ต่อมขนอักเสบ

 

folliculitis เป็นการอักเสบของต่อมขนซึ่งจะมีลักษณะตุ่มแดง แต่การอักเสบลงลึกถึงรากผมเรียก Furuncles จะมีการอักเสบและมีตุ่มหนองสาเหตุ

ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อ Staphllococcus เชื้ออื่นที่อาจจะเป็นสาเหตุได้แก่ Pseudomonas aeruginosa ซึ่งเกิดจากสระน้ำหรือท่อน้ำประปา ส่วนใหญ่หายได้เองโดยไม่จำเป็นต้องรักษา

อาการของต่อมขนอักเสบ

ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ อาจจะมีอาการคันหรือเจ็บเล็กน้อย ตำแหน่งที่พบได้แก่ หนวด คอด้านหลัง ท้ายทอย

การรักษาต่อมขนอักเสบ

ต่อมขนอักเสบ
folliculitisหากเป็นเพียองต่อขนอักเสบผื่นไม่มีหนองก็ใช้ยาปฏิชีวนะเช่น clindamycin 1% or erythromycin 2%, ทาวันละ 2-3 ครั้งร่วมกับการใช้สบู่สำหรับการฆ่าเชื้อโรคก็ได้ผลดี

สำหรับการอักเสบที่มีตุ่มหนองจะต้องประคบร้อนวันละ 3-4 ครั้งครั้งละ 10-20 นาทีร่วมกับยาปฏิชีวนะ

ยาปฏิชีวนะที่ใช้

ยาที่เลือกใช้ในอันดับแรก

  • Dicloxacillin ขนาด 250-500 mgรับประทานวันละ 4 ครั้งเป็นเวลา 5-7 วัน
  • Amoxicillin plus calvulanic acid; 25 mg/kgรับประทานวันละ 3 ครั้งเป็นเวลา 10 วัน
  • cephalexin ขนาด 250-500 mgรับประทานวันละ 4 ครั้งเป็นเวลา 10 วัน

แผลพุพอง ฝีผักบัว ผิวหนังอักเสบ ecthyma ไฟลามทุ่ง ต่อมขนอักเสบ หนองซอกเล็บ