ยารักษาโรคหัวใจ

เมื่อท่านเป็นโรคหัวใจท่านจะต้องได้รับยาเกี่ยวกับโรคหัวใจ ยารักษาโรคหัวใจมีด้วยกันหลายชนิดออกฤทธิ์ไม่เหมือนกัน อาจจะใช้เป็นยาเดี่ยว หรืออาจจะต้องใช้ร่วมกันหลายชนิด หรืออาจจะต้องรักษาร่วมกับโรคอื่นเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง แบ่งยาโรคหัวใจเป็นกลุ่มๆดังนี้

ยาปิดกั้นกลุ่มBeta Blockers

ยาในกลุ่มนี้จะใช้รักษาผู้ที่มีความดันโลหิตสูงโดยการออกฤทธิ์ต้านฮอร์โมน ทำให้ความดันโลหิตลดลง หัวใจเต้นช้าลง นอกจากนี้ยานี้ยังใช้รักษาผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบทำให้หลอดเลือดหัวใจขยาย เลือดไปเลี้ยงหัวใจเพิ่มมากขึ้น รักษาหัวใจวาย และป้องกันไมเกรน

Ace inhibitors (ACE)

Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors เป็นยาที่ขยายหลอดเลือดโดยการป้องกันมิให้ร่างกายสร้าง Enzyme angiotensin II ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบไหลเวียนของร่างกายหลายประการ เช่น หลอดเลือดตีบ ความดันโลหิตสูง หัวใจทำงานหนักเพิ่มขึ้น

ยาปิดกั้น Calcium channel blockers

ยาปิดกั้น Calcium channel blockers จะป้องกันมิให้แคลเซี่ยมผ่านเข้าเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ และหลอดเลือดซึ่งจะทำให้หลอดเลือดขยายเลือดไปเลี้ยงหัวใจมากขึ้น ลดความดันโลหิต

ยาปิดกั้น Angiotensin II receptor blockers (ARBs)

ยากลุ่มนี้จะลดความดันโลหิตสูงระดับปานกลาง รักษาโรคหัวใจวายการออกฤทธิ์จะคล้ายกับยาในกลุ่ม ACE inhibitors แต่กลไกต่างกัน

ยารักษาหัวใจเต้นผิดปกติAntiarrhythmics

ยาในกลุ่มนี้จะรักษาหัวใจเต้นผิดปกติซึ่งอาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อของหัวใจ หรือเกิดจากระบบไฟฟ้าของหัวใจ

ยาต้านการแข็งตัวของเลือด Anticoagulants

ผู้ป่วยที่มีหัวใจเต้นสั่นพริ้ว หรือมีลิ่มเลือดที่ขา หรือมีโรคลิ้นหัวใจผิดปกติจะมีโอกาศเกิดลิ่มเลือดซึ่งอาจจะลอยไปอุดอวัยวะที่สำคัญ จึงจำเป็นต้องได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือด

ยาขับปัสสาวะ (Diuretics)

ผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจวาย ความดันโลหิตสูง หรือโรคไตมักจะมีการคั่งของน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย หากคั่งไม่มากก็จะเกิดอาการบวมที่เท้าซึ่งมักจะเกิดตอนสายๆของวัน หากเกิดการคั่งมากและหัวใจทำงานไม่ไหวก็จะเกิดภาวะน้ำท่วมปอดหรือภาวะหัวใจล้มเหลว การรักษาจะต้องใช้ยาขับปัสสาวะขับน้ำและเกลือแร่ส่วนเกินออกจากร่างกาย

ยาขยายหลอดเลือด Nitroglycering and other nitrates

ยากลุ่ม Nitrates ออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดใช้อมใต้ลิ้นเพื่อบรรเทาอาการแน่หน้าอกจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด รักษาภาวะหัวใจวาย และลดความดันโลหิต

ยาลดไขมัน

ไขมัน Cholesterol และ Triglyceride จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้หลอดเลือดตีบ การให้ยาลดไขมันเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว

ยาต้านเกล็ดเลือด Aspirin Clopidogrel

ยาต้านเกล็ดเลือดเพื่อป้องกันมิให้เกล็ดเลือดเกาะที่ผนังหลอดเลือดใช้ป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

Digitalis

ยา Digoxin จะทำให้หัวใจเต้นช้าลง และควบคุมการเต้นของหัวใจ ใช้รักษาหัวใจเต้นผิดปกติ และหัวใจวาย