หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

มะเร็งต่อมลูกหมาก  prostate cancer

ต่อมลูกหมากทำหน้าที่สร้างน้ำเลี้ยงเชื้ออสุจิ คนอายุมากขึ้นต่อมก็อาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้น มะเร็งเกิดจากเซลล์ที่เติมโตนอกเหนือการควบคุม มะเร็งต่อมลูหมากเป็นมะเร็งที่พบในผู้ชาย มะเร็งต่อมลูกหมากพบได้ในวัยสูงอายุผู้ป่วยมักจะมีอาการปัสสาวะไม่ออก

ตำแหน่งและหน้าที่ของต่อมลูกหมากคลิกดูได้ที่นี่

สาเหตุของมะเร็งต่อมลูกหมาก

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งต่อมลูกหมากควรตรวจอะไรบ้าง

สำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวควรจะปรึกษาแพทย์ว่าเมื่อไรจึงจะตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก แม้ว่าจะไม่มีอาการ  จะตรวจอะไรบ้าง และตรวจถี่แค่ไหน แพทย์จะแนะนำให้ตรวจดังที่จะแสดงข้างล่าง แต่การตรวจดังกล่าวเป็นการตรวจว่ามีความผิดปกติที่ต่อมลูกหมากหรือไม่มิใช่บ่งว่าเป็นมะเร็ง

หากการตรวจดังกล่าวพบว่าผิดปกติก็จะต้องตรวจเพิ่มเพื่อยืนยันว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือไม่

อาการของมะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากแรกเริ่มจะไม่มีอาการ แต่หากมีอาการจะเกิดอาการเหล่านี้

อาการต่างๆเหล่านี้อาจจะเกิดในผู้ป่วยที่ต่อมลูกหมากโตหรือต่อมลูกหมากอักเสบ

การวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก 

เมื่อผู้ป่วยที่การตรวจเบื้องต้นสงสัยว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับต่อมลูกหมากแพทย์ทั่วไปจะปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เพื่อการวินิจฉัยต่อไปโดยทั่วไปนิยมตรวจ

เมื่อสงสัยเป็นมะเร็งแพทย์จะใช้เข็มเจาะชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากไปตรวจทางพยาธิถ้าเป็นต่อมลูกหมากโตก็จะรักษาตามขั้นตอน

ชนิดของมะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่จะเป็นชนิด  adenocarcinomas ซึ่งเป็นเซลล์ที่สร้างน้ำเลี้ยงอสุจินอกจากนั้นก็อาจจะพบชนิดอื่นๆ

มะเร็งต่อมลูกหมากส่วนใหญ่จะโตช้า แต่มีบางชนิดที่โตเร็วและแพร่กระจายเร็ว

เซลล์ที่อาจจะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

  1. เซลล์ชนิด Proliferative inflammatory atrophy (PIA) เซลล์จะมีขนาดเล็กและมีการอักเสบโดยรอบ เซลล์ไม่เป็นมะเร็งแต่จะกลายเป็นเซลล์ชนิดที่ 1

 

ระยะของโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

การวางแผนการรักษาจะต้องรู้ว่ามะเร็งต่อมลูกหมากแพร่กระจายหรือยังหรือยังอยู่เฉพาะที่ต่อมลูกหมาก โดยจะต้องมีการตรวจเพิ่มเช่นการตัดชิ้นเนื้อจากทวารหนัก การ x-ray พิเศษ ที่นิยมแบ่งเป็น 4 ระยะได้แก่ 1-4 หรือ A-D

การป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมาก | การตรวจทั่วๆไป | การตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแรกเริ่ม | ความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก | การรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก | อาหารป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก