การดื่มกาแฟกับการงีบหลับกลางวัน อย่างไหนดีกว่ากัน

คนทั่วโลกมักจะดื่มกาแฟ บางท่านดื่มจนเป็นนิสัย บางท่านดื่มแก้ง่วง บางท่านดื่มเพราะเชื่อจะทำให้ความจำดีขึ้น จึงได้มีการศึกษาโดย Sara Mednick, Ph.D., and colleagues at the University of California, San Diego. โดยศึกษาเรื่องการเรียนรู้ ความจำและทักษะของการทำงาน โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ใช้ดื่มกาแฟ และกลุ่มที่ได้หลับกลางวัน ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้หลับกลางวันจะมีการเรียนรู้ ความจำดีกว่ากลุ่มที่ดื่มกาแฟอย่างชัดเจน

ข้อสรุป

ผู้วิจัยเชื่อว่าการนอนหลับอย่างเพียงพอ(วันละ8 ชม)จะทำให้ประสิทธิภาพของร่างกายดีขึ้น การนอนไม่พอจะทำให้เกิดการขาดการนอนซึ่งจะทำให้ง่วง หากเราแก้ไขโดยการดื่มกาแฟก็จะทำให้ประสิทธิ์ภาพของร่างกายลดลง และหากดื่มมากจะกระทบกับการนอนกลางคืนทำให้หลับไม่เต็มที่ซึ่งจะส่งผลถึงเวลากลางวัน และหากเราดื่มกาแฟก็จะเกิดวงจรไม่สิ้นสุด ดังนั้นควรจะเริ่มต้นนอนอย่างเพียงพอ

Google