การทำความสะอาดฟันด้วยไหมขัดฟัน


การทำความสะอาดฟันจะต้องประกอบด้วยการแปรงฟัน และการใช้ไหมขัดฟัน การใช้ไหมขัดฟันจะช่วยขจัดคราบหินปูน และเศษอาหารตามซอกฟัน

การใช้ไหมขัดฟัน

เนื่องจากคราบหินปูนมักจะจับบริเวณซอกฟันและรอยต่อระหว่างเหงือกและฟัน ซึ่งแปรงสีฟันไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงจึงจำเป็นต้องใช้ไหมขัดฟัน

ดึงไหมขัดฟันยาว 20 ซม ผูกเป็นวงใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จับไหม

ใส่ไหมขัดฟันลงตามร่องฟันเหมือนเลื่อย เพราะหากดันแรงๆอาจจะทำให้เลือดออด

เมื่อไหมถึงเหงือกให้ดึงไหมให้โค้งตามฟัน

ดึงไหมขึ้นลงและทำทั้งสองด้าน

 

เพิ่มเพื่อน