การแฟทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง

ก่อนหน้านี้มีการรายงานถึงผลเสียของกาแฟพบว่า กาแฟจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่หลักฐานการสนับสนุนดังกล่าวไม่ชัดเจน


กาแฟ

นอกจากนั้นกาแฟยังมีผลเสียต่อความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่นทำให้ไขมันในเลือดสูงขึ้น ทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน homocysteine ในเลือดสูงขึ้นซึ่งเป็นผลเสียต่อร่างกาย แต่มีบางรายงานว่าการดื่มกาแฟจะลดอัตราการเกิดโรคเบาหวาน จึงได้มีการศึกษาโดย Elizabeth Mosotofsky จากมหาวิทยาลัย Harvard พบว่าการดื่มกาแฟแก้วเดียวอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ 2เท่าในชั่วโมงแรกของการดื่ม และจะลดลงสู่ปกติใน 2 ชั่วโมงหลังดื่ม

ได้มีการศึกษาผู้ป่วย 390 คนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบพบว่า

  • ร้อยละ 78 ดื่มกาแฟในปีที่ผ่านมา
  • มากกว่าร้อยละ 50 ดื่มกาแฟใน 24 ชมก่อนเกิดอาการสมองขาดเลือด
  • ร้อยละ 9 ดื่มกาแฟ 1 ชม ก่อนเกิดอาการ
  • โรคหลอดเลือดสมองตีบมักเกิดในผู้ที่ดื่มกาแฟน้อยกว่า 1 แก้ว
  • ผู้ที่ดื่มน้ำชา หรือน้ำอัดลมไม่พบว่าอุบัติการณ์เพิ่มขึ้น

ข้อคิดของผู้เขียน

จากการศึกษาพบว่าผู้ที่ดื่มไม่มากและไม่นานจะพบความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ ผู้เขียนเห็นว่าสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดหากไม่เคยดื่มกาแฟก็ไม่ควรจะเริ่มดื่ม สำหรับผู้ที่ดื่มมานานท่านต้องไปพิจารณาความเสี่ยงเอาเอง