การรักาามะเร็งลำไส้ใหญ่

การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่มีด้วยกัน 6 วิธีได้แก่

การผ่าตัด

การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่จะใช้ได้กับทุกระยะของมะเร็งลำไส้ใหญ่ แพทย์จะผ่าตัดเอเนื้อมะเร็งออก วิธีการผ่าตัดทำได้ดังนี้

 • การตัดแบบ Local excision เป็นการตัดเอาเนื้อมะเร็งออกทั้งหมดโดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดหน้าท้อง แพทย์จะกล้องเข้าไปทางทวารหนักและตัดเอาเนื้อมะเร็งออก การผ่าตัดนี้จะผ่าในรายที่มะเร็งอยู่ที่ผิวของลำไส้ mucosa
 • การผ่าตัดชนิดตัดเอามะเร็งออกและต่อลำไส้ จะใช้วิธีนี้ในกรณีที่มะะเร็งมีขนาดใหญ่ แพทย์จะตัดเอามะเร็งและลำไส้ส่วนที่ไม่เป็นมะเร็งบางส่วนรวมทั้งต่อมน้ำเหลือง
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่

 • การผ่าตัดเอามะเร็งออก และเปิดลำไส้ที่หน้าท้อง วิธีการนี้จะทำให้กรณีที่เมื่อตัดเนื้อมะเร็งออกแล้วไม่สามารถเย็บลำไส้ให้ติดกันก็จะเปิดลำไส้ที่หน้าท้อง colostomy และมีถุงปิดสำหรับรับเอาอุจาระ

การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่

 

 

 

หลังจากผ่าตัดแพทย์อาจจะให้การรักษาชนิดอื่นเพิ่มเช่น การให้เคมีบำบัด การฉายแสง เพื่อทำลายเซลล์มะเร็งที่ยังเหลือ

การใช้คลื่นวิทยุ

เป็นการใส่เครื่องมือเข้าไยังเนื้อมะเร็งและปล่อยคลื่นวิทยุเพื่อทำลายเนื้อมะเร็ง ซึ่งอาจจะเจาะทางหน้าท้อง หรือผ่าตัด

การใช้ความเย็นทำลายเซลล์มะเร็ง

โดยการใส่เครื่องมือเพื่อทำให้เซลล์มะเร็งแข็งและตายเรียกการรักาานี้ว่า Cryosurgery

เคมีบำบัด

เป็นการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่โดยใช้ยาซึ่งมีทั้งยารับประทานและยาฉีด ยาเคมีจะทำลายเซลล์มะเร็งที่หลงเหลือจากการผ่าตัด การให้เคมีอาจจะใช้ฉีดเคมีไปยังช่องท้องหรือน้ำไขสันหลัง นอกจากนั้นยังฉีดไปยังหลอดเลือดที่เลี้ยงตับในกรณีที่มะเร็งแพร่ไปที่ตับ

การใช้รังสีรักษา

โดยการใช้รังสีฉายไปยังมะเร็งเพื่อทำลายเซลล์ หรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งการให้รังสีรักษามีสองวิธีคือ

 • External radiation therapy เป็นการให้รังสีโดยการฉายรังสีจากเครื่องนอกร่างกาย มักจะใช้ในกรณีควบคุมอาการของโรค และเพิ่มคุณภาพชีวิต
 • Internal radiation therapy เป็นการนำเอาสารที่มีรังสีไว้ใกล้ๆมะเร็งรังสีจะแพร่ออกมาทำลายเซลล์มะเร็ง

Targeted therapy

เป็นการรักษาด้วยยา หรือสารอื่นที่สามารถทำลายเฉพาะเซลล์มะเร็งเท่านั้นโดยไม่ได้ทำลายเซลล์ปกติ วิธีที่ใช้ได้แก่

 • Monoclonal antibodies โดยการเตรียมภูมิคุ้มกันจากห้องปฏิบัติการ ภูมินี้อาจจะเคลือบรังสี หรือยา ภูมินี้จะเลือกเฉพาะเซลล์มะเร็งและทำลายหรือหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
 • Angiogenesis inhibitors เป็นการหยุดการเจริญเติบโตของหลอดเลือดใหม่ที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง

การติดตามการรักษา

ก่อนรักษาแพทย์จะตรวจเพื่อยืนยันว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไม่ และเพื่อแบ่งว่ามะเร็งเป็นอยู่ในระยะไหน หลังการรักษาแพทย์จะต้องตรวจเพื่อประเมิน

 • โรคแทรกซ้อนทั้งที่เกิดจากมะเร็ง หรือการรักษา
 • ประเมินผลการรักษา
 • ติดตามว่ามะเร็งมีการกลับเป็นซ้ำหรือไม่

การรักษาตามระยะของมะเร็ง

 

ระยะมะเร็งลำไส้ใหญ่ การป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่