jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

โรคไต

โครงสร้างของระบบขับปัสสาวะและหน้าที่ของไต

โรคไตเรื้อรังหมายถึงอะไร

หมายถึงโรคที่เกิดกับไตซึ่งอาจจะส่งผลต่อการทำงานของไตด้วยหรือไม่ก็ได้

สาเหตุของโรคไต

อาการของโรคไต

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคไตวาย

หากท่านมีปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่งท่านต้องทำอย่างไร

อาการและอาการแสดงของโรคไค

การป้องกันโรคไต

การป้องกันโรคไตได้แก่การป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไตได้แก่การป้องกันเรื่องโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานซึ่งต้องปฏิบัติดังนี้

ไตวายเฉียบพลัน

ไตเสื่อมอย่างรวดเร็วภายในเวลาเป็นวัน  หรือสับดาห์มักมีอาการมากกว่าแบบเรื้อรังอัตราการเสียชีวิตสูงถ้าพ้นอันตราย  ไตมักจะเป็นปกติได้

โรคไตวายเรื้อรัง

เนื้อไตถูกทำลายอย่างถาวรทำให้ไตค่อย ๆ ฝ่อเล็กลงแม้อาการจะสงบ แต่ไตจะค่อย ๆ เสื่อมและเข้าสู่ไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในที่สุด

เรื่องที่น่าสนใจ

โรคไตเรื้อรัง

อาการอื่นๆ