป่งพอง

  หากเป็นมากขึ้นกิจกรรมปกติก็จะเหนื่อย จนกระทั่งเวลาพักก็เหนื่อย หากอาการเหนื่อยเปลี่ยนในทางที่แย่ลง ต้องปรึกษาแพทย์อาการเหล่านี้เกิดจากน้ำท่วมปอด Pulmonary edma
 • นอนราบไม่ได้จะเหนื่อย ต้องลุกมานั่งหลังจากนอนไปแล้ว 1-2 ชั่วโมง บางรายต้องนั่งหลับเรียกว่า orthopnea
 • แน่นหน้าตอนกลางคืน ต้องลุกขึ้นมานั่ง
 • อ่อนเพลียง่าย ไม่มีแรง
 • หลอดเลือดที่คอโป่งพอง
 • ข้อเท้าบวม บวมท้องเนื่องจากมีการคั่งของน้ำและเกลือ
 • น้ำหนักเพิ่มอย่างเร็ว
 • ไอเรื้อรังโดยเฉพาะหากเสมหะมีเลือดปนออกมา ต้องรีบไปพบแพทย ์เพราะนั้นคืออาการของน้ำท่วมปอด
 • เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน เนื่องจากระบบย่อยอาหารได้รับเลือดไปเลี้ยงน้อยลง
 • ความจำเสื่อม มีการสับสน
 • ใจสั่นหัวใจเต้นเร็ว

ปรึกษากับแพทย์ของท่าน หากท่านมีโรคหัวใจอยู่ก่อนและเกิดอาการดังกล่าว

สิ่งที่ต้องบอกแพทย์เพื่อให้แพทย์ประเมินความรุนแรงของโรคสิ่งที่จะต้องบอกแพทย์เมื่อไปพบแพทย์

 • ความรุนแรงของอาการ ไม่ว่าจะเป็นอาการแน่นหน้าอก หรือไอ บวม อ่อนเพลีย หรือเหนื่อย เช่น เดินเร็วจะเหนื่อย หรือนอนราบจะเหนื่อยเป็นต้น
 • ความถี่ของอาการ เช่นทุกครั้งที่ขึ้นบันไดจะเหนื่อย หรือทุกครั้งที่นอนหงาย หรือเป็นทุกวันทุกคืน
 • ระยะเวลาของอาการ เช่นบวมตอนสายตอนเช้าไม่บวม หรือแน่หน้าอกครั้งละ 20 นาทีเป็นต้น
 • รูบแบบของอาการ เช่นเดินขึ้นบันไดจะเหนื่อย หรือ บวมตอนเช้า หรือ หยุดออกกำลังแล้วแน่หน้าอกหายไป
 • ต้องบอกว่าเป็นที่ส่วนไหนให้ชัดเจน เช่นเหนื่อย หายใจหอบ

อาการ

ต้นเหตุ

อาการของผู้ป่วย

แน่นหน้าอก เลือดคั่งในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงปอด เหนื่อยเวลาทำงานหนัก เหนื่อยเวลาพัก เหนื่อยหรือแน่นหน้าอกเวลานอน
ไอเวลานอน เลือดคั่งในปอดและมีการรั่วของเลือดเข้าในปอด ไอเวลานอน แน่นหน้าอกเวลานอน ต้องลุกนั่งจึงจะหาย
บวม เลือดไม่สามารถผ่านหัวใจ เกิดการคั่งในเนื้อเยื่อ และมีการรั่ว บวมหลังเท้า ข้อเท้า ท้อง และมือ
อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เนื่องจากหัวใจฉีดเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อน้อย เกิดการคั่งของของเสีย อ่อนเพลีย ไม่มีแรงเดินหรือขึ้นบันได
คลื่นไส้ ไม่อยากอาหาร กระเพาะลำไส้ได้รับเลือดไปเลี้ยงน้อย รู้สึกแน่นท้องตลอดเวลา
สับสน ความจำไม่ดี เนื่องจากมีคั่งของเกลือแร่ ผู้ป่วยมีอาการมึนงง ความจำไม่ดี
ใจสั่น หัวใจต้องเต้นเร็ว ใจสั่น เหนื่อยง่าย
สาเหตุของหัวใจวาย การวินิจฉัยโรคหัวใจวาย

สาเหตุของโรคหัวใจวาย | การวินิจฉัยโรคหัวใจวาย | อาหารสำหรับโรคหัวใจวาย | สัญญาณเตือนอาการโรคหัวใจวาย | หกขั้นตอนการดูแลโรคหัวใจที่บ้าน | ยารักษาโรคหัวใจ | การปรับพฤติกรรม | อาการโรคหัวใจวาย | การรักษาหัวใจวาย การทำงานของหัวใจ | ภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวาย

เพิ่มเพื่อน