หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

จะทำอย่างไรเมื่อมีการระบาดของไข้หวัดนก

องค์การอนามัยโลกได้แบ่งการระบาดของไข้หวัดนกออกเป็น 6 ระดับได้แก่

องค์การอนามัยโลกได้จัดการระบาดของไข้หวัดนกอยู่ในระดับที่3 หากมีการระบาดของไข้หวัดนกจะก่อให้เกิดปัญหา มีผู้คนเสียชีวิต ขาดยาต้านไวรัส ขาดวัคซีนดังนั้นแต่ละประเทศจะต้องควบคุมการระบาดโโยไม่ต้องใช้ยาหรือวัคซีนในช่วงต้นของการระบาด

มาตราการของการรับมือการระบาดระดับ 3

องค์การอนามัยโลกได้ประเมินสถานการการระบาดอยู่ในระดับ3(19 พย 2548) หมายถึงมีการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน แต่ยังขาดหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คน แม้ว่าจะมีผู้ป่วยไข้หวัดนก 130 คนแต่การระบาดในไก่ได้กระจายไปทั่วโลกการเตรียมการในช่วงนี้คือ

มาตราการของการรับมือการระบาดระดับ 4-5

ระยะนี้ของการระบาดจะมีการติดเชื้อเป็นกลุ่มๆในพื้นที่ ระยะเวลาการติดเชื้อหรือสถานที่ใกล้เคียงกัน องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ดำเนินมาตราการดังนี้

มาตราการของการรับมือการระบาดระดับ 6

เป็นการระบาดทั่วไป อาจจะระบาดยังไม่ครบทุกประเทศในโลก องค์การอนามัยโลกได้แนะนำมาตราการดังนี้

มาตราการของการรับมือการระบาดระดับ 6 เมื่อมีการระบาดไปทั่วโลก

เชื้อไวรัสสามารถติดต่อได้ง่ายโดยผ่านทางไอ จาม และระบาดไปทั่วโลก องค์การอนามัยโลกแนะนำมาตราการดังนี้

ขอให้ทุกท่านโชคดี

คลิกที่นี่ดูภาพการระบาดของไข้หวัดนกปี1918