เมื่อไรจึงจะเรียกท้องร่วง

หมายถึงการที่ถ่ายอุจาระเหลว หรือเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้งต่อวันหรือถ่ายเหลวมีเลือดปนเพียง 1 ครั้งใน 24 ชั่วโมงโดยทั่วไปอาการท้องร่วงมักหายได้เองใน 2-3 วันโดยที่ไม่ต้องรักษา ถ้าเป็นนานกว่านั้นต้องมีปัญหาอื่น ท้องร่วงทำให้เกิดผลเสียคือร่างกายขาดน้ำ ซึ่งถ้าเป็นมากอาจจะอันตรายถึงกับเสียชีวิตได้

ประวัติที่ต้องเตรียมก่อนพบแพทย์

 • อยู่ในแหล่งที่มีน้ำท่วมหรือไม่
 • อยู่ในแหล่งที่มีการระบาดหรือไม่
 • การเดินทาง
 • ประวัติการรับประทานอาหาร
 • ยาที่รับประทานอยู่โดยเฉพาะยาปฎิชีวนะ
 • โรคประจำตัว

สาเหตุ

สาเหตุที่พบบ่อยๆ คือ

 • การติดเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเกิดจากการรับประทานอาหารและน้ำที่ไม่สะอาด ได้แก่เชื้อ บิดไม่มีตัว Shigella,ไข้ไทฟอยด์ Salmonella,เป็นต้น
 • การติดเชื้อไวรัส ได้แก่ rotavirus, Norwalk virus
 • การติดเชื้อพยาธิ์ เช่น Giardia lamblia, Entamoeba histolytica
 • จากแพ้อาหาร และนม
 • จากยา เช่น ยาลดความดัน ยาปฏิชีวนะ ยาระบาย
 • โรคลำไส้มีการอักเสบ


อาการของโรคท้องร่วง

ผู้ป่วยโรคท้องร่วงจะมีอาการ แน่นท้อง ปวดท้อง คลื่นไส้อาเจียน และถ่ายบ่อย โรคท้องร่วงถ้าเป็นนานกว่า 3 สัปดาห์เรียกเรื้อรัง ถ้าหายภายใน 3 สัปดาห์เรียกท้องร่วงเฉียบพลันโดยมากเกิดจากเชื้อ แบคทีเรีย และเชื้อไวรัส อาการทีีท่านจะต้องสังเกตและแจ้งแก่แพทย์

 • ระยะเวลาที่เจ็บป่วย
 • อาการค่อยเป็นหรือเป็นมากทันที
 • จำนวนครั้งที่ถ่าย ลักษณะอุจาระ
 • อาการปวดท้อง อาเจียน
 • ไข้

โรคท้องร่วงในเด็ก

สาเหตุของโรคท้องร่วงในเด็กที่พบบ่อยได้แก่การติดเชื้อไวรัส Rotavirus ซึ่งใช้เวลา 5-8 วันจึงหาย นอกจากนั้นยังเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ,จากยา เป็นต้น การให้ยาจะให้เหมือนผู้ใหญ่ไม่ได้ เด็กที่ถ่ายเหลว 1 วันก็ทำให้เกิดการขาดน้ำได้ ควรพาเด็กพบแพทย์เมื่อมีอาการดังต่อไปนี้

 • อุจาระมีหนอง หรือเลือด
 • ไข้มากกว่า 38ํ
 • อาการไม่ดีขึ้นใน 24 ชั่วโมง
 • มีอาการของขาดน้ำ

อาการขาดน้ำมีอะไรบ้าง

 • หิวน้ำบ่อย
 • ปัสสาวะลดลง
 • ผิวหนังแห้ง
 • อ่อนเพลีย
 • เวียนศีรษะ
 • เวลาเปลี่ยนจากท่านอนเป็นยืนจะมีอาการหน้ามืดเป็นลม

ในเด็กอาจจะสังเกตอาการขาดน้ำได้จาก

 • ปากและลิ้นแห้ง
 • ไม่มีน้ำตาเวลาร้องไห้
 • ไม่มีปัสสาวะมากกว่า 3 ชั่วโมง
 • แก้มตอบ ท้องแฟบ ตากลวง
 • ไข้สูง
 • ร้องกวน
 • ผิวแห้ง

ถ้าหากมีอาการของการขาดน้ำควรพบแพทย์ทันที

เมื่อไรควรไปพบแพทย์

 • เมื่อมีอาการท้องร่วงนานเกิน 3 วัน
 • มีอาการปวดท้องอย่างมาก
 • มีไข้มากกว่า 38.5ํ
 • มีเลือดในอุจาระ หรืออุจาระดำ
 • มีอาการขาดน้ำ

แพทย์จะตรวจอะไรบ้าง

 • ตรวจอุจาระ และเพาะเชื้อจากอุจาระ
 • ตรวจเลือดเพื่อหาสาเหตุ
 • ให้งดอาหารที่สงสัยว่าจะแพ้ เช่น นม ขนมปัง
 • ส่องกล้องดูลำไส้ใหญ่เพื่อหาสาเหตุ [sigmoidoscopy,colonoscopy]

การรักษา

หลักการรักษาคือป้องกันการขาดน้ำโดยการได้รับ ORS วิธีการเตรียม

 • เตรียมน้ำต้มสุก เ ขวด
 • เทน้ำต้มสุกลงในแก้ว 1 แก้ว
 • เติมผงเกลือแร่ ORS ลงในแก้ว คนจนละลาย
 • เทน้ำที่ละลายเกลือแร่ลงในขวด
 • ดื่มตามฉลากข้างซองกำหนด

หรืออาจจะเตรียมน้ำเกลือแร่เองได้โดย

 • ผสมเกลือ 3.5 กรัม ผงฟู 2.5 กรัม เกลือ potassium chloride 1.5 กรัมผสมน้ำ 1 ลิตร

ยาที่ทำให้หยุดถ่ายไม่แนะนำเนื่องจากทำให้หายช้า