ยาปฏิชีวนะ Clarithromycin

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ให้หยุดยาและแจ้งแพทย์

 • อาการแพ้ ผื่นคัน บวมบริเวณ หน้า ปาก ลิ้น
 • หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ เจ็บหน้าอก เหนื่อยหอบ
 • ปัสสาวะลำบาก หรือเจ็บเวลาปัสสาวะ
 • ที่ผิว หรือภายในปากมีแผล ตุ่มพอง ลอก
 • ตัวเหลือง ตาเหลือง
 • ท้องร่วงเป็นน้ำหรือมีเลือดปน
 • หายใจลำบาก กลืนลำบาก เสียงแหบ
 • มีรอยฟกช้ำ หรือมีจุดแดงขึ้นตามตัว บวมบริเวณใบหน้า ลำคอ ลิ้น ริมฝีปาก ตา มือ เท้า ข้อเท้า

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา clarithromycin

ยานี้เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้ขจัดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อ

 • โรคปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ โรคติดเชื้อที่หู ไซนัส ผิวหนัง และลำคอ
 • ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคติดเชื้ออื่นๆ เช่น โรค Lyme โรค crypotosporidiosis โรคcat scratch โรค Legionnaires และ โรคไอกรน
 • ใช้ clarithromycin ร่วมกับ amoxicillin และ lansoprazole หรือ omeprazole รักษาโรคกระเพาะอาหารที่เกิดจากเชื้อ H. pylori infection 
 • ยานี้ใช้เพื่อรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อ disseminated Mycobacterium avium complex
 • ยานี้อาจใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่หัวใจในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหรือผ่าตัดทางทันตกรรม

วิธีการใช้ยา clarithromycin

 • ขนาดรับประทานตามแพทย์สั่ง โดยทั่วไปรับประทานครั้งละ 250-500 มก. วันละ 2 ครั้ง พร้อมอาหารเช้าและเย็นติดต่อกัน 7-14 วัน
 • ยานี้จะออกฤทธิ์ได้ดีหากระดับยาในร่างกายคงที่ จึงควรรับประทานยาให้ช่วงห่างเท่า ๆ กัน คือ ทุก 12 ชม. เช่น รับประทานเวลา 7.30 น. และ 19.30 น. เป็นต้น
 • ยานี้มีขายในรูปยาเม็ดขนาด 250 มก. ยาน้ำแขวนตะกอนความแรง 125 มก./5 มล.

ต้องแจ้งแพทย์ก่อนรับยานี้ทุกครั้ง

 • การแพ้ยา clarithromycin, azithromycin, erythromycin, telithromycin หรือยาอื่นๆ
 • ยาอื่นๆทั้งยาที่แพทย์สั่งจ่ายและยาที่ใช้เอง วิตามิน อาหารเสริม และยาสมุนไพร ที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้หรือกำลังจะใช้ โดยเฉพาะยาขยายหลอดลม theophylline ยาต้านเลือดแข็ง warfarin ยาต้านชัก carbamazepine
 • หากเป็นหรือเคยเป็นโรคตับ โรคไต มีอาการท้องเสีย หัวใจเต้นผิดปกติ หรือโรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร
 • การตั้งครรภ์ การวางแผนในการตั้งครรภ์ หรือการให้นมบุตร
 • การผ่าตัด รวมทั้งการผ่าตัดทางทันตกรรม
 • เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ข้อควรระวังในการใช้ยา clarithromycin

 • ยานี้ไม่ควรจะใช้ในคนท้องเพราะจาการทดลองในสัตว์มีผลเสียต่อทารก
 • อาจจะทำให้เกิดตับอักเสบโดยที่อาจจะมีหรือไม่มีตัวเหลืองตาเหลือง
 • อาจจะทำให้เกิดการเต้นของหัวใจผิดปกติ
 • ยานี้ไม่ควรใช้ร่วมกับยาดังต่อไปนี้ colchicine; simvastatin, lovastatin, atorvastatin; calcium channel blockers เช่น verapamil, amlodipine, diltiazem

ไม่ค่อยพบอาการข้างเคียงจากยานี้ แต่อาจเกิดขึ้นได้ อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน แน่นท้อง ถ่ายเหลว ท้องผูก เบื่ออาหาร ปวดศีรษะ การับรสเปลี่ยน เพื่อหลีกเลี่ยงอาการทางกระเพาะอาหาร ควรรับประทานพร้อมอาหาร หากมีอาการรุนแรง หรือนานหลายวัน ควรปรึกษาแพทย์ หากมีอาการท้องเสียจากยานี้ ควรพบแพทย์ทันที ความปลอดภัยของยานี้ในสตรีมีครรภ์ สำหรับสตรีมีครรภ์ ยานี้จัดอยู่ในประเภท C