jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ผู้สูงอายุการออกกำลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงสำหรับผู้สูงอายุ


 

หากท่านเป็นคนไข้โรคเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง หรือโรคหัวใจ ท่านมักจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ ให้ออกกำลังกาย ในใจท่านอาจจะคิดว่าอายุขนาดนี้แล้ว ไม่กลัวตาย และมีโรคมากมาย จะออกกำลังไหวหรือ ออกไปก็เหนื่อย ปวดเข่า ปวดหลัง บางท่านอาจจะไม่มีเวลาเนื่องจาก มีภาระทางครอบครัว เช่นเลี้ยงหลาน หรือทำงานบ้าน เป็นต้น

มีรายงานการวิจัยออกมามากมายว่าการออกำลังกายมีประโยชน์กับคนทุกวัย และปลอดภัยสำหรับทุกอายุหากออกกำลังกายอย่างถูกต้องแม้ว่าท่านจะมีโรคหัวใจ การยกน้ำหนักสัปดาห์ละ 2-3 วันจะให้ประโยชน์กับท่านอย่างมากมาย

ประโยชน์ของการออกกำลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

โรคข้ออักเสบ

มีรายงานกล่าวถึงผลดีของการลดอาการปวดเนื่องจากข้ออักเสบ ผู้เข้าโปรแกรมการออกกำลังเพื่อเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อเป็นเวลา 16 สัปดาห์ จะสามารถลด อาการปวดลงได้ร้อยละ 43 กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น ผู้ป่วยพึ่งตัวเองได้มากขึ้น

การทรงตัว

ผู้สูงอายุมักจะมีโรคข้อเสื่อมทำให้ไม่ได้ออกกำลังกาย กล้ามเนื้อไม่มีกำลังทำให้การทรงตัวได้ดี หกล้มได้ง่าย และเกิดการหักของกระดูกได้ง่าย การออกกำลังเพื่อเพิ่มกำลังจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีขึ้น มีการศึกษาพบว่าสามารถลดการหกล้มลงได้ร้อยละ 40

เพิ่มความหนาแน่นของกระดูก

หญิงวัยทองจะมีโรคกระดูกพรุนซึ่งหักได้ง่าย การบริหารร่างกายเพิ่มกำลังจะลดอัตราการหักของกระดูกในผู้หญิงอายุ 50-70 ปี

ช่วยควบคุมน้ำหนัก

กล้ามเนื้อเป็นแหล่งที่ใช้พลังงานมาก การบริหารจะทำให้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นซึ่งจะเพิ่มอัตราการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 15%ซึ่งทำให้คุมน้ำหนักได้ดีขึ้น

ช่วยในการควบคุมโรคเบาหวาน

ช่วยในการควบคุมน้ำตาลได้ดียิ่งขึ้น ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองที่ออกกำลังกายโดยการเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อจะทำให้ควบคุมน้ำตาลได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเทียบการใช้ยา นอกจากนั้นยังทำให้แข็งแรงยิ่งขึ้น กล้ามเนื้อมากขึ้น ไขมันลดลง

สุขภาพจิตดีขึ้น

การออกกำลังกายชนิดนี้จะช่วยลดอาการเครียดเนื่องจากสุขภาพทางกายที่ดีขึ้น และการออกกำลังกายเชื่อว่าจะมีการสารสารเคมีบางชนิดในสมองซึ่งจะลดความเครียด

การนอนหลับดีขึ้น

การออกกำลังโดยวิธีเพิ่มกำลังจะทำให้หลับง่ายขึ้น ตื่นกลางคืนน้อยลง หลับลึกขึ้น นอนนานขึ้น

การเตรียมตัวออกกำลังกาย

คุณแข็งแรงเพียงใด

ปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย

แผนการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

เพิ่มเพื่อน