หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

Mycobacterium Avium Complex (MAC or MAI)

 

เป็นเชื้อโรคที่เกิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเอดส์ที่มักจะมีเซลล์ CD4 ต่ำกว่า 50 ดังนั้นการติดเชื้อชนิดนี้ผู้ป่วยมักจะเป็นโรคเอดส์เต็มขั้นและเป็นระยะท้ายของโรค

อาการของโรคMycobacterium

เชื้อมักจะเกิดที่ปอดและลำไส้และแพร่กระจายไปตามกระแสเลือดผู้ป่วยจะมีไข้ เหงื่อออกกลางคืนอ่อนเพลีย น้ำหนักลดท้องร่วงเรื้อรัง โลหิตจาง เกล็ดเลือดต่ำ ปวดท้องคลื่นไส้ต่อมน้ำเหลืองโตตับม้ามโต อาจจะมีก้อนที่ขา

การวินิจฉัยโรคMycobacterium

การวินิจฉัยจะลำบาก การเพาะเชื้อจากเลือด อุจาระหรือการตรวจเสมหะ การตัดชิ้นเนื้อตรวจ หากพบตัวเชื้อจะช่วยการวินิจฉัยการตรวจตับจะมี alkaline phosphatase สูงขึ้น

การรักษาMycobacterium

ใช้ยา Clarithromycin 500mg วันละสองครั้งหรือ Azithromycin 500-600 mg/วันร่วมกับยาชนิดใดชนิดหนึ่งต่อไปนี้ Ethambutol, Ciprofloxacin, Rifabutin  Amikacin (IV), Sparfloxacin (CT)

การป้องกันการติดเชื้อปฐมภูมิ

ผู้ติดเชื้อ HIVที่มีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อ MAC เมื่อ

การป้องกันการติดเชื้อทุติยภูมิ

ผู้ที่เคยเป็นโรคติดเชื้อ MAC ควรจะได้รับยาป้องกันตลอดชีวิต ยาที่ใช้เหมือนกับการป้องกันการติดเชื้อปฐมภูม แต่เมื่อได้รับยาต้านไวรัสเอดส์จนเซลล์ CD4 มากกว่า 100 เป็นเวลามากว่า 6 เดือนก็สามารถหยุดยาป้องกันทุติยภูมิ

การป้องกันการรับเชื้อ

เชื้อนี้จะมีอยู่ในอากาศ น้ำและอาหาร นอกจากนั้นยังพบในสัตว์หลายอย่างเช่น นก ไก่ หมู วัว กระต่าย สุนัข เท่าที่มีความรู้ยังไม่มีวิธีป้องกันการรับเชื้ออย่างได

เพิ่มเพื่อน