ประโยชน์ของปลา

ส่วนหนึ่งของอาหารสุขภาพคือจะต้องรับประทานปลาอย่างน้อย 2 ส่วนต่อสัปดาห์โดยจะต้องเป็นปลาที่มีไขมันสูง 1 ส่วน

ทำไมปลาจึงเป็นส่วนหนึ่งของอาหารสุขภาพ

 • เนื่องจากปลาจะเป็นแหล่งที่ให้วิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญ
 • ในเนื้อปลาจะมีน้ำมันปลาซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย

เนื้อปลาจะต้องปรุงอย่างไร

การที่จะให้ได้ประโยชน์จากเนื้อปลาแนะนำให้นำไป นึ่ง ย่าง อบ เผา ไม่แนะนำให้ทอด

เราแบ่งปลาเป็นกี่ชนิด

ปลาที่มีไขมันสูง Oily fish

ตัวอย่างปลาที่มีไขมันสูง salmon, mackerel, sardines, trout and herring ปลาดังกล่าวจะให้สารอาหาร

 • อุดมไปด้วยน้ำมันปลาซึ่งป้องกันโรคหัวใจ
 • มีวิตามินเอี และ วิตามินดีีมาก

ปลาที่มีเนื้อขาว White fish

ตัวอย่างปลาเนื้อขาวได้แก่  cod, haddock, plaice, pollack, coley, dab, flounder, red mullet, gurnard and tilapia

 • ไขมันจะต่ำกว่าเนื้อหมู
 • มีน้ำมันปลามากแต่น้อยกว่าปลาที่มีไขมัน

กุ้ง หอย ปู

 • ไขมันจะต่ำ
 • มีแร่ธาตุที่สำคัญคือ selenium, zinc, iodine and copper

แต่ละคนจะรับปลาได้มากน้อยแค่ไหน

โดยทั่วไปปลาหนึ่งส่วนจะเท่ากับเนื้อปลาที่ปรุงสุกประมาณ 140 กรัม คนปรกติจะต้องการเนื้อปลาสองส่วนต่าอสัปดาห์ แต่จะแตกต่างตามเพศและอายุ

สำหรับปลาที่มีไขมากจะมีข้อแนะนำ

 • เด็กและผู้ใหญ่ให้รับปลาได้ถึงสี่ส่วนต่อสัปดาห์
 • สำหรับคนท้องหรือผู้ที่วางแผนจะตั้งครรภ์ให้รับปลาที่มีมันสูงได้ไม่เกินสองส่วนต่อสัปดาห์ เนื่องจากเกรงเรื่องสารปรอทในปลา

สำหรับปลาที่มีเนื้อขาวจะมีข้อแนะนำ(ได้แก่ปลา  cod, haddock, plaice, pollack, coley, dover sole, dab, flounder, red mullet and gurnard )

 • สามารถรับประทานได้เต็มที่ยกเว้นปลาฉลามและปลา Shark and marlin ซึ่งมีข้อจำกัดดังนี้
  • เด็ก คนตั้งครรภ์ หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ไม่ควรจะรับปลา Shark and marlin เนื่องจากมีสารปรอทในปริมาณที่สูง
  • ผู้ใหญ่ไม่ควรจะรับปลา Shark and marlin มากกว่าหนึ่งส่วนต่อสัปดาห์

คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานปลาในแต่ละกลุ่มคน

หญิงที่ตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรือวางแผนตั้งครรภ์

 • ไม่ควรจะรับประทานปลา Shark, swordfish and marlin เนื่องจากมีสารปรอทสูง
 • ปลาที่มีไขมันไม่ควรเกินสองส่วนต่อสัปดาห์
 • ไม่รับประทานปลาทูน่ากระป๋องเกิน สี่กระป๋องต่อสัปดาห์ เนื่องจากสารปรอท

เด็กตั้งแต่ 6 เดือน

 • ให้หลีกเลี่ยงปลา Shark, swordfish and marlin
 • ไม่รับประทานกุ่ง ปูหอยดิบเนื่องจากอาจจะเกิดอาหารเป็นพิษ
การรับประทานอาหารทะเลอย่างปลอดภัย