เข็มขัดนิรภัยสำหรับเด็กแรกเกิดถึง1ปี


 

ในเด็กเล็กต้องใช้ที่นั่งนิรภัย

  • ห้ามวางที่นั่งนิรภัยไว้เบาะหน้ารถ กรณีที่มี air-bag
  • ให้วางที่นั่งนิรภัยไว้ที่เบาะหลัง

 

  • ขนาดที่เหมาะสม คือศีรษะเด็กไม่เกินขอบของที่นั่ง
  • อย่าใส่เสื้อผ้าที่หนาๆให้เด็ก
  • อาจจะใช้ผ้าม้วนรองที่คอหรือศีรษะ
  • ไม่ใช้หมอนหนุนหลังหรือก้น
  • หาผ้าบางคลุมตัวเด็ก
  • อย่าใส่เสื้อผ้าที่หนาๆให้เด็ก

 

เพิ่มเพื่อน