การดื่มสุรา


การดื่มสราเป็นปริมากมากจะให้ผลเสียต่อร่างกาย ทำให้เกิดโรคตับแข็ง มะเร็ง ความดันโลหิตสูง เลือดออกทางเดินอาหาร อุบัติเหตุ และยังมีแนวโน้มที่จะทำร้ายตัวเองและผู้อื่น ประเทศไทยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่บริโภคสุราติดเป็นอันดับ 5 ของโลกผู้ที่จำหน่ายก็รวยติดอันดับโลก การดื่มสุราเป็นปริมาณน้อยจะทำให้อัตราการตายจากโรคต่างๆลดลง


ผลเสียของการดื่มสุรา

สุราให้เพียงแต่พลังงานแต่คุณค่าทางโภชนาการต่ำมาก

คำแนะนำ

 • เนื่องจากสุราให้พลังงาน และมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำ ดังนั้นคนที่ดื่มสุรามักจะขาดสารอาหารและมีน้ำหนักเกิน
 • การรับประทานสุราแต่พอควรโดยกำหนดให้ผู้หญิงดื่มไม่เกินวันละ 1 หน่วยสุรา ส่วนผู้ชายไม่เกิน 2 หน่วยสุรา
  • เบียร์ไม่เกิน 360 ซีซี
  • ไวน์ไม่เกิน 150 ซีซี
  • สุราอื่นไม่เกิน 45 ซีซี
 • คนบางจำพวกไม่ควรดื่มสุราได้แก่
  • ผู้ที่ไม่สามารถควบคุมปริมาณสุราที่จะดื่ม
  • หญิงวัยเจริญพันธุ์
  • คนตั้งครรภ์
  • ผู้ที่เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเอง
  • ผู้ที่รับประทานยา
  • ผู้ที่ทำงานต้องใช้ทักษะหรือสมาธิ เช่นคนขับรถ
 • ผู้ที่มีวัยกลางคนเมื่อสุราตามที่กำหนดจะมีอัตราการเกิดโรคหัวใจ และอัตราการเสียต่ำกว่าผู้ที่ไม่ดื่มสุรา
 • ผู้ที่ดื่มสุราต้องรับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ไม่สูบบุหรี่ รักษาน้ำหนักมิให้เกิน
 • วัยรุ่นไม่ได้รับประโยชน์จากการดื่มสุรา
 • ไม่แนะนำให้ดื่มสุราเพื่อเหตุผลทางสุขภาพ

หนึ่งหน่วยสุรา


ชนิดของสุรา
ปริมาณพลังงานใน 30 ซีซี(1 oz)
ปริมาณที่ดื่ม[ oz]
ปริมาณพลังงานที่ได้รับทั้งหมด
Beer (regular)
12
12
144
Beer (light)
9
12
108
White wine
20
5
100
Red wine
21
5
105
Sweet dessert wine
47
3
141
80 proof distilled spirits (gin, rum, vodka, whiskey)
64
1.5
96

การอดสุรา | โรคพิษสุราเรื้อรัง | คุณเมาหรือไม่ | อาการขาดสุรา | สุราช่วยลดอัตราการเสียชีวิต | ผลเสียต่อสุขภาพ | การรักษา | หน่วยสุรา