aแคลเซี่ยม

ร่างกายของคนเรามีแคลเซี่ยมร้อยละ 90 อยู่ในกระดูก แคลเซี่ยมที่เหลือประมาณร้อยละ 10 จะอยู่ในเซลล์และเลือด

หน้าที่ของแคลเซียม

 • สร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกและฟัน
 • ช่วยในการบีบตัวของกล้ามเนื้อ
 • ช่วย enzyme ในการทำงาน
 • ทำให้เลือดแข็งตัว
 • ช่วยให้หัวใจเต้นปกติ

กลไกการควบคุมปริมาณแคลเซี่ยม

ร่างกายจะมีการควบคุมแคลเซี่ยมในเลือด หากแคลเซี่ยมในเลือดต่ำร่างกายจะละลายแคลเซี่ยมจากกระดูกออกมา หากแคลเซี่ยมในเลือดสูงร่างกายก็จะขับแคลเซี่ยมออกทางปัสสาวะ วันหนึ่งๆร่างกายต้องการแคลเซี่ยมประมาณ 1000-1500 มิลิกรัม กลไกที่ควบคุมแคลเซี่ยม และฟอสฟอร์รัสในเลือดได้แก่ Parathyroid hormone,calcitonin


Parathyroid hormone

ฮอร์โมนนี้จะสร้างในต่อม Parathyroid ที่อยู่ตรงคอ เมื่อแคลเซี่ยมในเลือดต่ำร่างกายจะผลิตฮอร์โมนเพิ่มขึ้น เมื่อแคลเซี่ยมในเลือดสูงร่างการจะผลิตฮอร์โมนนี้น้อยลง การทำงานของฮอร์โมนนี้ผ่านทาง

 • กระตุ้นให้แคลเซี่ยมและฟอสฟอร์รัสจากกระดูกเข้ากระแสเลือด
 • ลดการขับแคลเซี่ยมออกทางปัสสาวะ
 • กระตุ้นให้ลำไส้มีการดูดซึมแคลเซี่ยมเพิ่ม
 • กระตุ้นให้ไตสร้างวิตามินดีเพิ่มขึ้น

Calcitriol

เป็นวิตามินที่สร้างจากไต มีบทบาทที่สำคัญคือเร่งการดูดซึมแคลเซี่ยม และฟอสฟอร์รัสที่ลำไส้


ค่าปกตของแคลเซี่ยมในเลือดิ

ผู้ใหญ่ 9-10.5mg%

เด็ก 7.6-10.8 mg%

Ionized calcium 4.65–5.28 mg/dL

แคลเซี่ยม

ร่างกายจะสร้างแคลเซี่ยมตั้งแต่เด็กจะถึงช่วงอายุประมาณ 30 ปี ช่วงระยะนี้แคลเซี่ยมจะถูกนำไปสร้างกระดูกเป็นจำนวนมาก หลังจากอายุ 30 ปีจะเริ่มมีการละลายแคลเซี่ยมจากกระดูก ช่วงนี้การดูดซึมแคลเซี่ยมก็จะลดลง จึงมีการแนะนำให้รับประทานแคลเซี่ยมเพิ่มเมื่ออายุมากขึ้น

คนทั่วไปจะต้องรับแคลเซี่ยมวันละเท่าไร

 • คนที่อายุ 19-50 ปีต้องการแคลเซี่ยมวันละ 1000 มก ต่อวัน
 • อายุมากกว่า 50 ปีต้องการแคลเซี่ยมวันละ 1200 มก ต่อวัน

อาหารที่อุดมไปด้วยแคลเซี่ยม

 • นมและผลิตภัณฑ์ของนมจะมีแคลเซี่ยมเป็นปริมาณมาก แต่จะต้องเลือกนมที่พร่องมันเนย เพราะนมจะมีไขมันอิ่มตัวซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ตัวอย่าง นมหนึ่งแก้วหรือดยเกิตร์จะมีปริมาณแคลเซี่ยม 300 มก
 • ผักใบเขียวทั้งหลาย
 • ปลา salmon and sardines
 • ถั่วต่างๆ
 • การเติมแคลเซี่ยมในอาหาร อาหารหลายประเภทมีการเติมแคลเซี่ยมในอาหารเช่น ขนมปัง น้ำเต้าหู้ ธัญพืช ท่านควรจะอ่านฉลากอาหารก่อนซื้อ

นอกจากจะรับอาหารที่มีแคลเซี่ยมท่านต้องรับวิตามิน ดีให้มากพอเนื่องจากวิตามิน ดี จะเพิ่มการดุดซึมแคลเซี่ยม


โรคของแคลเซี่ยม

แคลเซี่ยมในเลือดต่ำ

เป็นภาวะที่แคลเซี่ยมในเลือดต่ำ ซึ่งเกิดจากปัญหาของต่อมพาราไทรอยด์ หรือจากอาหาร จากไต หรือจากยา เมื่อแคลเซี่ยมในเลือดต่ำจะทำให้ผู้ป่วยสับสัน ซึมเศร้า ขี้ลืม ชาปลายนิ้ว และกล้ามเนื้อกระตุกอ่านที่นี่

แคลเซี่ยมในเลือดสูง

ผู้ที่มีแคลเซี่ยมสูงจะมีอาการที่พบได้บ่อยได้แก่ ท้องผูก คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง เบื่ออาหาร ปัสสาวะบ่อยทำให้หิวน้ำอ่านที่นี่

วิตามินดีและแคลเซี่ยมในเลือดต่ำ

วิตามินดี จะช่วยให้ลำไส้ดูดซึมแคลเซี่ยม ในทางเดินอาหารเพิ่มขึ้น ลดการขับแคลเซี่ยมในทางเดินปัสสาวะ และมีการสร้างกระดูกเพิ่มขึ้น วิตามินดีเราได้จากอาหาร และสังเคราะห์ที่ผิวหนัง วิตามินดี

เกลือแร่ วิตามิน