การออกกำลังสำหรับผู้สูงอาย


ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เชื่อว่าเมื่ออายุมากขึ้นควรจะพักผ่อนให้มากไม่ควรจะเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกาย การที่ร่างกายเคลื่อนไหวน้อยลงเป็นธรรมชาติของผู้สูงอายุ แต่ความจริงการออกกำลังกายจะช่วยป้องกันโรคได้หลายโรคเช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคเบาหวาน โรคข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง มะเร็งบางชนิด กระดูกพรุนและภาวะซึมเศร้า สำหรับผู้สูงอายุจะมีปัญหาว่ามีโรคประจำตัวและไม่รู้ว่าจะออกกำลังกายอย่างไร บทความที่จะกล่าวจะบรรยายวิธีการออกกำลังกาย การออกกำลังกายแต่ละครั้งควรใช้เวลา 20-30 นาที นอกจากการออกกำลังกายผู้สูงอายุต้องดูแลตัวเองในเรื่อง

รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ

ผู้ป่วยสูงอายุมักจะป่วยด้วยโรคประจำตัวดังกล่าวข้างต้น ดังนั้นต้องรับประทานอาหารที่มีคุณภาพให้ครบ 5 หมู่ ลดปริมาณอาหารไขมันและไขมันอิ่มตัว เกลือ น้ำตาล หากมีน้ำหนักเกินจะต้องลดปริมาณอาหาร อาหารสุขภาพคลิกอ่านได้ที่นี่

การนอนหลับและการพักผ่อน

ผู้สูงอายุมักจะประสบปัญหาเรื่องการนอนหลับแต่ละครั้งจะหลับไม่นาน กลางคืนจะตื่นเร็วดังนั้นจะต้องจัดตารางการนอนให้ผู้สูงอายุโดยพยายามให้นอนได้วันละ 8 ชั่วโมง

การทรงตัวและความคล่องตัว

ผู้สูงอายุมักจะสูญเสียการทรงตัวและความคล่องตัว เมื่อสูญเสียการทรงตัวอาจจะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ ผู้ป่วยไม่อยากเดินผลทำให้กล้ามเนื้อไม่มีแรง การออกกำลังจะช่วยให้ภาวะดังกล่าวดีขึ้น

การเตรียมตัวออกกำลังกาย

ไม่ว่าท่านจะอายุเท่าใดและไม่ได้ออกกำลังกายนานแค่ไหนการออกกำลังกายที่เหมาะสมจะช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้น แต่การออกกำลังให้ได้ผลจะต้องค่อยๆสร้างต้องใช้เวลา เนื้อหาที่จะกล่าวจะแบ่งการออกกำลังกายเป็น3ชนิดคือความยืดหยุ่น [flexicibility] ความแข็งแรง [strength ] และความทนทาน [endurance ] โดยจะเรียงเป็นระดับเบาจนไปถึงระดับหนัก และโปรดจำไว้ว่าหากท่านยังไม่เคยออกกำลังกายให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแลท่าน การออกกำลังกายที่ดีต้องประกอบด้วย

การอบอุ่นร่างกาย

ก่อนออกกกลังทุกครั้งต้องอบอุ่นร่างกายเสียก่อน อาจจะใช้วิธีเดินรอบบ้านหากอากาศไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป หรือเดินในบ้านหรือเดินบนสายพาน ขี่จักรยาน เป็นต้น ปกติเราจะใช้เวลาในการอบอุ่นร่างกายประมาณ 5-10 นาที การอบอุ่นร่างกายจะทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆได้มากขึ้น หัวใจและหลอดเลือดมีการเตรียมพร้อมมากขึ้น ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย หลังจากนั้นจึงเริ่มการยืดกล้ามเนื้อ

การยืดหยุ่น

การยืดหยุ่นจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นที่จะออกกำลังเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ อ่านที่นี่

การออกกำลังกาย

เมื่อท่านเริ่มออกกำลังกายเป็นประจำท่านควรจะปฏิบัติตัวดังนี้

  • ให้ดื่มน้ำให้เพียงพอทั้งก่อนออกกกำลัง ขณะออกกกำลังกายและสิ้นสุดการออกกำลังกาย
  • ให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเหมือนที่เราต้องรับประทานอาหาร อาบน้ำ
  • การออกกกำลังควรจะอบอุ่นร่างกาย 50-10 นาทีแล้จึงเริ่มออกกำลังกาย
  • ค่อยเพิ่มการออกจนกระทั่งได้วันละ 30-60 นาที
  • เมื่อเริ่มเหนื่อยให้หายใจลึกๆ อย่ากลั้นหายใจ
  • ให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ
  • ให้จดสถิติการออกกกำลังกาย
  • ท่านอาจจะเปิดวิทยุหรือทีวีระหว่างการออกำลังกาย

ระดับของการออกกำลังกาย

เราแบ่งการออกกำลังกายเป็นขั้นๆ ให้เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ระดับที่1 เมื่อทำได้ดีจึงเปลี่ยนเป็นขั้นที่2,3,4 ตามลำดับ

การสิ้นสุดการออกกำลังกาย

อย่าหยุดการออกกำลังกายทันทีโดยเฉพาะผู้ที่ออกกำลังกายอย่างหนักเพราะจะทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันเกิดอาการหน้ามืด ให้อบอุ่นร่างกายสัก 5-10 นาที

เรามาเริ่มการออกกำลังกายกัน

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ | การเตรียมตัวออกกำลังกาย | คุณแข็งแรงเพียงใด | ปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย | แผนการออกกำลังกาย |การยืดหยุ่น | การออกกำลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

เรียบเรียง 25/05/45

 

เพิ่มเพื่อน