การฝึกโยคะท่ากลับหัว Inversions

เป็นการฝึกยืนโดยใช้ ศีรษะ ไหล่ หรือมือแทนเท้า ที่สำคัญได้แก่

  1. Halasana (Plow Pose)
  2. ท่ายืนด้วยไหล่ Salamba Sarvangasana (Supported Shoulderstand)
  3. ท่ายืนด้วยศีรษะหรือศีรษะอาสนะ Salamba Sirsasana (Supported Headstand)

    ท่ายืน| ท่านั่ง | ท่านอนหงาย | ท่านอนคว่ำ| ท่ากลับศีรษะ|