jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การเตรียมตัวออกกำลังสำหรับผู้สูงอายุ


เมื่อคุณตัดสินใจที่จะออกกำลังกาย นั่นหมายถึงจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งจะต้องดำเนินทีละขั้นโดยปกติจะแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน

ขั้นแรกคือสิ่งจูงใจ

ในการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต หรือการเปลียนแปลงใดๆโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ จะต้องมีสิ่งจูงใจกระตุ้นให้ทำ สำหรับท่านที่สูงอายุหรือมีโรคประจำตัวทำให้ท่านสูยเสียความสามารถบางอย่างไป แต่เมื่อได้ออกกำลังกายโดยการเพิ่มพลังแล้วความสามารถบางส่วนอาจจะกลับคืนมา ท่านลองหลับตานึกถึงเรื่องที่เป็นความฝันของท่าน

ขั้นสองเตรียมตัวออกกำลังกายสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่

ผู้หญิง
ผู้ชาย
2 ปอนด์
3ปอนด์
3 ปอนด์
5 ปอนด์
5 ปอนด์
8ปอนด์

ขั้นที่สาม ปฏิบัติตามแผนการออกกำลังกาย

ท่านต้องวางแผนและปฏิบัติตามแผนโดยเคร่งครัด

ขั้นที่สี่ทำต่อและทำเพิ่มเริ่มเห็นความหวังแล้ว

เมื่อถึงขั้นนี้ร่างการเริ่มที่จะแข็งแรงขึ้น ท่านเริ่มสามารถทำในสิ่งที่คิดว่าทำไม่ได้ ท่านต้องทำต่อ และออกกำลังเพิ่มเื่อให้ท่าแข็งแรงช่วงนี้ท่านจะแข็งแรงอย่างรวดเร็ว

ขั้นที่ห้า ชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้ว

หากท่าออกกำลังกายมาถึงขั้นนี้ แน่ใจได้เลยว่าชีวิตท่านเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ | การเตรียมตัวออกกำลังกาย | คุณแข็งแรงเพียงใด | ปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำลังกาย | แผนการออกกำลังกาย |การยืดหยุ่น | การออกกำลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

 

เพิ่มเพื่อน