หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

การเจาะเลือดตรวจขณะตั้งครรภ์

 

เมื่อคุณแม่ไปฝากครรภ์แพทย์จะเจาะเลือดตรวจทั่วๆไป เพื่อจะติดตามว่ามีโรคประจำตัวหรือมีโรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์หรือไม่

จะเจาะเลือดเมื่อใด

เมื่อคุณแม่ไปฝากครรภ์ครั้งแรกแพทย์จะเจาะเลือดตรวจ

การเจาะเลือดตรวจต้องตรวจอะไรบ้าง

การตั้งครรภ์

การตรวจก่อนการตั้งครรภ์