กาแฟและสุขภาพ

ผลดีของกาแฟต่อสุขภาพกาแฟ

 • ลดการเกิดโรค dementia Alzheimer's disease
 • ลดการเกิดโรคสมองเสื่อม Dementia และ Alzheimer's disease มีรายงานว่าผู้ที่ดื่มกาแฟวันละ 3-5 แก้วจะมีอุบัติการณ์ของโรคดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบกับผู้ที่ดื่มน้อยหรือไม่ดื่ม
 • การเกิดโรค parkinson มีกาศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ดื่มกาแฟมาก (3-5แก้ว)เทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มพบว่าคนที่ดื่มกาแฟมากจะเกิดโรคนี้น้อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟ แต่ก็มีอีกการศึกษาที่ผลออกมาขัดแย้งกับการศึกษาแรก
 • ผลต่อความรู้ความเข้าใจ Cognitive จากการทอสอบความจำ ความเร็วของการตอบสนอง การคำนวณ พบว่าผู้ที่ดื่มกาแฟเป็นประจำจะมีประสิทธิภาพดีกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม และโดยเฉพาะผู้สูงจะให้ผลการทดสอบที่ดีกว่าชัดเจน
 • ลดการเกิดนิ่วและโรคถุงน้ำดี จากการศึกษาที่มหาวิทยาลัย Haward พบว่าการดื่มกาแฟจะลดการเกิดนิ่วในถุงน้ำดี และโรคถุงน้ำดีทั้งหญิงและชาย
 • เสริมฤทธิ์กับยาแก้ปวด กาแฟจะช่วยเสริมฤทธิ์ของยาแก้ปวดดังนั้นยาแก้ปวดสีรษะไมเกรน ยาแก้ปวดสีรษะมักจะมีกาแฟเป็นส่วนผสม
 • ลดการเกิดโรคเบาหวาน มีรายงานว่าการดื่มกาแฟจำนวนมาก(7แก้ว)จะลดการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่สองได้มากกว่าร้อยละ 50
 • ลดการเกิดโรคตับแข็ง มีรายงานว่ากาแฟจะสามารถลดการเกิดตับแข็ง ผลทำให้ลดการเกิดมะเร็งตับ กลไกการลดยังไม่แน่ชัด และยังลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่
 • ลดการเกิดมะเร็ง มีรายงานว่ากาแฟสามารถลดการเกิดมะเร็ง ปาก หลอดอาหาร คอ มะเร็งเต้านมในหญิงหมดประจำเดือน
 • ลดการเกิดโรคเกาต์ มีการศึกษาในชายที่อายุมากกว่า 40 ปีพบว่าการดื่มกาแฟจะลดการเกิดโรคเกาต์โดยศึกษาในชายจำนวน 45000 คนระยะเวลาสึกษา 12 ปี

 

ผลเสียของกาแฟ

 • กาแฟทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง
 • ผลต่อโรคหัวใจขาดเลือด จากการศึกษาที่ Harvard University team ของผู้ดื่มกาแฟจำนวน 45000 คนพบว่าการดื่มกาแฟไม่ได้เพิ่มปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ นอกจากนั้นยังมีการศึกษาคนอีก 85000 คนที่เป็นหญิงก็พบผลการศึกาาลักษณะเดียวกัน
 • เพิ่ม Cholesterolในเลือด มีการศึกษาพบว่ากาแฟจะทำให้ระดับไขมัน cholesterol เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะไขมัน LDL ซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีการขึ้นของไขมันขึ้นกับชนิดของกาแฟที่รับประทาน หากเป็นกาแฟที่ใช้เมล็ดกาแฟไปต้มจะทำให้ไขมันในเลือดขึ้นสูง แต่หากเป็นกาแฟที่กรองไขมันจะไม่ขึ้น ส่วนกาแฟ instant สำเร็จรูปที่นิยมรับประทานกันนั้น มีการศึกษาพบว่าไม่มีผลต่อไขมัน
 • เพิ่มความดันโลหิต มีการศึกษาพบว่าการดื่มกาแฟมีทั้งทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น และบางรายงานว่าความดันโลหิตไม่สูงขึ้น แต่การศึกาาว่าการดื่มกาแฟจะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตหรือไม่ยังไม่มีการศึกษา จากการรวบรวมผู้ป่วยเป็นจำนวนมากพอจะสรุปได้ว่าการดื่มกาแฟจะไม่มีผลต่อความดันโลหิต
 • เพิ่มการเสียชีวิตของทารกในครรภ์ มีการศึกษาเมื่อเดือนกุมภาพันธืปี 2003 ที่ประเทศเดนมาร์กจำนวนหญิงตั้งครรภ์ 18,478 คนพบว่า หากดื่มมากกว่า 4 แก้วต่อวันจะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตของทารกในครรภ์ 220% นอกจากนั้นยังทำให้เกิดโลหิตจางในแม่ และเด็กเนื่องจากกาแฟลดการดูดซึมของธาตุเหล็ก