กรดโฟลิค Vitamin M (Folic acid)

หน้าที่โฟลิก

โฟลิคเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างสารพันธุกรรม RNA และ DNA ทำงานร่วมกับ vitamin B12 ในการสร้างเม็ดเลือดแดง นอกจากนี้โฟลิคยังมีส่วนส่วนป้องกันมะเร็งบางชนิด โรคหัวใจ โรคอัมพฤติ และป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิด โดยเฉพาะ3เดือนแรกของการตั้งครรภ์

ขนาดที่ต้องการ RDA: 180 to 200 µg


กรดโฟลิคคืออะไร

โฟลิคเป็นวิตามินที่ละลายน้ำมักจะพบในอาหารตามธรรมชาติ

หน้าที่ของกรดโฟลิค

 • โฟลิคจะมีส่วนสำคัญในการสร้างเซลล์ โดยเฉพาะเซลล์ที่มีการแบ่งตัว เช่นทารก และคนตั้งครรภ์
 • นอกจากนั้นโฟลิคยังส่วนประกอบสำคัญในการสังเคราะห์ DNA และ RNA
 • และยังป้องกันการเปลี่ยนแปลงของ DNA และ RNA ทำให้ป้องกันมะเร็ง
 • โฟลิคยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงในผู้ใหญ่และเด้ก
 • โฟลิคยังมีส่วนสำคัญในขบวนการ metabolism ของ homocysteine พบว่าหากร่างกายมีสาร homocystein ในเลือดสูง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง folic vitmin B6,B12 จะเปลี่ยนแปลง homocystein ไปเป็น methionine ทำให้ระดับ homocystein ลดลงซึ่งจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ แต่จากการศึกษายังไม่พบความสัมพันธ์ของ homocystein และโรคหัวใจ

อาหารที่มีกรดโฟลิค

กรดโฟลิคจะพบมากในอาหารผักโดยเฉพาะผักใบเขียว ผลไม้ น้ำผลไม้ ตับ ผักขม ตารางข้างล่างจะแสดงปริมาณกรดโฟลิคในอาหาร

Table 1:ตารางแสดงปริมาณกรดโฟลิคในอาหาร
Food Micrograms (μg) % DV
*Breakfast cereals fortified with 100% of the DV, ¾ cup 400 100
ตับวัว 3 ounces 215 54
ถั่ว ½ cup 179 45
ผักขม ½ cup 115 29
ข้าวสาวย ½ cup 77 19
Avocado, ½ cup 59 15
Spinach, raw, 1 cup 58 15
มะละกอ 1 cup cubes 52 13
ข้าวโพด ½ cup 52 13
Broccoli, ½ cup 51 13
น้ำมะเขือ, 1 cup 49 12
Green peas, frozen, boiled, ½ cup 47 12
น้ำส้ม 1 cup 47 12
ขนมปัง1 slice 43 11
ถั่วลิสง 1 ounce 41 10
Strawberries 1 cup 40 10
Cantaloupe 1 cup cubes 34 9
ส้ม 1 ผล 29 7
ไข่ 24 6
กล้วย 1 medium 24 6
ขนมปัง 1 slice 14 4

รายการที่มี *หมายถึงอาหารที่ได้ใส่กรดโฟลิคเพิ่มเติมในอาหาร

%DVหมายถึงปริมาณโฟลิคที่ได้รับจากอาหารเมื่อเทียบกับปริมาณที่ต้องได้รับต่อวันหากน้อยกว่า 5% ถือว่าน้อย ควรจะอยู่ในช่วง 10-19%

คนปรกติต้องการกรดโฟลิควันละเท่าไร

ความต้องการกรดโฟลิคขึ้นกับเพศ อายุ และสภาพการตั้งครรภ์หรือการเลี้ยงลูกด้วยนม

: ตารางแสดงความต้องการกรดโฟลิคสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
Age (years) Males and Females (μg/day) Pregnancy (μg/day) Lactation (μg/day)
0-6month 65 mcg    
7–12 months 80 mcg    
1–3 150 N/A N/A
4–8 200 N/A N/A
9–13 300 N/A N/A
14–18 400 600 500
19+ 400 600 500

ปัจจัยเสี่ยงต่อการขาดกรดโฟลิค

กลุ่มที่เสี่ยงต่อโฟเลตไม่เพียงพอ

การขาดแฟรงก์โฟเลตนั้นพบได้ยาก แต่บางคนอาจมีโฟเลตเพียงเล็กน้อย กลุ่มต่อไปนี้เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโฟเลตไม่เพียงพอ

ผู้ที่มีปัญหาการใช้แอลกอฮอล์

ผู้ที่มีความผิดปกติของการใช้แอลกอฮอล์มักรับประทานอาหารที่มีคุณภาพต่ำซึ่งมีโฟเลตในปริมาณที่ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ แอลกอฮอล์ยังรบกวนการดูดซึมโฟเลตและการดูดซึมของตับ เร่งการสลายโฟเลต และเพิ่มการขับออกทางไตการประเมินในโปรตุเกสซึ่งอาหารไม่เสริมด้วยกรดโฟลิก พบว่าโฟเลตต่ำในกว่า 60% ของผู้ที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังเรื้อรัง แม้แต่การดื่มแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางของไวน์แดง 240 มล. (8 ออนซ์ของเหลว) ต่อวันหรือวอดก้า 80 มล. (2.7 ออนซ์ของเหลว) ต่อวันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ก็สามารถลดความเข้มข้นของโฟเลตในซีรั่มในผู้ชายที่มีสุขภาพดีได้อย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าจะไม่ถึงระดับที่ต่ำกว่าจุดตัดสำหรับความเพียงพอของโฟเลต 3 นาโนกรัม/มล.

ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์

ผู้หญิงทุกคนที่สามารถตั้งครรภ์ได้ควรได้รับโฟเลตในปริมาณที่เพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงของ NTDs และความพิการแต่กำเนิดอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์บางคนได้รับโฟเลตในปริมาณที่ไม่เพียงพอแม้ว่าจะรับประทานอาหารเสริมก็ตาม ผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ควรได้รับกรดโฟลิก 400 ไมโครกรัม/วัน จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและ/หรืออาหารเสริม นอกเหนือจากโฟเลตที่ได้รับจากการรับประทานอาหารที่หลากหลาย

สตรีมีครรภ์

ในระหว่างตั้งครรภ์ ความต้องการโฟเลตเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีบทบาทในการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก เพื่อตอบสนองความต้องการนี้ FNB จึงเพิ่มโฟเลต RDA จาก 400 mcg DFE/วันสำหรับสตรีที่ไม่ได้ตั้งครรภ์เป็น 600 mcg DFE/วันในระหว่างตั้งครรภ์ การบริโภคในระดับนี้อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้หญิงบางคนที่จะได้รับจากการรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียว วิทยาลัยสูตินรีแพทย์และนรีแพทย์แห่งอเมริกาแนะนำให้เสริมวิตามินก่อนคลอดสำหรับสตรีมีครรภ์ส่วนใหญ่ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเธอได้รับกรดโฟลิกและสารอาหารอื่นๆ ในปริมาณที่เพียงพอ

ผู้ที่มีความผิดปกติของ malabsorptive

สภาวะทางการแพทย์หลายอย่างเพิ่มความเสี่ยงต่อการขาดโฟเลต ผู้ที่มีความผิดปกติของการดูดซึมสารอาหาร ซึ่งรวมถึงพืชเขตร้อน (tropical sprue) โรค celiac และโรคลำไส้อักเสบ อาจดูดซึมโฟเลตได้น้อยกว่าผู้ที่ไม่มีความผิดปกติเหล่านี้ ; ตัวอย่างเช่น ประมาณ 20–60% ของผู้ป่วยโรคลำไส้อักเสบมีภาวะขาดโฟเลต การหลั่งกรดในกระเพาะอาหารลดลงที่เกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะตีบ การผ่าตัดกระเพาะ และอาการอื่นๆ สามารถลดการดูดซึมโฟเลตได้

ผู้ที่มี MTHFR polymorphism

คนที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม 677C>T ในยีน methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) มีความสามารถบกพร่องในการแปลงโฟเลตให้อยู่ในรูปที่ออกฤทธิ์ 5-MTHF เนื่องจากเอนไซม์ ประมาณ 25% ของชาวฮิสแปนิก 10% ของชาวคอเคเชียนและชาวเอเชีย และ 1% ของชาวแอฟริกันอเมริกันเป็นโฮโมไซกัสสำหรับ 677C>T MTHFR polymorphism ความหลากหลายนี้ส่งผลให้เกิด 5-MTHF ที่มีอยู่ทางชีวภาพน้อยลง และดังนั้น ศักยภาพของเมทิลเลชั่นจึงลดลง ซึ่งนำไปสู่ระดับโฮโมซิสเตอีนที่สูงขึ้นและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของ NTDs แม้ว่าการวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของการเสริมโฟเลตสำหรับผู้ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้ แต่คนเหล่านี้อาจได้รับประโยชน์จากการเสริมด้วย 5-เมทิล-THF (รูปแบบ "กรดโฟลิก" ที่ "ออกฤทธิ์")

การขาดกรดโฟลิคจะเกิดเมื่อร่างกายมีความต้องการกรดโฟลิคเพิ่ม แต่รับประทานอาหารที่มีกรดโฟลิคน้อย หรือเกิดจากการรับประทานยาบางชนิด ภาวะที่พบว่าเสี่ยงต่อการขาดโฟลิค


ยาที่ทำให้ร่างกายขาดกรดโฟลิค

 • ยากันชักเช่น dilantin, phenytoin and primidone)
 • ยารักษาเบาหวานเช่น metformin
 • sulfasalazine (used to control inflammation associated with Crohn's disease and ulcerative colitis)
 • ยาขับปัสสวะ triamterene
 • ยารักษาโรคมะเร็ง methotrexate
 • ยากล่อมประสาท barbiturates

 

โฟเลตทำปฏิกิริยากับยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่น ๆ หรือไม่?

อาหารเสริมโฟเลตสามารถโต้ตอบกับยาหลายชนิด มีตัวอย่างบางส่วนด้านล่าง บุคคลที่รับประทานยาเหล่านี้เป็นประจำควรปรึกษาเกี่ยวกับการบริโภคโฟเลตกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

เมโธเทรกเซท Methotrexate

Methotrexate (Rheumatrex®, Trexall®) ใช้รักษาโรคมะเร็งและโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเอง เป็นตัวต่อต้านโฟเลต ผู้ป่วยที่รับประทานยา methotrexate สำหรับโรคมะเร็งควรปรึกษาแพทย์ด้านเนื้องอกวิทยาก่อนที่จะรับประทานอาหารเสริมโฟเลต เนื่องจากอาหารเสริมอาจรบกวนฤทธิ์ต้านมะเร็งของยา methotrexate อย่างไรก็ตาม อาหารเสริมโฟเลตอาจลดผลข้างเคียงของระบบทางเดินอาหารของยา methotrexate สำหรับโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์หรือโรคสะเก็ดเงินใช้ยา methotrexate ขนาดต่ำ

ยากันชัก

ยากันชัก เช่น phenytoin (Dilantin®), carbamazepine (Carbatrol®, Tegretol®, Equetro®, Epitol®) และ valproate (Depacon®) ใช้เพื่อรักษาโรคลมบ้าหมู โรคทางจิตเวช และเงื่อนไขทางการแพทย์อื่นๆ ยาเหล่านี้สามารถลดระดับโฟเลตในซีรั่มนอกจากนี้ อาหารเสริมโฟเลตอาจลดระดับซีรั่มของยาเหล่านี้ ดังนั้นผู้ป่วยที่ใช้ยากันชักควรตรวจสอบกับผู้ให้บริการทางการแพทย์ก่อนรับประทานอาหารเสริมโฟเลต

ซัลฟาซาลาซีน

Sulfasalazine (Azulfidine®) ใช้เป็นหลักในการรักษาอาการลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผล มันขัดขวางการดูดซึมโฟเลตในลำไส้และอาจทำให้ขาดโฟเลตได้ผู้ป่วยที่รับประทานยาซัลฟาซาลาซีน ควรสอบถามผู้ให้บริการด้านสุขภาพของตนว่าควรเพิ่มปริมาณโฟเลตในอาหาร หรือเริ่มรับประทานโฟเลตเสริม หรือทั้งสองอย่าง

สำหรับอาการลำไส้ใหญ่บวมเป็นแผลอาจลดความสามารถของร่างกายในการดูดซึมโฟเลตและทำให้ขาดโฟเลต

แจ้งให้แพทย์ เภสัชกร และผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆ ทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาที่คุณรับประทาน พวกเขาสามารถบอกคุณได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหล่านั้นอาจมีปฏิกิริยา หรือแทรกแซงกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือยาที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ หรือหากยานั้นอาจรบกวนการดูดซึม ใช้ หรือสลายสารอาหารของร่างกายคุณ

การขาดโฟเลต

การขาดโฟเลตพบได้น้อยิ การขาดโฟเลตมักจะเกิดร่วมกับการขาดสารอาหารอื่นๆ เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับการรับประทานอาหารที่ไม่ดี โรคพิษสุราเรื้อรัง และความผิดปกติของการดูดซึมสารอาหารโรคที่พบคือ

โรคโลหิตจางชนิดเมกาโลบลาสติก

ซึ่งมีลักษณะเป็นเม็ดเลือดแดงที่มีนิวเคลียสขนาดใหญ่ผิดปกติ เป็นสัญญาณทางคลินิกเบื้องต้นของการขาดโฟเลตหรือวิตามินบี 12 อาการของโรคได้แก่ อ่อนแรง อ่อนล้า มีสมาธิลำบาก หงุดหงิด ปวดศีรษะ ใจสั่น และหายใจถี่

การขาดโฟเลตยังสามารถสร้างความเจ็บปวดและแผลตื้นที่ลิ้นและเยื่อบุในช่องปาก การเปลี่ยนแปลงของสีผิว ผม หรือเล็บมือ; อาการทางระบบทางเดินอาหาร; และความเข้มข้นของโฮโมซิสเตอีนในเลือดสูงขึ้น

โรคทารกพิการแต่กำเนิด

ผู้หญิงที่ได้รับโฟเลตไม่เพียงพอมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการให้กำเนิดทารกที่เป็นโรค (neural tube defect) NTDs สถานะโฟเลตของมารดาที่ไม่เพียงพอยังสัมพันธ์กับน้ำหนักแรกเกิดของทารกต่ำ การคลอดก่อนกำหนด และการชะลอการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์


ความเสี่ยงด้านสุขภาพจากโฟเลตที่มากเกินไป

 • โฟเลตจำนวนมากสามารถแก้ไขภาวะโลหิตจางชนิดเมกาโลบลาสติกได้ แต่ป้องกันระบบประสาท ถูกทำลายเนื่องจากขาดวิตามินบี12 ผู้เชี่ยวชาญบางคนจึงกังวลว่าการบริโภคอาหารเสริมโฟเลตในปริมาณสูงอาจปกปิดการขาดวิตามินบี 12 จนกว่าผลที่ตามมาทางระบบประสาทจะเปลี่ยนกลับไม่ได้ คำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้นี้ยังคงมีอยู่
 • นอกจากนี้ยังมีความกังวลว่าการบริโภคกรดโฟลิกในปริมาณสูงอาจเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งอื่นๆ ในบางคน นอกจากนี้
 • การได้รับกรดโฟลิกจากอาหารเสริมตั้งแต่ 1,000 ไมโครกรัมต่อวันขึ้นไป ในช่วงที่มีการตั้งครรภ์ยังสัมพันธ์กับคะแนนการทดสอบพัฒนาการทางสติปัญญาในเด็กอายุ 4-5 ปี ต่ำกว่าเด็กที่มารดารับประทาน 400 ไมโครกรัมถึง 999 ไมโครกรัม

การบริโภคกรดโฟลิกที่เกินความสามารถของร่างกายในการลดกรดให้เป็น THF จะทำให้เกิดกรดโฟลิกที่ไม่ได้เผาผลาญในร่างกาย ซึ่งเชื่อมโยงกับจำนวนและกิจกรรมที่ลดลงของเซลล์นักฆ่าตามธรรมชาติ ซึ่งบ่งชี้ว่ากรดโฟลิกอาจส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์บางคนตั้งสมมติฐานว่ากรดโฟลิกที่ไม่ได้เผาผลาญ อาจเกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางสติปัญญาในผู้สูงอายุ ผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ไม่เป็นที่เข้าใจและรับประกันการวิจัยเพิ่มเติม

การศึกษาพบกรดโฟลิกที่ไม่ผ่านการเผาผลาญในเลือดจากเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่; นมแม่ ; และเลือดจากสายสะดือจากทารกแรกเกิด. การวิจัยในวงจำกัดแสดงให้เห็นว่าการรับประทานกรดโฟลิก 300 ไมโครกรัมหรือ 400 ไมโครกรัมเพียงครั้งเดียว (ปริมาณทั่วไปในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีกรดโฟลิกหรืออาหารเสริม เช่น อาหารเช้าซีเรียล) ส่งผลให้ตรวจพบระดับกรดโฟลิกที่ยังไม่ผ่านการเผาผลาญในซีรั่ม ในขณะทรับประทานี่ปริมาณ 100 ไมโครกรัม หรือ 200 ไมโครกรัม จะไม่พบกรดโฟลิกที่ยังไม่ผ่านการเผาผลาญในซีรั่ม

นอกจากนี้ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ และความถี่ พบว่าเมื่อแบ่งโฟลิกรับประทานหลายครั้งจะมีกรดโฟลิกที่ไม่ได้เผาผลาญสูงเมื่อเรารับประทานปริมาณมากแต่ไม่บ่อย

ตาราง: แสดงปริมาณปริมาณสูงสุดของกรดโฟลิกในอาหารเสริมสำหรับแต่ละกลุ่ม
Age Male Female Pregnancy Lactation
เกิดถึง 6 months ยังไม่ได้กำหนด ยังไม่ได้กำหนด
7–12 months ยังไม่ได้กำหนด ยังไม่ได้กำหนด
1–3 years 300 mcg 300 mcg
4–8 years 400 mcg 400 mcg
9–13 years 600 mcg 600 mcg
14–18 years 800 mcg 800 mcg 800 mcg 800 mcg
19+ years 1,000 mcg 1,000 mcg 1,000 mcg 1,000 mcg

* Breast milk, formula, and food should be the only sources of folate for infants.

อ่านต่อหน้าที่ 2 |กรดโฟลิกกับคนท้อง | ขาดกรดโฟลิก

 

Google
 

เพิ่มเพื่อน