jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การติดเชื้ออะมีบ้าที่ตา Acanthamoeba keratitis

มีรายงานการติดเชื้อ acanthamoeba ที่แก้วตาในประเทศสหรัฐ 24 รายเกิดตั้งแต่ปี1982-1986รายละเอียดมีดังนี้

อาการเริ่มต้นจะมีอาการปวดตาโดยเฉพาะถ้าเจอแสงสว่าง แรกๆจะมีการอักเสบเฉพาะบนเยื่อกระจกตา ต่อมาจะเป็นแผลและมีฝีเล็กๆลุกลามแตกเข้าตาทำให้ตาบอดได้

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ให้การวินิจฉัยว่าเป็นกระจกตาอักเสบจากเชื้อไวรัส herpes simplex virus (HSV) การวินิจฉัยทำได้โดยการย้อมหรือเพาะเชื้อ เชื้อที่เป็นสาเหตุคือ A. polyphaga and A. castellanii

การรักษาการติดเชื้ออะมีบ้าที่ตา

เนื่องจากเชื้อดื้อยาค่อนข้างมากทำให้การรักษาไม่ค่อยได้ผล ยาที่นิยมใช้คือ ketoconazole, miconazole,และpropamidine isethionate (Brolene*)

รูปแสดงการอักเสบของตาและแสดงรูปชิ้นเนื้อ

22192.jpg (84878 bytes) 22193.jpg (113496 bytes)

การติดเชื้ออะมีบ้าที่สมอง | การติดเชื้ออะมีบ้าที่ตา | การติดเชื้ออมีบ้า

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

 

เพิ่มเพื่อน