ยาลดความดันโลหิต irbesartan

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยาลดความดันโลหิต irbesartan

 • ความดันโลหิตสูง
 • โรคไตจากเบาหวาน

โรคความดันโลหิตสูง

 • ผู้ใหญ่ให้t: 150 mgวันละครั้ง สามารถเพิ่มเป็น 300 mg วันละครั้ง สำหรับผู้ที่ขาดน้ำให้เริ่มวันละ 75 mg
 • เด็ก: 6-16 ปีเริ่มให้ 75 mgวันละครั้งเพิ่มได้ถึง 150 mg
 • ผู้สูงอายุมากกว่า75 ปีเริ่มวันละ 75 mg วันละครั้ง
 • ผู้ที่ไตเสื่อมจะเริ่มวันละ 75 mg

โรคไตจากเบาหวาน

 • ผู้ใหญ่เริ่ม 150 mgวันละครั้งและเพิ่มได้ถึง 300 mgวันละครั้ง

ข้อห้ามในการใช้ยาลดความดันโลหิต irbesartan

 • แพ้ยา
 • การตั้งครรภ์
 • การให้นมบุตร

ข้อควรระวังในการให้ยาลดความดันโลหิต irbesartan

 • เด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี
 • หลอดแดงไตตีบ
 • มีการขาดน้ำหรือขาดเกลือแร่
 • โรคลิ้นหัวใจตีบ
 • กล้ามเนื้อหัวใจหนา hypertrophic cardiomyopathy

ผลข้างเคียงของยา เหมือนกันในกลุ่ม ARB

ความปลอดภัยในคนตั้งครรภ์ จัดอยู่ใน Class D มีหลักฐานว่าเกิดผลเสียต่อทารก ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ในคนท้องหากจะใช้ต้องเทียบความเสี่ยงและประโยชน์