หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

อายุครรภ์

การเปลี่ยนระหว่างการตั้งครรภ์

อายุครรภ์คืออะไร

เมื่อประจำเดือนขาด คนท้องมักจะถามว่า "ท้องกี่เดือน"" เมื่อไรจะคลอด" ความจริงก็คือถามอายุครรภ์นั้นเอง อายุครรภ์คืออายุของเด็กที่ยังไม่คลอด นับตั้งแต่วันแรกของรอบเดือนสุดท้ายจนคลอดโดยปกติใช้เวลา 40 สัปดาห์ก็คือวันคลอดนั้นเอง

ประโยชน์ของอายุครรภ์

บางท่านแบ่งอายุครรภ์ออกเป็น 3 ไตรมาส ไตรมาสละ 3 เดือนเพื่อประโยชน์ในการวางแผนตรวจเลือด และติดตามการเจริญเติบโตของเด็กรวมทั้งการเฝ้าติดตามโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดในแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์


อายุครรภ์

การคำนวณอายุครรภ์

เราสามารถทราบอายุครรภ์ได้ 3 วิธี คือ

 หลายท่านอยากทราบว่าแต่ละเดือนที่ผ่านไปเด็กในครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง การเปลี่ยนแปลงของคนท้องโดยจะแสดงทุกเดือนของการตั้งครรภ์

กลับหน้าเดิม