แผลริมอ่อน Chancroid

 

แผลริมอ่อนเป็น เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า Haemophilus Ducreyi โรคนี้ติดต่อได้ง่าย แต่ก็สามารถรักษาให้หายขาด โรคนี้จะทำให้เกิดแผล และต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบโต บางครั้งมีหนองไหลออกมาที่เรียกว่าฝีมะม่วง หากไม่รักษาจะเป็นสาเหตให้เกิดการติดเชื้อ HIV ได้ง่าย

การติดต่อแผลริมอ่อน

โรคนี้ติดต่อได้สองวิธีคือ

 • ติดต่อโดยการสัมผัสกับแผลที่ติดเชื้อ
 • ติดต่อโดยการปนเปื้อนหนองไปติดผิวหนังส่วนอื่น

อาการของโรคแผลริมอ่อนนี้เป็นอย่างไรแผลริมอ่อน

 • ผู้ที่รับเชื้อนี้จะมีอาการหลังจากรับเชื้อแล้ว 3-10 วัน
 • อาการเริ่มต้นจะเป็นตุ่มนูนและมีอาการเจ็บมักจะเป็นบริเวณเส้นสองสลึง หลังจากนั้จะมีแผลเล็กๆ ก้นแผลมีหนอง ขอบแผลนูนไม่เรียบ มีอาการเจ็บมาก แผลเล็กๆจะรวมกันเป็นแผลใหญ่
 • แผลจะนุ่มไม่แข็ง(โรคซิฟิลิสจะมีขอบแผลแข็ง)
 • จะมีอาการเจ็บแผลมากในผู้ชาย แต่ผู้หญิงอาจจะไม่มีอาการเจ็บทำให้เกิดการติดต่อสู่ผู้อื่นได้ง่าย
 • ต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบจะโต กดเจ็บ บางคนแตกเป็นหนองที่เรียกว่าฝีมะม่วง

 

โรคนี้วินิจฉัยแผลริมอ่อนได้อย่างไร

 • การวินิจฉัยทำได้โดยการน้ำหนองที่ก้นแผลไปย้อมเชื้อก็จะพบเชื้อโรค
 • การเพาะเลี้ยงเชื้อเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคยังมีความแม่นยำต่ำ
 • การตรวจ Polymerase chain reaction (PCR)จะมีความไว 96-100% 

แผลริมอ่อนนี้รักษาอย่างไร

ยาที่ใช้รักษาได้แก่

 • Azithromycin 1 gram ครั้งเดียว
 • Ceftriaxone 250 mg ฉีดเข้ากล้ามครั้งเดียว
 • Ciprofloxacin 500 mg วันละ 2 ครั้งเป็นเวลา 3 วัน ไม่ควรให้ในคนท้อง
 • Erythromycin 500 mg วันละ 4 ครั้งเป็นเวลา 7 วัน

แผลมากจะดีขึ้นใน 3-7 วัน ระยะเวลาในการรักษาขึ้นกับขนาดของแผล แผลที่มีขนาดใหญ่อาจจะต้องใช้เวลาในการรักษา 2 สัปดาห์

การป้องกันแผลริมอ่อน

 • อย่ามีคู่นอนหลายคน
 • ใช้เครื่องป้องกันจากยางธรรมชาติ(ป้องกันได้เฉพาะบริเวณที่สวมเท่านั้น ผิวหนังส่วนอื่นไม่สามารถป้องกัน)
 • หากมีแผลให้งดการสัมผัสใกล้ชิด

โรคแทรกซ้อนแผลริมอ่อน

 • เนื่องจากเป็นแผลทำให้เกิดการติดเชื้อ HIV ง่ายขึ้น
 • ต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบอาจจะอักเสบจนแตกเป็นหนองไหลออกมา หากไม่รักษาใน 5-8วันหลังจากเกิดแผล
 • แผลอาจจะเกิดการติดเชื้อแบคทีเรีย
 • หากเป็นแผลที่หนังอวัยวะเพศชายอาจจะเกิดพังผืด