การตกเลือดระหว่างตั้งครรภ์

 

ปัญหาเลือดออกขณะตั้งครรภ์เป็นปัญหาที่พบไดและสร้างความกังวลแก่คนตั้งครรภ์ไม่น้อย สาเหตุที่มีพบมีได้หลายอย่าง ถ้าเลือดออกไม่มากก็จะหยุดเอ็งได้ บางชนิดอาจจะอันตรายต่อมารดาและเด็ก จะแบ่งเลือดออกขณะตั้งครรภ์เป็น

  1. เลือดออกในระยะแรกของการตั้งครรภ์โดยเฉพาะใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ อาจจะมีเลือดออกเล็กน้อยได้แพทย์อาจจะตรวจหาระดับฮอร์โมน hcg และตรวจ ultrasound เพื่อหาสาเหตุของเลือดออกซึ่งอาจจะพบหรือไม่พบสาเหตุก็ได้

การแท้งบุตร

การมีเลือดออกเป็นสัญญาณเตือนของการแท้งบุตร โดยมากพบใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ พบได้ประมาณร้อยละ20ของการตั้งครรภ์ ถ้าหากท่านมีเลือดออกทางช่องคลอดร่วมกับการปวดท้องน้อย และมีเนื้อเยื่อออกทางช่องคลอดแสดงว่าแท้งบุตร เมื่อท่านไปพบแพทย์อย่าลืมนำเนื้อเยื่อนั้นไปด้วย เพื่อที่แพทย์จะได้พิจารณาว่าเนื้อเยื่อออกหมดหรือยัง เพราะหากมีเนื้อเยื่อตกค้างไว้จะทำให้เลือดออกไม่หยุดแพทย์จะพิจารณาขูดมดลูก การแท้งไม่สามารถป้องกันได้เป็นกลไกในการขับการตั้งครรภ์ที่ไม่สมบูรณ์ออกมา ยังไม่มีหลักฐานว่าเกิดจากการร่วมเพศหรือการออกกำลังกาย แต่ถ้าหากท่าน 2-3 ครั้งแพทย์จะตรวจหากความผิดปกติ

การตั้งครรภ์นอกมดลูก

เกิดจากตัวอ่อนฝังตัวนอกรังไข่โดยเฉพาะในท่อรังไข่ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดท้องน้อย เลือดออกช่องคลอด ถ้าเลือดออกในช่องท้องมากจะมีอาการอ่อนเพลีย เป็นลมจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยรีบด่วนปัจจัยเสี่ยงได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคช่องเชิงกรานอักเสบ เคยผ่าตัดท่อรังไข่ เคยตั้งครรภ์นอกมดลูกมาก่อน การทำแท้งจะเสี่ยงต่อภาวะนี้

 

ตั้งครรภ์ไข่ปลาอุMolar Pregnancy

มีการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่ออื่นมิใช่ทารก การรักษาโดยการดูดและขูดมดลูก

มดลูก

A รกเกาะปกติ B รกเกาะต่ำ

D รกลอกก่อนกำหนด

ตั้งครรภ์นอกมดลูก
  1. เลือดออกในช่องหลังเดือนที่ 3 อาจจะเกิดจากปากมดลูกอักเสบธรรมดา หรือมีโรคที่ต้องรีบให้การรักษาโดยรีบด่วน
  • รกลอกก่อนคลอด placetal abruption คนปกติหลังคลอดรกจึงจะลอกออกจากมดลูก ภาวะนี้รกจะลอกก่อนคลอดผู้ป่วยจะปวดท้องเลือดออก มักจะเกิดในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้คือ ในผู้ที่เคยคลอดบุตรมาก่อน อายุมากกว่า 35 ปี หรือเคยรกลอกก่อนกำหนด
  • รกเกาะต่ำ placeta previa คือภาวะที่รกเกาะบริเวณปากมดลูก มักจะมีเลือดออกโดยที่ไม่มีอาการเจ็บปวด มักเกิดในผู้ที่เคยผ่าตัดมดลูกหรือตั้งครรภ์แผดจะมีโอกาสภาวะนี้
  • คลอดปกติเมื่อใกล้คลอดคนท้องแก่จะมีการเปลี่ยนแปลงของตกขาวคือมีปริมาณมากขึ้นบางรายมีเลือด มีอาการปวดหน่วงท้องน้อย ปวดหลัง ปวดท้องเป็นพักๆความรุนแรงและความถี่จะเพิ่มขึ้น

กลับไปหน้าการตั้งครรภ์