หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การรักษาโรคหูด

 

โรคหูดเกิดจากเชื้อไวรัสส่วนใหญ่จะหายเอง การรักษาทำได้โยการใช้ครีมทา ใช้กรดทา การผ่าตัด การใช้ความเย็น

การรักษา

การรักษาด้วยตัวเอง

พึงระลึกเสมอว่าหูดเกิดจากเชื้อไวรัสหายเองได้ 65 % ในเด็กร้อละ 50 หายภายใน 6 เดือน ร้อยละ 90 หายใน 2 ปี ดังนั้นการใช้ยาทาไม่ควรใช้แรงเกินไป การรักษามีหลายวิธีควรเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง

การใช้ plaster

การใช้กรด salicylic

 

การรักษาที่โรงพยาบาล

การป้องกัน

เมื่อไรที่จะต้องให้แพทย์ตรวจ

โรคหูด ชนิดของหูด การรักษาโรคหูด

โรคที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มเพื่อน