jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การรักษาโรคสิวที่มีระดับความรุนแรงปานกลาง

สิว

การรักษาพื้นฐานจะเหมือนการรักษาสิวที่มีระดับความรุนแรงอย่างอ่อน แต่จะเพิ่มยารับประทานอย่างน้อย 6 เดือน

ความรุนแรงชนิดอ่อน | ความรุนแรงปานกลาง | สิวชนิดรุนแรงมาก

เพิ่มเพื่อน

Google