jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การตั้งครรภ์เดือนที่ 6

การเจริญเติบโตและการพัฒนาของทารก

เด็กทารกวัยนี้ยังคงเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ผิวเด็กจะแดงและปกคลุมด้วยขนอ่อน lanugo hair และไขมัน ผมและเล็บเท้าจะเริ่มงอก สมองจะเติบโตอย่างรวดเร็ว ระบบประสาทเริ่มทำงาน ในเด็กหญิงจะเริ่มสร้างไข่ในรังไข่

ระยะนี้เด็กจะดูเหมือนคนตัวเล็ก แต่ปอดยังไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ดังนั้นเด็กจำเป็นต้องอยู่ในมดลูก เด็กในระยะนี้จะมีความยาว 11-14 นิ้ว

การพัฒนาของปอดทารกจะมีการแตกแขนงของปอด และมีการสร้างสาร surfactant ฉายที่ผิวปอดเพื่อที่จะให้ปอดขยายเต็มที่เมื่อคลอด

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผู้ตั้งครรภ์

ยอดมดลูกของคุณแม่อยู่เหนือสะดือ ขนาดมดลูกจะโตขนาดลูกฟุตบอล ในระยะนี้แพทย์อาจจะนัดตรวจว่าเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภหรือไม่ โดยจะตรวจในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ เมื่อไปตรวจตามนัดแพทย์จะตรวจเช่นเดียวกับเดือนที่ 4 อาการต่างๆที่เกิดจะเหมือนกับเดือนที่ 5 แต่จะเคลื่อนไหวมากขึ้น แข็งแรงมากขึ้น

ระยะนี้คุณแม่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอาการปวดท้องคลอดก่อนกำหนด ครรภ์เป็นพิษ


สัปดาห์ที่ 21 22 23 24

เดือนที่5 เดือนที่7