jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

ยาขับปัสสาวะ Diuretics

ยาขับปัสสาวะเป็นยาที่ขับน้ำ และเกลือออกจากร่างกาย โดยการขับโซเดี่ยม คลอไรด์ ออกทางไตซึ่งแร่ธาตุทั้งสองจะดึงน้ำออกไปด้วย จึงทำให้ปริมาณน้ำ เกลือโซเดี่ยม คลอไรด์ ลดลง ผลจากเกลือดลงและปริมาณเลือดลดลงทำให้ความดันโลหิตลดลง

ยาขับปัสสาวะแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม

ยาขับปัสสาวะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มได้แก่

กลุ่ม thiazide ได้แก่

กลุ่ม loop diureticsได้แก่

กลุ่ม potassium-sparing diuretics ได้แก่

ประโยชน์ของยาขับปัสสาวะ

ความปลอดภัยในการใช้ยาขับปัสสาวะ

โดยทั่วไปยาขับปัสสาวะเป็นยาที่ค่อนข้างจะปลอดภัยอาการข้างเคียงคือการปัสสาวะบ่อย โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับประทานยา furosemide อาการจะดีขึ้นเมื่อรับประทานยาไปแล้ว 2-3 สัปดาห์ ผลข้างเคียงอื่นๆ

ปฏิกิริยากับยาชนิดอื่น

เมื่อได้รับยาขับปัสสาวะควรจะต้องเฝ้าดูอะไรบ้าง

Thiazide | Furosemide | Indapamide | Spironolactone | Moduretic