โพแทสเซี่ยมและความดันโลหิตสูง

 1. โพแทสเซี่ยม
 2. โพแทสเซี่ยมในเลือดสูง
 3. โพแทสเซี่ยมในเลือดต่ำ
 4. ปริมาณโพแทสเซี่ยมในอาหาร
 5. ภาวะโพแทสเซี่ยมในเลือดต่ำ
 6. ภาวะโพแทสเซี่ยมในเลือดสูง
 7. โพแทสเซี่ยมและความดันโลหิต

 

โพแทสเซี่ยมจะมีประโยชน์ช่วยลดความดันโลหิตสูง โดยต้องรับประทานวันละ 4700 mg ต่อวัน แนะนำให้กินโพแทสเซี่ยมที่มาจากอาหารธรรมชาติ

โพแทสเซี่ยมจากธรรมชาติจะมีบทบาทที่สำคัญในการควบคุมความดันโลหิต เพราะว่าโพแทสเซี่ยมจะลดผลกระของเกลือโซเดี่ยม แนะนำให้รับประทานวันละ 4700 mg การจะให้ได้ผลดีจะต้องปรับประทานอาหารแบบ DASHซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยผัก ผลไม้ นม ปลา แร่ธาตุ

อาหารที่มีโพแทสเซี่ยมสูงได้แก่

Potassium-rich foods include:กล้วย

 • มันฝรั่ง
 • ผักใบเขียว
 • ผักขม
 • เห็ด
 • ถั่ว
 • กล้วย
 • มะเขือเทศ น้ำมะเขือเทศ
 • ส้ม น้ำส้ม
 • แคนตาลูป Cantaloupe และแตงโม
 • องุ่น น้ำองุ่น
 • พรุน และน้ำลูกพรุน
 • Apricots and apricot juice
 • ลูกเกด
 • นมจืด
 • yogurtไขมันต่ำ
 • Halibut
 • Tuna
 • กากน้ำตาล

คำแนะนำ

 • หากท่านเป็นความดันโลหิตสูงให้ท่านรับประทานผักและผลไม้ตามวิธีการของ DASH
 • ไม่แนะนำให้รับประทานยาเม็ดโพแทสเซี่ยมโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์
 • ไม่แนะนำให้ใช้ซ็อสที่ทำจากเกลือดปแตสเซี่ยมโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์

ปริมาณโพแทสเซี่ยมในอาหาร

Google