ยาลดความดันโลหิต ด็อกซาโซซิน Doxazosin

ยา Doxazosin เป็นยาที่ใช้กัน อย่างแพร่หลายชนิดหนึ่ง สำหรับรักษาอาการปัสสาวะผิดปกติจากต่อมลูกหมากโต ในคนไทยทั่วไป และให้กินก่อนนอนทุกคืน เหตุผลที่ควรกินตอนก่อนนอนคือ เพื่อจะลดอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดจากยาได้ นอกจากนั้นยานี้ยังใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูง

ก่อนจะใช้ยาท่านจะต้องรู้ผลข้างเคียงที่อันตรายหากเกิดขึ้นจะต้องหยุดยาและไปโรงพยาบาลทันทีได้แก่อาการ แพ้ยาซึ่งจะมีอาการผื่นลมพิษ หายใจลำบาก บวมใบหน้า บวมริมฝีปาก ลิ้นและคอ

ชื่อสามัญ: doxazosin [ dox-AY-zo-sin ]

ยี่ห้อสินค้า: Cardura, Cardura XL, Doxadura, Cascor, Carduran

คลาสยา: Alpha-adrenoreceptor antagonists, Antiadrenergic agents,เป็นยาที่ออกฤทธิ์โดยการขยายหลอดเลือด

doxazosin คืออะไร?

Doxazosin เป็นตัวบล็อกอัลฟาอะดรีเนอร์จิก (AL-fa ad-ren-ER-jik) มันผ่อนคลายหลอดเลือดดําและหลอดเลือดแดงของคุณเพื่อให้เลือดสามารถผ่านได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อในต่อมลูกหมากและคอกระเพาะปัสสาวะทําให้ปัสสาวะได้ง่ายขึ้น

Doxazosin ใช้ในการรักษาความดันโลหิตสูง  หรือเพื่อปรับปรุงการถ่ายปัสสาวะในผู้ชายที่มีต่อมลูกหมากโต

รูปแบบยาแบบออกฤทธิ์นานของ doxazosin (Cardura XL)  มีไว้สําหรับใช้ในการรักษาต่อมลูกหมากโต และไม่ควรใช้ในการรักษาความดันโลหิตสูง Doxazosin ใช้เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับยาอื่น ๆ เพื่อรักษาความดันโลหิตสูง (ความดันโลหิตสูง) การลดความดันโลหิตสูง ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหัวใจวายและปัญหาเกี่ยวกับไต ยานี้ทํางานโดยการผ่อนคลายหลอดเลือดเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ง่ายขึ้น Doxazosin ยังใช้ในผู้ชายเพื่อรักษาอาการของต่อมลูกหมากโต  ไม่ทําให้ต่อมลูกหมากหดตัว แต่ทํางานโดยการผ่อนคลายกล้ามเนื้อในต่อมลูกหมากและส่วนหนึ่งของกระเพาะปัสสาวะ สิ่งนี้ช่วยบรรเทาอาการของ ต่อมลูกหมากโต เช่นความยากลําบากในการเริ่มต้นการไหลของปัสสาวะกระแสที่อ่อนแอ และการปัสสาวะบ่อยหรือกลั้นปัสสาวะไม่ได้

คำเตือนก่อนการรับประทานยา

ก่อนใช้ยาต้องแจ้งให้แพทย์ทราบอะไรบ้าง

แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาอื่นๆ ทั้งหมดที่คุณใช้ โดยเฉพาะยาลดความดันโลหิตอื่นๆ รวมทั้งยาขับปัสสาวะ

เพื่อให้แน่ใจว่า doxazosin ปลอดภัยสําหรับคุณแจ้งให้แพทย์ทราบหากคุณมี:

แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาปัจจุบันทั้งหมดของคุณและยาที่คุณเริ่มหรือหยุดใช้ โดยเฉพาะ:

ลมพิษ

หากเกิดอาการต่อไปนี้ให้หยุดยาและปรึกษาแพทย์

อาการแพ้อย่างรุนแรงต่อยานี้หายาก อย่างไรก็ตาม ให้ไปพบแพทย์ทันทีหากคุณสังเกตเห็นอาการแพ้อย่างรุนแรง ได้แก่ ผื่น คัน/บวม (โดยเฉพาะที่ใบหน้า/ลิ้น/ลําคอ) เวียนศีรษะอย่างรุนแรง หายใจลําบาก

นี่ไม่ใช่รายการผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ทั้งหมด หากคุณสังเกตเห็นผลกระทบอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ให้ติดต่อแพทย์หรือเภสัชกรของคุณ

ข้อบ่งชี้ในการใช้ยา

ขนาดของยาที่ใช้รักษา

ในการให้ยา Doxazosin ครั้งแรกจะต้องให้ยาในขนาดที่ต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงความดันโลหิตต่ำที่เรียกว่า first-dose syncope  ซึ่งมักจะเกิดในผู้ที่ได้ยาครั้งแรก และมักจะเกิดหลังจากได้รับยาไปแล้ว 2-6 ชั่วโมง ดังนั้นหลังจากได้ยาครั้งแรกต้องวัดความดัน และมีการวัดความดันโลหิตทุกครั้งที่มีการปรับยา

ต่อมลูกหมากโต

ขนาดยาที่ให้ 1-8 มิลิกรัมวันละครั้ง โดยเริ่มต้นให้ 1 มิลิกรัมและประเมินผล หากไม่ดีก็เพิ่มเป็น 2 เป็น 4 และ8มิลิกรัม โดยใช้เวลาในการปรับยาประมาณ 2 สัปดาห์

ความดันโลหิตสูง

ขนาดยาที่ใช้ 1-16 มิลิกรัม โดยเริ่มต้นใช้ขนาด 1 มิลิกรัม และปรับยาเป็น 2 เป็น 4 เป็น 8 เป็น 16 มิลิกรัม ต้องระวังเมื่อขนาดยาเกิน 4 มิลิกรัมจะมีโอกาศเกิดความดันโลหิตต่ำสูง

ทานยา Doxazosin ควรหลีกเลี่ยงอะไร

วิธีใช้ doxazosin

ผลข้างเคียงของยา Doxazosin

ผู้ที่ใช้ยา Doxazosin อาจจะมีอาการมึนงง ความดันโลหิตต่ำ ง่วงนอน รู้สึกเหมือนจะหมดสติ ชาบริเวณมือหรือเท้า ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว แรง หรือเต้นไม่เป็นจังหวะ เจ็บหน้าอก บวมบริเวณขา หรือข้อเท้า ผื่นลมพิษ หายใจลำบาก เจ็บบริเวณอวัยวะเพศชายเป็นเวลานานเมื่ออวัยวะเพศมีการขยายตัว หากอาการข้างเคียงยังคงอยู่และรบกวนคุณภาพชีวิตให้ปรึกษาแพทย์

ผลข้างเคียงของ doxazosin ทั่วไปอาจรวมถึง:

ผลข้างเคียงที่รายงานโดยทั่วไปของ doxazosin ได้แก่

ข้อสำคัญ

 • ก่อนการผ่าตัด (รวมถึงการผ่าตัดตาต้อกระจก/ต้อหิน) ให้แจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบหากคุณกําลังใช้หรือเคยใช้ยานี้
 • แจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบหากคุณรับประทานยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ ยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร
 • ผู้สูงอายุอาจมีความไวต่อผลข้างเคียงของยานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการวิงเวียนศีรษะ และความดันโลหิตต่ําเมื่อลุกขึ้นจากท่านั่งหรือนอน ผลข้างเคียงเหล่านี้สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการล้มได้
 • ในระหว่างตั้งครรภ์ควรใช้ยานี้เมื่อจําเป็นอย่างชัดเจนเท่านั้น หารือเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลประโยชน์กับแพทย์ของคุณ
 • ยานี้ผ่านเข้าสู่น้ํานมแม่ ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนให้นมบุตร

ปฏิกิริยาระหว่างยา

ปฏิกิริยาระหว่างยาอาจทำให้การทํางานของยาเปลี่ยนไป หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงที่ร้ายแรง

 • ห้ามเริ่ม หยุด หรือเปลี่ยนขนาดยาใดๆ โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากแพทย์
 • ยาบางอย่างที่อาจมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับยานี้ ได้แก่ : ยาอัลฟาบล็อกเกอร์อื่น ๆ (เช่น prazosin, tamsulosin)
 • หากคุณกําลังใช้ยาเพื่อรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ - ED หรือความดันโลหิตสูงในปอด (เช่น sildenafil, tadalafil) อาจจะทำให้ความดันโลหิตของคุณอาจต่ําเกินไปซึ่งอาจนําไปสู่อาการวิงเวียนศีรษะหรือเป็นลม  แพทย์ของคุณอาจต้องปรับยาเพื่อลดความเสี่ยงนี้
 • ยาอื่น ๆ อาจส่งผลต่อการกําจัด doxazosin ออกจากร่างกายของคุณซึ่งอาจส่งผลต่อวิธีการทํางานของ doxazosin ตัวอย่าง ได้แก่ยารักาาเชื้อรา azole antifungals (เช่น itraconazoleketoconazole), ยาปฏิชีวนะ macrolide (เช่น clarithromycin), สารยับยั้งโปรตีเอสเอชไอวี (เช่น lopinavir), ritonavir และอื่น ๆ
 • ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีส่วนผสมที่สามารถเพิ่มความดันโลหิตของคุณได้ บอกเภสัชกรของคุณว่าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ใด และถามวิธีใช้อย่างปลอดภัย (โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แก้ไอและหวัด  เครื่องช่วยลดน้ําหนัก  หรือ NSAIDs  เช่น ibuprofen/naproxen)

โรคหรือยาอื่นๆที่ีผลต่อ Doxazosin

การเก็บรักษา

เก็บที่อุณหภูมิห้องให้ห่างจากแสงและความชื้น ห้ามเก็บในห้องน้ํา เก็บยาทั้งหมดให้ห่างจากเด็กและสัตว์เลี้ยง

อย่าล้างยาลงชักโครกหรือเทลงในท่อระบายน้ําเว้นแต่จะได้รับคําแนะนําให้ทําเช่นนั้น ทิ้งผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้องเมื่อหมดอายุหรือไม่จําเป็นต้องใช้อีกต่อไป ปรึกษาเภสัชกรหรือบริษัทกําจัดขยะในพื้นที่ของคุณ

 1. Side Effects, Interactions, Pictures, Warnings & Dosing - WebMD

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน