รับประทานข้าวสวยจะเพิ่มการเกิดโรคเบาหวาน


ได้มีการศึกษาตีพิมพ์ใน BMJ 2012; 344 doi: 10.1136/bmj.e1454 (Published 15 March 2012) ว่าการรับประทานข้าวสวยจะเพิ่มการเกิดโรคเบาหวาน

วิธีการศึกษา

ผู้ศึกษาได้รวมรวมผลงานการศึกษาจาก Medline and Embase จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 3300 การศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาถึงการรับประทานข้าวสวยกับการเกิดโรคเบาหวาน หลังจากคัดแยกเรื่องที่ซ้ำกัน และเกณฑ์ไม่ครบตามกำหนดจึงเหลือเรื่องที่นำมาศึกษาทั้งหมด 36 การศึกษา ได้ได้ศึกษาลงรายละเอียดและได้ตัดเหลือการศึกษาอยู่ 4 การศึกษาที่นำมาวิเคราะห์

 • สองการศึกษาเป็นการศึกษาในเอเซียได้แก่จีน และญี่ปุ่น
 • อีกสองการศึกษาเป็นการศึกษาในประเทศตะวันตกได้แก่ สหรัฐ และออสเตรเลีย
 • ตัดผู้ที่เป็นเบาหวานก่อนการศึกษาออกไปจากการศึกษา
 • จำนวนคนที่ศึกษามี 13 284 คน
 • ระยะเวลาที่เกิดโรคเบาหวานประมาณ 4-22 ปี
 • ปริมาณข้าวที่รับประทานจะประเมินจากความถี่ของการรับประทาน
 • มีความแตกต่างของความถี่ที่รับประทาน ในประเทศจีนจะรับประทานวันละ 4มื้อ แต่ในประเทศตะวันตกจะรับประทานสัปดาห์ละ 5 มื้อ

ผลการศึกษา

 • พบว่าหากรับประทานข้าวสวยมากจะเพิ่มการเกิดโรคเบาหวาน
 • ทุกมื้อที่รับประทานข้าวสวยต่อวันจะเพิ่มการเกิดโรคเบาหวานร้อยละ 11

ข้อจำกัดของการศึกษา

 • การศึกษานี้เป็นการศึกษาตอบแบบสอบถามความถี่ของการรับประทานเท่านั้น ไม่ได้ศึกษาปริมาณที่รับประทานซึ่งอาจจะทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนได้
 • ได้ตัดผู้ป่วยที่วินิจฉัยเอา แต่อาจจะมีผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานแล้วยังไม่เกิดอาการ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการศึกษา
 • การศึกษานี้ไม่แยกเศราฐานะซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน
 • การศึกษาที่นำมาศึกษาน้อยไปทำให้การแปลผลผิดพลาดไป

ข้อแนะนำ

เคยมีการศึกษาหนึ่งว่าการรับประทานข้าวกล้องเพิ่มจะลดการเกิดโรคเบาหวาน หากเป็นไปได้ก็ควรจะรับประทานข้าวกล้อง อย่างน้อยก็ผสมสักครึ่งหนึ่งก็ยังดี อ่านที่นี่

โรคเบาหวาน

BMJ 2012; 344 doi: 10.1136/bmj.e1454 (Published 15 March 2012)

 

เพิ่มเพื่อน