การยืดกล้ามเนื้อ Flexibility

ความคล่องตัวของการเคลื่อนไหวจะเกิดก็ต่อเมื่อเราได้บริหารโดยการยืดเอ็น และกล้ามเนื้อ flexibility exercise การบริหารนี้จะทำให้กล้ามเนื้อมีการยืดหยุ่นได้ดี แต่ไม่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง หรือปอดหัวใจแข็งแรงขึ้น ก่อนบริหารควรจะได้รับการอบอุ่นร่างกาย (warm up ) โปรดจำไว้ว่าไม่ควรจะยืดกล้ามเนื้อก่อนการอบอุ่นร่างกาย

ควรจะบริหาร flexibility เมื่อไรและบ่อยแค่ไหน

  • การบริหาร stretching ควรบริหารหลังการออกกำลังแบบ aerobic หรือหลังการยกน้ำหนัก
  • ถ้าหากไม่ได้ออกกำลังแบบ aerobic หรือยกน้ำหนัก ให้เดินไปมาระยะหนึ่งก่อนแล้วจึงบริหารแบบยืดเส้น
  • ถ้าหากบริหารร่างกายโดยใช้ stretching อย่างเดียวให้ออกสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ครั้งละ 20 นาที ในการบริหารแต่ละท่าให้ทำ 3 ครั้ง เมื่อยืดเส้นจนได้ตำแหน่งที่ต้องการให้คงท่านั้นไว้ 10 วินาที หลังจากนั้นจึงผ่อนคลายและเริ่มท่าใหม่

ข้อระวัง

  • ผู้ที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อต้องปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย
  • การทำ flexibility ควรจะทำหลังจากการ warm up หรือหลังจากการออกกำลังแบบ aerobic หรือยกน้ำหนัก
  • การบริหารแบบ flexibility จะไม่ทำให้ปวดข้อ ถ้าหากปวดแสดงว่ายืดมากไป
  • หลักการทำ flexibility ให้ค่อยๆยืดจนได้ตไแหน่งที่ต้องการ แล้วคงท่านั้น 10 วินาที อย่าใช้วิธีโยกๆ

ท่าที่จะใช้บริหารมีกี่ท่า