การดื่มกาแฟไม่ทำให้ใจสั่นเพิ่มขึ้น

ท่านยังจำอาการของการดื่มกาแฟแก้วแรก หรือการแฟที่มีความเข้มข้นสูงๆได้หรือไม่ ส่วนใหญ่จะมีอาการใจสั่นและหัวใจเต้นเร็ว กาแฟทำให้เกิดความคิดว่ากาแฟ เป็นสาเหตุของการเต้นผิดปกติของหัวใจที่เรียกว่า Atrial fibrillation ประกอบก่อนหน้านี้มีการศึกษาพบว่ากาแฟ ทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดปกติ จึงได้มีการศึกษาโดยBethesda, MD ตีพิมพ์ September 2010 issue of the American Journal of Clinical Nutrition. โดยศึกษาผู้ป่วยมากกว่า 30000 คนใช้เวลาติดตาม 14 ปีพบว่า โดยพบว่าคนที่ดื่มน้อยประมาณ 22 mg/day สูงสุด 655 mg/dayโดยประเมินว่า กาแฟหนึ่งแก้วมี 137 mg/แก้ว,น้ำชา 47 mg/cup of tea,น้ำอัดลมมี 46 mg/กระป๋อง,ช็อคโกแลตมี 7 mg/ชิ้น

พบว่าอัตราการเกิดหัวใจเต้นผิดปกติ ไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้ที่รับกาแฟมากหรือน้อย แต่ผู้วิจัยให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าหากเป็นการดื่มปกต ิความเสี่ยงมิได้เพิ่มขึ้น แต่หากมีการดื่มที่มากกว่าปกติ อาจจะเพิ่มความเสี่ยงขงการเกิดหัวใจเต้นผิดปกติ

ข้อเสนอแนะ

สำหรับท่านที่มีโรคหัวใจหรือความดันโลหิตสูง ควรจะลดปริมาณกาแฟเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง สำหรับคนทั่วไปก็ควรจะรับแต่พอควร หากง่วงควรจะแก้ด้วยการนอนให้เพียงพอ น่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้อง