jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ยารักษาโรคทางเดินอาหาร

 

Antacid

ยาน้ำรักษาโรคกระเพาะอาหาร เป็นยาลดกรดที่มีส่วนผสมของเกลืออลูมิเนียมAluminum Hydroxide และแมกนีเซียม Magnesium Hydroxide มีฤทธิ์ในการรักษาและป้องกัน
แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น


Bisacodyl

ใช้เป็นยาระบายสำหรับคนที่ท้องผูกแต่เน้นให้ใช้ช่วงเวลาสั้นๆ นอกจากนั้นยังใช้ทำความสะอาดลำไส้สำหรับเตรียมกรผ่าตัดหรือส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ยานี้ออกฤทธิ์กระตุ้นให้ลำไส้มีการบีบตัวเพิ่มมากขึ้นCimetidine

ยารักษากระเพาะอาหาร Cimetidine เป็นยาในกลุ่ม H2 blockers มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหาร ใช้รักษาโรคกระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน ภาวะที่กรดหลั่งออกมามากเช่น Zollinger-Ellison syndrome


Cisapride

ยา Cisapride อาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจซึ่งอาจจะทำให้เสียชีวิต ดังนั้นหากท่านมีประวัติครอบครัวว่าเป็นโรคหัวใจ หรือท่านอาจจะมีปัญหาหัวใจเต้นผิดปกติ โรคหัวใจ ขาดน้ำอย่างรุนแรง อาเจียน หรือเป็นโรคไต ต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ


Dicyclomin

ยา Dicyclomine เป็นยาที่ใช้รักษาอาการของโรคลำไส้แปรปรวนirritable bowel syndrome ยา Dicyclomine เป็นยาในกลุ่มที่เรียกว่า anticholinergics ซึ่งจะลดการหดเกร็งของลำไส้

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา DicyclomineDomperidone

ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน Domperidone เป็นยาที่เพิ่มการเคลื่อนไหวของกระเพาะอาหาร และลำไส้จึงใช้แก้อาการคลื่นอาเจียน อาการจุกเสียด แน่นหน้าท้อง ท้องอืด แน่นท้องหลังอาหาร อาหารไม่ย่อย


Famotidine

ยารักษาโรคกระเพาะอาหาร Famotidine เป็นยาในกลุ่ม H2 blocker ยับยั้งการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหารจึงใช้รักษาแผลในกระเพาะอาหาร แผลในลำไส้เล็กส่วนต้น โรคกรดไหลย้อน และภาวะที่มีการหลั่งของกรดมาก


Hyocyamin

ยา Hyoscyamine เป็นยาในกลุ่ม anticholinergic ใช้รักษาหรือบรรเทาอาการทางกระเพาะอาหารและลำไส้ เช่น อาการปวดเกร็งลำไส้ โรคลำไส้แปรปรวน บรรเทาอาการปวดเนื่องจากนิ่วในไต หรือนิ่วในถุงน้ำดี ยาในกลุ่ม anticholinergic จะทำให้เกิดอาการมึนงง ตาพร่ามัว


Lanzoprazole

ยารักษาโรคกระเพาะอาหาร lansoprazole เป็นในกลุ่ม Protone pump inhibitor ยับยั้งการสร้างกรดในกระเพาะอาหาร จึงใช้สำหรับรักษาโรคกรดไหลย้อน แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ใช้ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้ที่รับประทานยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs รักษาภาวะที่กระเพาะอาหารหลั่งกรดมาก


Loperimide

ยานี้ใช้สำหรับยานี้ใช้เพื่อช่วยบรรเทาอาการท้องเสียโดยการลดการเคลื่อนไหวของลำไส้ ก่อนจะใช้ยาท่านจะต้องรู้ผลข้างเคียงที่อันตรายหากเกิดขึ้นจะต้องหยุดยา และไปโรงพยาบาลทันทีได้แก่อาการ แพ้ยาซึ่งจะมีอาการผื่นลมพิษ หายใจลำบาก บวมใบหน้า บวมริมฝีปาก ลิ้นและคอ เสียงแหบ หัวใจเต้นเร็ว หรือเต้นผิดจังหวะ เหนื่อบง่าย มีไข้ ท้องร่วงMisoprostol

ยา Misoprostol เป็นยาที่ใช้ป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารสำหรับผู้ที่ได้รับยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs โดยเฉพาะผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลหรือโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากแผล เช่นผู้สูงอายุ หรือผู้ที่เคยเกิดแผลในกระเพาะอาหาร ยา Misoprostolจะเคลือบผิวกระเพาะอาหาร และลดกรดในกระเพาะอาหาร


Nizatidine

ยานี้ยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ใช้รักษาและป้องกันการกลับเป็นแผลซ้ำในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก เป็นยารักษาโรคกระเพาะที่เกิดจากกรดมาก ดังนั้นจึงใช้รักษาโรคกรดไหลย้อน กรดในกระเพาะมาก


omeprazole

Omeprazole เป็นยาในกลุ่ม proton pump inhibitors (PPI) ซึ่งจะลดการสร้างกรดในกระเพาะอาหาร ใช้รักษาโรค แผลในกระเพาะอาหาร แผลที่ลำไส้เล็กส่วนต้น กรดไหลย้อน ภาวะที่มีกรดมากเช่น  Zollinger-Ellison syndrome


esomeprazole

ยา Esomeprazole เป็นยาในกลุ่ม Proton pump inhibitor มีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารจึงนำมาใช้รักษาโรคกรดไหลย้อน รักษาแผลในกระเพาะอาหารที่เกิดจากยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs รักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น


ranidine

ยาตัวนี้ออกฤทธิ์โดยการกั้นที่ Histamune 2 receptor {H2-antagonist}มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาดังนี้Roxatidine

ยารักษาโรคกระเพาะอาหาร Roxatidine เป็นยาที่ลดการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหาร ดังนั้นจึงใช้รักษาแผลในกระเพาะอาหาร และยังป้องกันการกลับเป็นซ้ำของแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น


Simeticone

ยา Simethicone เป็นยารักษาอาการที่มีแก๊สในกระเพาะอาหารมากทำให้เกิดอาการท้องอืด แน่นเฟ้อ จุกเสียด เลอลมบ่อย นอกจากนั้นยานี้ยังใช้สำหรับเตรียมตัวก่อนส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร หรือการตรวจทางรังส


Sucrafate

ยานี้ใช้รักษาและป้องกันการเกิดแผลที่ลำไส้เล็กส่วนจ้นที่เรียกว่า duodenal ulcers หากเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อ แบคทีเรียที่เรียกว่า H. pylori จะต้องได้รับยาปฏิชีวนะร่วมด้วย ยา Sucralfate จะเคลือบบนแผลเพื่อป้องกันมิให้แผลสัมผัสกับกรดในกระเพาะอาหาร

 

เพิ่มเพื่อน