มารับประทานข้าวกล้องกันเถอะ


ข้าวกล้อง

ผู้ที่รับประทานข้าวขาวมากกว่า 5 มื้อต่อสัปดาห์ จะพบว่ามีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น เนื่องจากข้าวกล้องจะมีกรรมวิธีผลิต และมีคุณสมบัติที่ต่างจากข้าวขาว จึงได้มีการศึกษาผลของข้าวกล้องต่อการเกิดโรคเบาหวาน ได้มีการศึกษาคนประมาณห้าแสนคนพบว่าผู้ที่รับประทานข้าวอย่างเดียว จะสัมพันธ์กับการเกิดโรคเบาหวาน หากเพิ่มข้าวกล้อง 2 มือต่อสัปดาห์หรือเพิ่มข้าวกล้องในส่วนผสมของข้าวขาวประมาณหนึ่งในสาม จะพบว่าลดโอกาสเกิดโรคเบาหวานลงร้อยละ 16 หากทดแทนด้วยธัญพืชจะสามารถลดการเกิดเบาหวานได้เพิ่มขึ้น

Arch Intern Med. 2010;170:961-969.

ข้อแนะนำสำหรับผู้เขียน

การรับประทานข้าวกล้องให้ผลประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาย และอุดมด้วยวิตามินและใยอาหาร ทำไมเราไม่เปลี่ยนการบริโภคข้าวสารมาเป็นข้าวกล้องเพื่อสุขภาพของทุกๆท่าน

รับประทานข้าวสวยเพิ่มการเกิดโรคเบาหวาน