การป้องกันโรคไข้หวัดมรณะสำหรับประชาชน

 

 1. รักษาร่างกายให้แข็งแรงโดยการรับประทานอาหารสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ พักผ่อนอย่างพอเพียง ลดความเครียด หลีกเลี่ยงบุหรี่
 2. รักษาสุขอนามัยให้ถูกต้อง เช่นการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ โดยเฉพาะหลังการจามหรือไอ
 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูก ปาก คอ หากจำเป็นให้ล้างมือก่อน
 4. อย่าใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้า หากใช้กระดาษเช็ดน้ำมูกเมื่อใช้เสร็จก็ทิ้งลงในถังที่มีฝาปิดทันที
 1. ทำความสะอาดบ้าน เครื่องเรือน ของใช้ ราวบันได ลูกบิดประตู โดยเฉพาะโทรศัพท์ควรจะเช็ดอย่างน้อยวันละครั้ง
 2. รับประทานอาหารให้ใช้ช้อนกลาง หากมีคนป่วยให้แยกอุปกรณ์ส่วนตัว
 3. ให้มีการระบายอากาศที่ดี
 4. หลีกเลี่ยงชุมชนที่การระบายอากาศไม่ดี
 5. หากต้องเดินทางโดยรถโดยสารและสงสัยว่าอาจจะมีผู้ป่วย หรือชาวต่างประเทศก็ให้สวมหน้ากากอนามัย
 6. ปรึกษาแพทย์หากเกิดอาการไข้หวัด
 7. ใช้ผ้าปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม หน้ากากอนามัย
 8. ไม่คลุกคลีกับคนที่ไม่สบาย หากจำเป็นก็ให้สวมหน้ากากอนามัย
 9. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศเสี่ยง

 

การเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด

 • หากท่านไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด ก็ควรจะหลีกเลี่ยง แต่หากมีความจำเป็นต้องเดินทางให้ปฏิบัติตัวดังนี้
 • หลีกเลี่ยงสถานที่ชุมชนโดยเฉพาะโรงพยาบาล
 • คาดหน้ากากอนามัยเมื่อต้องเข้าไปในที่ชุมชนเช่นสนามบิน เครื่องบิน รถยนต์โดยสารสาธารณะ ที่ประชุม และควรปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขประเทศนั้นโดยเคร่งครัด เมื่อเสร็จธุระให้รีบเดินทางกลับทันที
 • เมื่อเดินทางกลับควรจะหยุดเรียนหรือหยุดงานเป็นเวลา 2 สัปดาห์เพื่อสังเกตอาการของไข้หวัดมรณะ ระหว่างนี้ควนจะแยกตัวเองจากครอบครัว ใช้หน้ากากตลอดเวลา ไม่ไปในที่ชุมชน
 • หากมีอาการไข้หรือไอให้พบแพทย์
 • ล้างมือด้วยสบู่หรือ แอลกอฮอล์บ่อยๆ
 • อย่าเอามือเข้าปากหรือขยี้ตา
 • อย่าใช้แก้วน้ำ หรือของใช้ส่วนตัวร่วมกัน

สำหรับโรงเรียนและสถานศึกษา

 1. แนะนำให้เด็กที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หยุดพักการเรียน รีบไปพบแพทย์ และพักอยู่กับบ้านจนกว่าจะหายป่วย
 2. หากพบเด็กที่มีอาการป่วยดังกล่าวขณะกำลังเรียน ควรแยกเด็กไว้ในห้องพยาบาลหรือห้องแยกต่างหาก และติดต่อผู้ปกครองให้มารับไปพบแพ
 3. หากมีนักเรียนเดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาด ควรแนะนำให้หยุดพักการเรียนอยู่กับบ้าน เพื่อสังเกตอาการ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังกลับจากเดินทาง
 4. รักษาความสะอาดของสถานที่ เช็ดอุปกรณ์ ของใช้ ของเล่น ราวบันได ลูกบิดประตู โทรศัพท์ เป็นประจำอย่างน้อยวันละครั้ง ด้วยผ้าชุบน้ำสบู่หรือผงซักฟอกเจือจา และเช็ดซ้ำด้วยน้ำสะอาด
 5. เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกอยู่เสมอ
 6. สอนนักเรียนเรื่องสุขนิสัย เช่น ปิดปากปิดจมูกเมื่อไอและจาม การล้างมือให้ถูกวิธี การใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

สำหรับสายการบิน

สายการบินที่รับผู้โดยสารจากประเทศที่มีการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง มีข้อปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ของพนักงานประจำสายการบินและผู้โดยสาร ดังนี้

 1. ตรวจคัดกรองผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง งดการรับผู้โดยสารที่สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ควรขอใบรับรองแพทย์เพื่อประกอบการพิจารณารับผู้โดยสารที่มีอาการป่วย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่เป็นโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง
 2. ควรจัดหาและแจกหน้ากากอนามัย ให้ผู้โดยสารทุกคนสวมตลอดเวลาเดินทางบนเครื่องบิน
 3. จัดให้ผู้โดยสารที่มีอาการป่วยนั่งอยู่ห่างจากผู้โดยสารอื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
 4. พนักงานสายการบินต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ และควรล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ บ่อยๆ โดยเฉพาะหลังให้บริการหรือสัมผัสกับผู้โดยสารที่มีอาการป่วย
 5. หากพบผู้โดยสารที่สงสัยว่าป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ต้องวิทยุแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคระหว่างประเทศของสนามบินที่หมา ก่อนเครื่องลงจอด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคระหว่างประเทศเตรียมการตรวจสอบดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม เมื่อเดินทางถึงสนามบิน
 6. การทำความสะอาดภายในเครื่องบินที่รับผู้โดยสาร จากประเทศที่มีการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ใช้วิธีทำความสะอาดตามปกต เน้นการเช็ดทำความสะอาดเบาะที่นั่ง โต๊ะหน้าที่นั่ง ฝาผนัง พื้น อุปกรณ์ในห้องน้ำ ราวบันได โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาฆ่าเชื้อตามปกติ ไม่มีความจำเป็นต้องอบฆ่าเชื้อเป็นพิเศษ
 7. ผู้โดยสารที่มาจากประเทศที่มีการระบาดต้องได้รับคำแนะนำเกี่ยวอาการและอาการแสดงของโรคไข้หวัดมรณะ พร้อมทั้งสถานที่ติดต่อหากเกิดอาการ
 8. ให้เก็บตุ๊กตาหรือสิ่งพิมพ์ที่ผู้ที่สงสัยว่าเป็นโรคไข้หวัดมรณะใช้
 9. ให้ใส่ถุงมือเมื่อจับทิชชู่หรือของเสียอื่นๆใส่ถุงปิดสนิท
 10. ผ้าคลุมและหมอนก็ควรจะไว้ในถุงที่มิดชิดส่งไปทำความสะอาด

สำหรับผู้ขับขี่รถโดยสารและพนักงานรถสาธารณะ

ผู้มีหน้าที่ขับรถประจำทาง  รถทัวร์  รถตู้ รถไฟฟ้า  รถแท็กซี่  และพนักงานประจำรถโดยสารสาธารณะ โอกาสได้รับเชื้อจากผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศ  ซึ่งป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง  จึงควรป้องกันตนเองดังนี้

 1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ ล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆ หรือทุกครั้งที่มีโอกาส
 2. ไม่ควรใช้มือขยี้ตา แคะจมูก หรือปาก หากมีความจำเป็นต้องล้างมือให้สะอาดเสียก่อน
 3. รักษาความสะอาดภายในรถเป็นประจำ เช็ดเบาะ ราวจับ พวงมาลัยรถ ที่ปิดเปิดประตู ด้วยผ้าชุบน้ำสบู่ หรือผงซักฟอกเจือจาง และเช็ดซ้ำด้วยน้ำสะอาด
 4. รถทัวร์ รถตู้ ควรหลีกเลี่ยงการรับผู้โดยสารที่มีอาการไอ หากต้องรับ ควรเตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้โดยสารที่มีอาการไอ คาดตลอดเวลาที่อยู่บนรถ และพยายามจัดให้นั่งอยู่ตอนท้ายของรถ ถ้าทำได้ควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทสะดวก
 5. รถแท็กซี่ ควรหลีกเลี่ยงการรับผู้โดยสารที่มีอาการไอ ถ้าต้องรับผู้โดยสารที่มีอาการไอ ควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท และงดการใช้เครื่องปรับอากาศถ้าสามารถทำได้ควรเตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้โดยสารที่มีอาการไอคาดตลอดเวลาที่อยู่บนรถ
 6. พนักงานขับรถควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ลดความเครียด เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้นโรค และควรงดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สำหรับโรงแรมและบริษัทท่องเที่ยว

 1. อาใจใส่รักษาความสะอาดของสถานที่ ห้องพัก โดยเช็ดอุปกรณ์ ของใช้ ราวบันได ลูกบิดประตู โทรศัพท์ ภาชนะในห้องอาหาร เป็นประจำด้วยผ้าชุบน้ำสบู่หรือผงซักฟอกเจือจาง และเช็ดซ้ำด้วยน้ำสะอาด
 2. หมั่นตรวจสอบ ทำความสะอาด บำรุงรักษาระบบหมุนเวียนอากาศ ภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ สำหรับห้องพักควรเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
 3. ถ้าพนักงานมีอาการป่วย มีไข้ ไอ เจ็บคอ ควรให้หยุดงาน และรับการตรวจรักษาจากแพทย์
 4. จัดทำประกาศเตือน พร้อมคำแนะนำข้อปฏิบัติดูแลตนเองแก่ผู้เข้าพัก และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาด หากพบผู้ใดมีอาการผิดปกติให้นำพบแพทย์ และรายงานกระทรวงสาธารณสุขทันที
 5. โรงแรมหรือสถานที่ที่มีชาวต่างประเทศ ซึ่งมาจากประเทศที่มีการระบาดเข้าพัก ควรให้พนักงานป้องกันตนเอง โดยแจกหน้ากากอนามัยให้แก่พนักงานสวมขณะปฏิบัติงานและให้พนักงานล้างมือด้วยและน้ำสบู่บ่อยๆ
 6. มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ เรือ หรือยานพาหนะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศที่มีการระบาด ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ และล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ
 7. โรงแรมและบริษัทท่องเที่ยว ควรจัดหาหน้ากากอนามัย และแนะนำให้ผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีการระบาดสวมใส่ตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อ

ไข้หวัดมรณะ | ไข้หวัดนก | ไข้หวัดสายพันธ์ใหม่(หมู) | ไข้หวัดนก H7N9 | ไข้หวัดใหญ่