เกลือแกง Sodium

ในจำนวนเกลือแร่ที่มีทั้งหมดในร่างกาย ประกอบด้วย โซเดียม 2% โปรตัสเซียม 5% และคลอไรน์ 3% โดย โซเดียม และคลอไรน์ จะอยู่ในรูปของเหลวซึ่งหุ้มรอบนอกผนังเซลล์ ส่วนในผนังเซลล์จะประกอบด้วย โซเดียม และโปรตัสเซียมเป็นส่วนใหญ่ ของเหลวรอบนอกผนังเซลล์จะทำหน้าที่ควบคุมสมดุลของน้ำและเกลือแร่

หน้าที่ของเกลือ sodium

  • เกลือ sodium จะรวมกับ Chloride จะควบคุมคความสมดุลของน้ำและเกลือแร่ โดยมีตัวดักจับสัญญาณที่ผนังหัวใจ ผนังหลอดเลือด และไต เมื่อมีความผิดปรกติเกี่ยวกับเกลือแรและน้ำ่ กลไกการควบคุมก็จะทำงาน
  • การผ่านเข้าออกเซลล์ของเกลือ sodium จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นการสื่อสารคำสั่งของสมอง เส้นประสาท และกล้ามเนื้อ

กลไกการควบคุมการน้ำและเกลือแร่

  1. ผ่านทางการทำงานของไต โดยจะมีการสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่า Aldosterone ซึ่งจะทำหน้าที่ดูด sodium กลับและขับ Potassium ออกฮอร์โมนนี้จะสร้างเมื่อร่างกายมีความดันดลหิตต่ำ
  2. ผ่านทางการทำงานของต่อมใต้สมอง Pituitary สร้างฮอร์โมน Antidiuretic hormone ทำหน้าที่ให้ไตดูดน้ำกลับสู่ร่างกาย

เกลือและสุขภาพ

การรับประทานเกลือ นอกจากจะทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง ยังทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพอื่นๆ อ่านที่นี่

 

ภาวะเกลือ Sodium ในเลือดต่ำ Hyponatremia

เป็นภาวะที่เกลือในเลือดน้อยกว่าปกติ จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน อ่อนเพลียไม่มีแรงเป็นตะคริว ซึม ชักหรือหมดสติ อ่านที่นี่ภาวะเกลือ Sodium ในเลือดสูง Hypernatremia

เป็นภาวะที่มีปริมาณ Sodium มากกว่าปกติเนื่องจากร่างกายเสียน้ำมากกว่าเกลือแร่ อ่านที่นี่

 

รับประทานเกลือให้น้อย

อาหารสดมักจะไม่ค่อยมีเกลือ ส่วนอาหารปรุงสำเร็จเช่นแฮม ไส้กรอก กุนเชียง ของมักมักจะมีปริมาณเกลิอสูง อ่านที่นี่

คนได้เกลือเกินโดยการรับประทานอาหารแปรรูปเช่นไส้กรอก กุนเชียง ปลาเค็ม ผ่านทางอาหารสำเร็จรูปเช่นมะหมีสำเร็จรูป โจีก หรือผ่านทางอาหารขบเคี้ยว เครื่องปรุง และอาหารตามสั่ง การรับประทานเกลือมากไปส่งผลเสียต่อสุขภาพคืออาจจะทำให้ความดันโลหิตสูงซึ่งจะทำให้เกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง สมาคมโภชนาการหลายๆประเทศจึงจำกัดปริมาณเกลือในแต่ละวันมิให้เกิน 2,300 mgต่อวัน และให้จำกัดไม่ 1,500 mg ต่อวันหากมีภาวะดังต่อไปนี้

การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

  • ให้รับประทานอาหาร DASH Diet
  • ต้องทราบปริมาณเกลือที่รับประทาน
  • อ่านฉลากอาหาร
  • สั่งอาหารที่มีเกลือต่ำ
  • ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เรื่องที่น่าสนใจ