jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การตั้งครรภ์เดือนที่ 9

การเจริญและการพัฒนาของทารก

ช่วงนี้สมองเด็กจะเจริญเติบโตเร็วมาก เด็กจะเจริญอย่างรวดเร็ว ปอดเด็กเจริญเต็มที่พร้อมที่จะคลอด หัวเด็กจะกลับลงพร้อมคลอด ภูมิคุ้มกันจากแม่จะเข้าสู่ลูก เด็กจะเคลื่อนไหวมากขึ้น ปอดแข็งแรงมาก เด็กจะยาวประมาณ 20 นิ้ว หนัก 2.5-4 กิโลกรัมช่วงอายุครรภ์ 37-42 สัปดาห์เด็กสามารถคลอดได้ตลอดเวลา ขนและไขตามตัวจะหลุดออกจากตัว เด็กจะกลืนน้ำคร่ำ และถ่ายออกมาดำที่เรียกว่า meconium

ระยะนี้คุณแม่ จะรู้สึกอึกอัดเพราะเด็กตัวโต และดันกระเพาะ และกำบังลมทำให้แน่นท้องหายใจตื้นและเร็ว อาจจะมีอาการจุกเสียดหน้าอก และท้องผูก

อาการคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ 9 เดือน

อาการของคุณแม่ไม่ต่างจากการตั้งครรภ์ 8 เดือน

อาการเตือนใกล้คลอด

ในระยะนี้เด็กพร้อมที่จะคลอดได้ตลอดเวลา คุณแม่ต้องจดเบอร์โทรศัพท์ของแพทย์ที่ดูแลท่านไว้ให้ใกล้โทรศัพท์ หรือในตำแหน่งที่หยิบง่าย และอาจจะต้องจดเบอร์โทรของโรงพยาบาลที่ใกล้ คุณแม่ต้องของคำแนะนำจากแพทย์ว่าเมื่อไรจึงจะต้องรีบเข้าโรงพยาบาล เกิดอาการอะไรบ้างที่ต้องแจ้งแพทย์ ช่วงนี้อาจจะมีอาการปวดท้องเตือนซึ่งจะแตกต่างจากอาการปวดท้องคลอดจริงดังนี้

หากมีอาการดังกล่าวให้รีบแจ้งแพทย์

สำหรับท่านที่มีอาการปวดท้องเตือน ท่านต้องเฝ้าดูอาการดังต่อไปนี้

หากคุณแม่ไม่แน่ใจ ให้โทรปรึกษาแพทย์ด้วยตัวเอง เพื่อที่จะได้อธิบายอาการได้อย่างถูกต้อง และรับฟังคำแนะนำ

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผู้ตั้งครรภ์

ระยะนี้แพทย์จะนัดตรวจทุกสัปดาห์ วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก ตรวจปัสสาวะ ตรวจภายในวัดขนาดของมดลูก ความสูงของมดลูก และตรวจว่าปากมดลูกเปิดหรือยัง แพทย์จะถามเรื่องความถี่และความแรงของอาการมดลูกบีบตัว

การคลอดใช้เวลานานเท่าไร

ครรภ์แรกจะใช้เวลาประมาณ 15 ชั่วโมงแต่อาจจะนานถึง 20 ชั่วโมง กระบวนการคลอดแบ่งออกเป็นสามระยะ

เตรียมเรื่องห้องและเครื่องแต่งตัว

ควรจะเตรียมเรื่องที่นอน ห้อง เสื้อผ้า เครื่องใช้สำหรับเด็กให้เรียบร้อย สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมอาจจะถามแพทย์ พยาบาล หรือคนที่มีประสบการณ์จะได้ไม่ตกหล่น

การเตรียมตัวเข้าโรงพยาบาล

ให้เตรียมกระเป๋าก่อนครบวันคลอดสัก 2 สัปดาห์ซึ่งต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

 

การตั้งครรภ์ สัปดาห์ที่ 33 34 35 36 37 38 39 40

เดือนที่8