มะเร็งกระเพาะอาหารคืออะไร?

มะเร็งกระเพาะอาหารหรือที่เรียกว่ามะเร็งกระเพาะอาหารเป็นมะเร็งที่เริ่มต้นในกระเพาะอาหาร เพื่อให้เข้าใจถึงมะเร็งกระเพาะอาหาร การรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ปกติของกระเพาะอาหารจะช่วยให้เข้าใจได้

กระเพาะอาหาร

หลังจากเคี้ยวและกลืนอาหารเข้าไปแล้วจะเข้าสู่หลอดอาหารซึ่งเป็นท่อที่ลำเลียงอาหารผ่านคอและหน้าอกไปยังกระเพาะอาหาร หลอดอาหารเชื่อมกับกระเพาะอาหารที่รอยต่อของหลอดอาหาร (GE) ซึ่งอยู่ใต้ไดอะแฟรม (แผ่นบาง ๆ ของกล้ามเนื้อหายใจใต้ปอด) กระเพาะอาหารเป็นอวัยวะคล้ายถุงเก็บอาหารและเริ่มย่อยโดยการหลั่งน้ำย่อยออกมา ผสมอาหารและน้ำย่อยลงในลำไส้เล็กส่วนแรกที่เรียกว่าลำไส้เล็กส่วนต้น

บางคนใช้คำว่า ท้อง เพื่ออ้างถึงพื้นที่ของร่างกายระหว่างหน้าอกกับบริเวณอุ้งเชิงกราน ศัพท์ทางการแพทย์สำหรับบริเวณนี้คือช่องท้อง ตัวอย่างเช่น ผู้ที่มีอาการปวดบริเวณนี้บางคนจะบอกว่าตนเองมี “อาการปวดท้อง” โดยที่ความจริงแล้วอาการปวดอาจมาจากไส้ติ่ง ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ (ลำไส้ใหญ่) หรืออวัยวะอื่นๆ ในบริเวณนั้น แพทย์จะเรียกอาการนี้ว่าปวดท้องเพราะกระเพาะอาหารเป็นเพียงหนึ่งในหลายอวัยวะในช่องท้อง

มะเร็งกระเพาะอาหารไม่ควรสับสนกับมะเร็งชนิดอื่นๆ ที่อาจเกิดในช่องท้อง เช่น มะเร็งลำไส้ใหญ่ (ลำไส้ใหญ่) ตับ ตับอ่อน หรือลำไส้เล็ก เพราะมะเร็งเหล่านี้อาจมีอาการ มุมมองต่างกัน และการรักษาต่างกัน

ส่วนของกระเพาะอาหาร

กระเพาะอาหารมี 5 ส่วน:

 • Cardia: ส่วนแรก (ใกล้กับหลอดอาหารที่สุด)
 • Fundus: ส่วนบนของกระเพาะอาหารติดกับ cardia
 • ส่วนหลักของกระเพาะอาหาร (corpus): ส่วนหลักของกระเพาะอาหาร ระหว่างส่วนบนและส่วนล่าง
 • Antrum: ส่วนล่าง (ใกล้ลำไส้) โดยที่อาหารผสมกับน้ำย่อย
 • Pylorus: ส่วนสุดท้ายของกระเพาะอาหารซึ่งทำหน้าที่เป็น าล์วควบคุมการถ่ายของเหลวในกระเพาะอาหารเข้าสู่ลำไส้เล็ก

3 ส่วนแรกของกระเพาะอาหาร (cardia fundus body) บางครั้งเรียกว่ากระเพาะอาหารส่วนต้น เซลล์บางส่วนในกระเพาะอาหารส่วนนี้สร้างกรดและเปปซิน (เอนไซม์ย่อยอาหาร) ซึ่งเป็นส่วนต่างๆ ของน้ำย่อยที่ช่วยย่อยอาหาร พวกเขายังสร้างโปรตีนที่เรียกว่Intrinsuc factor ซึ่งร่างกายต้องการดูดซับวิตามินบี 12

ส่วนล่าง 2 ส่วน (antrum และ pylorus) เรียกว่า กระเพาะส่วนปลาย ท้องมี 2 ส่วนโค้งซึ่งสร้างขอบด้านในและด้านนอก พวกเขาเรียกว่าความโค้งน้อยกว่าและความโค้งที่มากขึ้นตามลำดับ

อวัยวะอื่นๆ ที่อยู่ติดกับกระเพาะอาหาร ได้แก่ ลำไส้ใหญ่ ตับ ม้าม ลำไส้เล็ก และตับอ่อน

ผนังกระเพาะอาหารมี 5 ชั้น

 • ชั้นในสุดคือเยื่อเมือก นี่คือที่ทำกรดในกระเพาะอาหารและเอนไซม์ย่อยอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหารส่วนใหญ่เริ่มต้นในชั้นนี้
 • ถัดมาเป็นชั้นรองรับที่เรียกว่า submucosa
 • ถัดมาเป็นชั้น Muscleris propria ซึ่งเป็นชั้นกล้ามเนื้อหนาที่เคลื่อนไหวและผสมเนื้อหาในกระเพาะอาหาร
 • ถัดมา คือ subserosa และ
 • serosa ชั้นนอกสุดห่อกระเพาะทั้งใบ

เลเยอร์มีความสำคัญในการกำหนดระยะของมะเร็งและช่วยในการระบุการพยากรณ์โรคของบุคคล (แนวโน้ม) เมื่อมะเร็งเติบโตจากเยื่อเมือกไปสู่ชั้นที่ลึกกว่า ระยะจะสูงขึ้นและการพยากรณ์โรคก็ไม่ดีเท่าที่ควร

การพัฒนาของมะเร็ง

กระเพาะอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหารมีแนวโน้มที่จะพัฒนาอย่างช้าๆ เป็นเวลาหลายปี ก่อนที่มะเร็งจะเกิดขึ้นจริง การเปลี่ยนแปลงก่อนเกิดมะเร็งมักเกิดขึ้นที่เยื่อบุชั้นใน (เยื่อเมือก) ของกระเพาะอาหาร การเปลี่ยนแปลงในช่วงแรกๆ เหล่านี้ไม่ค่อยทำให้เกิดอาการ ดังนั้นจึงมักตรวจไม่พบ

มะเร็งที่เริ่มจากส่วนต่างๆ ของกระเพาะอาหารอาจทำให้เกิดอาการต่างกันและมีแนวโน้มว่าผลลัพธ์จะต่างกัน ตำแหน่งของมะเร็งยังส่งผลต่อทางเลือกในการรักษาอีกด้วย ตัวอย่างเช่น มะเร็งที่เริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อ GE จะถูกบำบัดแบบเดียวกับมะเร็งของหลอดอาหาร มะเร็งที่เริ่มต้นในส่วนยอด fundus ของกระเพาะอาหาร แต่จากนั้นเติบโตไปสู่ทางแยก GE นั้นจะถูกจัดฉากและปฏิบัติเหมือนเป็นมะเร็งของหลอดอาหาร

มะเร็งกระเพาะอาหารสามารถแพร่กระจาย (แพร่กระจาย) ได้หลายวิธี พวกเขาสามารถเติบโตผ่านผนังของกระเพาะอาหารและบุกรุกอวัยวะใกล้เคียง นอกจากนี้ยังสามารถแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองและต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียง ต่อมน้ำเหลืองเป็นโครงสร้างขนาดเท่าเมล็ดถั่วที่ช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อ กระเพาะอาหารมีเครือข่ายหลอดเลือดและต่อมน้ำเหลืองที่อุดมสมบูรณ์มาก เมื่อมะเร็งกระเพาะอาหารมีระยะลุกลามมากขึ้น ก็สามารถเดินทางผ่านกระแสเลือดและแพร่กระจายไปยังอวัยวะต่างๆ เช่น ตับ ปอด และกระดูก หากมะเร็งลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองหรืออวัยวะอื่นๆ แนวโน้มของผู้ป่วยจะไม่ดีเท่าที่ควร

ประเภทของมะเร็งกระเพาะอาหาร

มะเร็งกระเพาะอาหาร

ประเภทต่างๆ ได้แก่

มะเร็งชนิด Adenocarcinoma

ประมาณ 90% ถึง 95% มะเร็งเหล่านี้พัฒนาจากเซลล์ที่สร้างเยื่อบุชั้นในสุดของกระเพาะอาหาร (เรียกว่าเยื่อเมือก)

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง Lymphoma

เหล่านี้เป็นมะเร็งของเนื้อเยื่อของระบบภูมิคุ้มกันที่บางครั้งพบในผนังของกระเพาะอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหารเป็นชนิด มะเร็งต่อมน้ำเหลือง Lymphoma ประมาณ 4% การรักษาและแนวโน้มขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

เนื้องอกในระบบทางเดินอาหาร (GIST)

เป็นเนื้องอกที่หายากซึ่งเริ่มต้นในรูปแบบเซลล์แรกเริ่มในผนังของกระเพาะอาหารที่เรียกว่า  interstitial cells of Cajal เนื้องอกเหล่านี้บางส่วนไม่เป็นมะเร็ง (ไม่เป็นพิษเป็นภัย); คนอื่นเป็นมะเร็ง แม้ว่า GIST จะพบได้ทุกที่ในทางเดินอาหาร แต่ส่วนใหญ่จะพบในกระเพาะอาหาร

เนื้องอก Carcinoid

เหล่านี้เป็นเนื้องอกที่เริ่มต้นในเซลล์ที่สร้างฮอร์โมนของกระเพาะอาหาร เนื้องอกเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่น ประมาณ 3% ของมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นเนื้องอกของ carcinoid

มะเร็งชนิดอื่นๆ

เช่น squamous cell carcinoma, small cell carcinoma, and leiomyosarcoma ก็สามารถเริ่มต้นในกระเพาะอาหารได้เช่นกัน แต่มะเร็งเหล่านี้พบได้น้อยมาก

A risk factor is anything that affects your chance of getting a disease such as cancer. Different cancers have different risk factors. Some risk factors, like smoking, can be changed. Others, like a person’s age or family history, can’t be changed.

But risk factors don’t tell us everything. Having a risk factor, or even several risk factors, does not mean that you will get the disease. And many people who get the disease may have few or no known risk factors.

Scientists have found several risk factors that make a person more likely to get stomach cancer. Some of these can be controlled, but others cannot.

Gender

Stomach cancer is more common in men than in women.

Age

There is a sharp increase in stomach cancer rates in people over the age of 50. Most people diagnosed with stomach cancer are between their late 60s and 80s.

Ethnicity

In the United States, stomach cancer is more common in Hispanic Americans, African Americans, and Asian/Pacific Islanders than it is in non-Hispanic whites.

Geography

Worldwide, stomach cancer is more common in Japan, China, Southern and Eastern Europe, and South and Central America. This disease is less common in Northern and Western Africa, South Central Asia, and North America.

Helicobacter pylori infection

Infection with Helicobacter pylori (H pylori) bacteria seems to be a major cause of stomach cancer, especially cancers in the lower (distal) part of the stomach. Long-term infection of the stomach with this germ may lead to inflammation (called chronic atrophic gastritis) and pre-cancerous changes of the inner lining of the stomach. (See “Do we know what causes stomach cancer?”)

People with stomach cancer have a higher rate of H pylori infection than people without this cancer. H pylori infection is also linked to some types of lymphoma of the stomach. Even so, most people who carry this germ in their stomach never develop cancer.

Stomach lymphoma

People who have had a certain type of lymphoma of the stomach known as mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma have an increased risk of getting adenocarcinoma of the stomach. This is probably because MALT lymphoma of the stomach is caused by infection with H pylori bacteria.

Diet

An increased risk of stomach cancer is seen in people with diets that have large amounts of smoked foods, salted fish and meat, and pickled vegetables. Nitrates and nitrites are substances commonly found in cured meats. They can be converted by certain bacteria, such as H pylori, into compounds that have been shown to cause stomach cancer in lab animals.

On the other hand, eating lots of fresh fruits and vegetables appears to lower the risk of stomach cancer. (See “Can stomach cancer be prevented?”)

Tobacco use

Smoking increases stomach cancer risk, particularly for cancers of the upper portion of the stomach near the esophagus. The rate of stomach cancer is about doubled in smokers.

Being overweight or obese

Being overweight or obese is a possible cause of cancers of the cardia (the upper part of the stomach nearest the esophagus), but the strength of this link is not yet clear.

Previous stomach surgery

Stomach cancers are more likely to develop in people who have had part of their stomach removed to treat non-cancerous diseases such as ulcers. This might be because the stomach makes less acid, which allows more nitrite-producing bacteria to be present. Reflux (backup) of bile from the small intestine into the stomach after surgery might also add to the increased risk. These cancers typically develop many years after the surgery.

Pernicious anemia

Certain cells in the stomach lining normally make a substance called intrinsic factor (IF)that we need to absorb vitamin B12 from foods. People without enough IF may end up with a vitamin B12 deficiency, which affects the body’s ability to make new red blood cells and can cause other problems as well. This condition is called pernicious anemia. Along with anemia (too few red blood cells), people with this disease have an increased risk of stomach cancer.

Menetrier disease (hypertrophic gastropathy)

In this condition, excess growth of the stomach lining causes large folds in the lining and leads to low levels of stomach acid. Because this disease is very rare, it is not known exactly how much this increases the risk of stomach cancer.

Type A blood

Blood type groups refer to certain substances that are normally present on the surface of red blood cells and some other types of cells. These groups are important in matching blood for transfusions. For unknown reasons, people with type A blood have a higher risk of getting stomach cancer.

Inherited cancer syndromes

Some inherited conditions may raise a person’s risk of stomach cancer.

Hereditary diffuse gastric cancer

This inherited syndrome greatly increases the risk of developing stomach cancer. This condition is rare, but the lifetime stomach cancer risk among affected people is about 70% to 80%. Women with this syndrome also have an increased risk of getting a certain type ofbreast cancer. This condition is caused by mutations (defects) in the CDH1 gene.

Hereditary non-polyposis colorectal cancer (HNPCC)

HNPCC, also known as Lynch syndrome, is an inherited genetic disorder that increases the risk of colorectal cancer. People with this syndrome also have an increased risk of getting stomach cancer (as well as some other cancers). In most cases, this disorder is caused by a defect in either the MLH1 or MSH2 gene, but other genes can cause HNPCC, including MLH3MSH6TGFBR2PMS1, and PMS2.

Familial adenomatous polyposis (FAP)

In FAP syndrome, people get many polyps in the colon, and sometimes in the stomach and intestines as well. People with this syndrome are at greatly increased risk of gettingcolorectal cancer and have a slightly increased risk of getting stomach cancer. It is caused by mutations in the APC gene.

BRCA1 and BRCA2

People who carry mutations of the inherited breast cancer genes BRCA1 or BRCA2 may also have a higher rate of stomach cancer.

Li-Fraumeni syndrome

People with this syndrome have an increased risk of several types of cancer, including developing stomach cancer at a relatively young age. Li-Fraumeni syndrome is caused by a mutation in the TP53 gene.

Peutz-Jeghers syndrome (PJS)

People with this condition develop polyps in the stomach and intestines, as well as in other areas including the nose, the airways of the lungs, and the bladder. The polyps in the stomach and intestines are a special type called hamartomas. They can cause problems like bleeding or blockage of the intestines. PJS can also cause dark freckle-like spots on the lips, inner cheeks and other areas. People with PJS have an increased risk of cancers of the breast, colon, pancreas, stomach, and several other organs. This syndrome is caused by mutations in the gene STK1.

A family history of stomach cancer

People with first-degree relatives (parents, siblings, or children) who have had stomach cancer are more likely to develop this disease.

Some types of stomach polyps

Polyps are non-cancerous growths on the lining of the stomach. Most types of polyps (such as hyperplastic polyps or inflammatory polyps) do not seem to increase a person’s risk of stomach cancer, but adenomatous polyps – also called adenomas – can sometimes develop into cancer.

Epstein-Barr virus (EBV) infection

Epstein-Barr virus causes infectious mononucleosis (also called mono). Almost all adults have been infected with this virus at some time in their lives, usually as children or teens.

EBV has been linked to some forms of lymphoma. It is also found in the cancer cells of about 5% to 10% of people with stomach cancer. These people tend to have a slower growing, less aggressive cancer with a lower tendency to spread. EBV has been found in some stomach cancer cells, but it isn’t yet clear if this virus actually causes stomach cancer.

Certain occupations

Workers in the coal, metal, and rubber industries seem to have a higher risk of getting stomach cancer.

Common variable immune deficiency (CVID)

People with CVID have an increased risk of stomach cancer. The immune system of someone with CVID can’t make enough antibodies in response to germs. People with CVID have frequent infections as well as other problems, including atrophic gastritis and pernicious anemia. They are also more likely to get gastric lymphoma and stomach cancer.

ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งกระเพาะอาหาร

ปัจจัยเสี่ยงคือสิ่งที่ส่งผลต่อโอกาสในการเกิดโรค เช่น มะเร็ง มะเร็งที่แตกต่างกันมีปัจจัยเสี่ยงที่แตกต่างกัน ปัจจัยเสี่ยงบางประการ เช่น การสูบบุหรี่ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คนอื่นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น อายุหรือประวัติครอบครัวของบุคคล

แต่ปัจจัยเสี่ยงไม่ได้บอกเราทุกอย่าง การมีปัจจัยเสี่ยงหรือแม้กระทั่งปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นโรคนี้ และหลายคนที่เป็นโรคนี้อาจมีปัจจัยเสี่ยงน้อยหรือไม่มีเลย

นักวิทยาศาสตร์พบปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่ทำให้บุคคลมีโอกาสเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมากขึ้น สิ่งเหล่านี้สามารถควบคุมได้ แต่บางอย่างไม่สามารถ

 • เพศ มะเร็งกระเพาะอาหารพบได้บ่อยในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
 • อายุ อัตรามะเร็งกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปี คนส่วนใหญ่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารจะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 60 ถึง 80 ปี
 • เชื้อชาติ ในสหรัฐอเมริกา มะเร็งกระเพาะอาหารพบได้บ่อยในชาวอเมริกันเชื้อสายฮิสแปนิก ชาวแอฟริกันอเมริกัน และชาวเกาะเอเชีย/แปซิฟิก มากกว่าในคนผิวขาวที่ไม่ใช่ชาวฮิสแปนิก
 • ภูมิศาสตร์ ทั่วโลก มะเร็งกระเพาะอาหารพบได้บ่อยในญี่ปุ่น จีน ยุโรปใต้และตะวันออก และอเมริกาใต้และอเมริกากลาง โรคนี้พบได้น้อยในแอฟริกาเหนือและแอฟริกาตะวันตก เอเชียกลางใต้ และอเมริกาเหนือ
 • การติดเชื้อ Helicobacter pylori การติดเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori (H pylori) ดูเหมือนจะเป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งกระเพาะอาหาร โดยเฉพาะมะเร็งในส่วนล่าง (ส่วนปลาย) ของกระเพาะอาหาร การติดเชื้อในกระเพาะอาหารเป็นเวลานานด้วยเชื้อโรคนี้อาจนำไปสู่การอักเสบ (เรียกว่าโรคกระเพาะแกร็นเรื้อรัง) และการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุชั้นในของกระเพาะอาหารก่อนเป็นมะเร็ง ผู้ที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมีอัตราการติดเชื้อ H pylori สูงกว่าคนที่ไม่มีมะเร็งชนิดนี้ การติดเชื้อ H pylori ยังเชื่อมโยงกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิดในกระเพาะอาหารอีกด้วย อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ที่มีเชื้อโรคนี้อยู่ในกระเพาะอาหารไม่เคยเป็นมะเร็ง
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลืองในกระเพาะอาหาร ผู้ที่มีมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางชนิดในกระเพาะอาหารที่เรียกว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่เกี่ยวข้องกับเยื่อเมือก (MALT) มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะมะเร็งต่อมน้ำเหลือง MALT ของกระเพาะอาหารเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย H pylori
 • อาหาร ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารพบได้ในผู้ที่รับประทานอาหารที่มีอาหารรมควันจำนวนมาก ปลาและเนื้อเค็ม และผักดอง ไนเตรตและไนไตรต์เป็นสารที่พบได้ทั่วไปในเนื้อสัตว์ที่บ่มแล้ว แบคทีเรียบางชนิดสามารถเปลี่ยนพวกมันได้ เช่น H pylori ให้เป็นสารประกอบที่แสดงว่าทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารในสัตว์ทดลอง ในทางกลับกัน การรับประทานผักและผลไม้สดจำนวนมากอาจช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งกระเพาะอาหารได้
 • บุหรี่ การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งกระเพาะอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับมะเร็งบริเวณช่องท้องส่วนบนใกล้กับหลอดอาหาร อัตราของมะเร็งกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในผู้สูบบุหรี่
 • มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน การมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนเป็นสาเหตุที่เป็นไปได้ของการเกิดมะเร็งที่หัวใจ (ส่วนบนของกระเพาะอาหารใกล้กับหลอดอาหารที่สุด) แต่ความแรงของการเชื่อมโยงนี้ยังไม่ชัดเจน
 • การผ่าตัดกระเพาะครั้งก่อน มะเร็งในกระเพาะอาหารมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในผู้ที่ตัดกระเพาะบางส่วนออกเพื่อรักษาโรคที่ไม่เป็นมะเร็ง เช่น แผลพุพอง อาจเป็นเพราะกระเพาะอาหารทำให้กรดน้อยลง ซึ่งทำให้แบคทีเรียที่ผลิตไนไตรต์มีอยู่มากขึ้น การไหลย้อน ของน้ำดีจากลำไส้เล็กเข้าสู่กระเพาะอาหารหลังการผ่าตัดอาจเพิ่มความเสี่ยงเช่นกัน มะเร็งเหล่านี้มักเกิดขึ้นหลายปีหลังการผ่าตัด
 • โรคโลหิตจาง เซลล์บางชนิดในเยื่อบุกระเพาะอาหารมักจะสร้างสารที่เรียกว่าIntrinsic Factor (IF) ซึ่งเราจำเป็นต้องดูดซับวิตามินบี 12 จากอาหาร ผู้ที่ไม่ได้รับ IF เพียงพออาจจบลงด้วยการขาดวิตามินบี 12 ซึ่งส่งผลต่อความสามารถของร่างกายในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงใหม่ และอาจทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ได้เช่นกัน ภาวะนี้เรียกว่าโรคโลหิตจางผู้ที่เป็นโรคนี้มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น
 • โรค Menetrier (hypertrophic gastropathy) ในภาวะนี้ เยื่อบุกระเพาะอาหารที่ขยายตัวมากเกินไปทำให้เกิดรอยพับขนาดใหญ่ในเยื่อบุและทำให้กรดในกระเพาะมีระดับต่ำ เนื่องจากโรคนี้พบได้น้อยมาก จึงไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคนี้เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งกระเพาะอาหารได้มากเพียงใด
 • เลือดกรุ๊ป A
 • กลุ่มเลือดหมายถึงสารบางชนิดที่ปกติมีอยู่บนพื้นผิวของเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์บางชนิด กลุ่มเหล่านี้มีความสำคัญในการจับคู่เลือดเพื่อการถ่ายเลือด ผู้ที่มีเลือดกรุ๊ป A มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • โรคมะเร็ง ที่สืบทอดมา เงื่อนไขที่สืบทอดมาบางอย่างอาจเพิ่มความเสี่ยงของบุคคลต่อมะเร็งกระเพาะอาหาร

มะเร็งกระเพาะอาหารกระจายทางพันธุกรรม โรค

ที่สืบทอดนี้เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารอย่างมาก ภาวะนี้พบได้ไม่บ่อยนัก แต่ความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารตลอดชีวิตในผู้ที่ได้รับผลกระทบอยู่ที่ประมาณ 70% ถึง 80% ผู้หญิงที่เป็นโรคนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมบางชนิดเพิ่มขึ้น ภาวะนี้เกิดจากการกลายพันธุ์ (ข้อบกพร่อง) ในยีน CDH1

มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ไม่ใช่ polyposis ทางพันธุกรรม (HNPCC)

HNPCC หรือที่เรียกว่าลินช์ซินโดรมเป็นโรคทางพันธุกรรมที่สืบทอดซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ใหญ่ ผู้ที่เป็นโรคนี้ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น (เช่นเดียวกับมะเร็งบางชนิด) ในกรณีส่วนใหญ่ ความผิดปกตินี้เกิดจากข้อบกพร่องในยีน MLH1 หรือ MSH2 แต่ยีนอื่นๆ สามารถทำให้เกิด HNPCC รวมถึง MLH3, MSH6, TGFBR2, PMS1 และ PMS2

Familial adenomatous polyposis (FAP)

ในกลุ่มอาการ FAP ผู้คนจะได้รับ polyps จำนวนมากในลำไส้ใหญ่และบางครั้งในกระเพาะอาหารและลำไส้ด้วย ผู้ที่เป็นโรคนี้มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเพิ่มขึ้นอย่างมาก และมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เกิดจากการกลายพันธุ์ในยีน APC

BRCA1 และ BRCA2

ผู้ที่มีการกลายพันธุ์ของยีนมะเร็งเต้านมที่สืบทอดมา BRCA1 หรือ BRCA2 อาจมีอัตราการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารที่สูงขึ้น

โรค Li-Fraumeni

ผู้ที่เป็นโรคนี้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเป็นมะเร็งหลายชนิด รวมถึงการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารตั้งแต่อายุยังน้อย Li-Fraumeni syndrome เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน TP53

Peutz-Jeghers syndrome (PJS)

ผู้ที่เป็นโรคนี้จะพัฒนาติ่งเนื้อในกระเพาะและลำไส้ เช่นเดียวกับบริเวณอื่นๆ เช่น จมูก ทางเดินหายใจของปอด และกระเพาะปัสสาวะ ติ่งเนื้อในกระเพาะอาหารและลำไส้เป็นชนิดพิเศษที่เรียกว่า hamartomas พวกเขาอาจทำให้เกิดปัญหาเช่นเลือดออกหรือการอุดตันของลำไส้ PJS ยังสามารถทำให้เกิดจุดด่างดำบนริมฝีปาก แก้มด้านใน และบริเวณอื่นๆ ได้อีกด้วย ผู้ที่เป็นโรค PJS มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อมะเร็งเต้านม ลำไส้ใหญ่ ตับอ่อน กระเพาะอาหาร และอวัยวะอื่นๆ อีกหลายอย่าง โรคนี้เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีน STK1

ประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร

ผู้ที่มีญาติสายตรง (พ่อแม่ พี่น้อง หรือลูก) ที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้มากกว่า

ติ่งเนื้อในกระเพาะอาหารบางชนิด

มีการเจริญเติบโตที่ไม่เป็นมะเร็งที่เยื่อบุกระเพาะอาหาร ติ่งเนื้อส่วนใหญ่ (เช่น polyps hyperplastic หรือ polyps อักเสบ) ดูเหมือนจะไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งกระเพาะอาหารของบุคคล แต่ polyps adenomatous - หรือที่เรียกว่า adenomas - บางครั้งสามารถพัฒนาเป็นมะเร็งได้

การติดเชื้อไวรัส Epstein-Barr (EBV) ไวรัส

Epstein-Barr ทำให้เกิดการติดเชื้อ mononucleosis (เรียกอีกอย่างว่าโมโน) ผู้ใหญ่เกือบทุกคนเคยติดเชื้อไวรัสนี้มาบ้างในช่วงชีวิตของพวกเขา โดยปกติแล้วในวัยเด็กหรือวัยรุ่น

EBV เชื่อมโยงกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองบางรูปแบบ นอกจากนี้ยังพบในเซลล์มะเร็งประมาณ 5% ถึง 10% ของผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร คนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งที่เติบโตช้ากว่าและก้าวร้าวน้อยกว่าและมีแนวโน้มแพร่กระจายน้อยกว่า พบ EBV ในเซลล์มะเร็งกระเพาะอาหารบางเซลล์ แต่ยังไม่ชัดเจนว่าไวรัสนี้เป็นสาเหตุของมะเร็งกระเพาะอาหารจริงหรือไม่

อาชีพบางอย่าง

คนงานในอุตสาหกรรมถ่านหิน โลหะ และยาง ดูเหมือนจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร

ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องทั่วไป (CVID)

ผู้ที่เป็นโรค CVID มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้น ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วย CVID ไม่สามารถสร้างแอนติบอดีเพียงพอในการตอบสนองต่อเชื้อโรค ผู้ที่เป็นโรค CVID มีการติดเชื้อบ่อยครั้งรวมถึงปัญหาอื่นๆ เช่น โรคกระเพาะแกร็นและโรคโลหิตจางที่เป็นอันตราย พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในกระเพาะอาหารและมะเร็งกระเพาะอาหารอีกด้วย

มะเร็งกระเพาะอาหารสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่เนิ่นๆ หรือไม่?

การตรวจคัดกรองเป็นการตรวจโรค เช่น มะเร็ง ในคนที่ไม่มีอาการ ในประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น ซึ่งมะเร็งกระเพาะอาหารพบได้บ่อยมาก การตรวจคัดกรองประชากรจำนวนมากช่วยให้พบผู้ป่วยจำนวนมากในระยะเริ่มต้นที่รักษาได้ นี้อาจลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ แต่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์

การศึกษาในสหรัฐอเมริกาไม่พบว่าการตรวจคัดกรองเป็นประจำในผู้ที่มีความเสี่ยงโดยเฉลี่ยต่อมะเร็งกระเพาะอาหารนั้นมีประโยชน์ เพราะโรคนี้ไม่ธรรมดา ในทางกลับกัน ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งกระเพาะอาหารอาจได้รับประโยชน์จากการตรวจคัดกรอง หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารของคุณหรือเกี่ยวกับประโยชน์ของการตรวจคัดกรอง โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณ

การทดสอบบางอย่างที่สามารถนำมาใช้สำหรับการตรวจคัดกรอง เช่น การส่องกล้องส่วนบน ได้อธิบายไว้ในหัวข้อ "การวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นอย่างไร"

เนื่องจากการตรวจคัดกรองมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นประจำไม่ได้ทำในสหรัฐอเมริกา คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคนี้จะไม่ได้รับการวินิจฉัยจนกว่าจะมีอาการและอาการแสดงบางอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการตรวจสุขภาพ

มะเร็งกระเพาะอาหาร

+-ขนาดข้อความ

ดาวน์โหลด เวอร์ชันสำหรับพิมพ์ [PDF]»

การตรวจจับเบื้องต้น การวินิจฉัย และหัวข้อการจัดวาง หัวข้อ

เอกสาร มะเร็งกระเพาะอาหารสามารถพบได้ตั้งแต่เนิ่นๆ หรือไม่? สัญญาณและอาการของมะเร็งกระเพาะอาหาร การวินิจฉัยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นอย่างไร? มะเร็งกระเพาะอาหารเป็นอย่างไร? อัตราการรอดชีวิตของมะเร็งกระเพาะอาหาร แยกตามระยะ 

GO »

ดูรายการ »

หัวข้อ

ที่แล้ว สามารถตรวจพบมะเร็งกระเพาะอาหารตั้งแต่เนิ่นๆ ได้หรือไม่?

หัวข้อถัดไป

มะเร็งกระเพาะอาหารวินิจฉัยได้อย่างไร?

สัญญาณและอาการของมะเร็งกระเพาะอาหาร

น่าเสียดายที่มะเร็งกระเพาะอาหารระยะเริ่มแรกมักไม่ค่อยแสดงอาการ นี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มะเร็งกระเพาะอาหารตรวจพบได้ยากตั้งแต่เนิ่นๆ อาการและอาการแสดงของมะเร็งกระเพาะอาหารอาจรวมถึง:

ความอยากอาหารไม่ดี

น้ำหนักลด (โดยไม่ต้องพยายาม)

ปวดท้อง (ท้อง) ปวดท้อง

รู้สึกไม่สบายท้องในช่องท้อง มักจะอยู่เหนือสะดือ

รู้สึกอิ่มในช่องท้องส่วนบนหลังรับประทานอาหารมื้อเล็กๆ

อิจฉาริษยาหรือไม่ย่อย

คลื่นไส้

อาเจียนโดยมีหรือไม่มีเลือด

อาการบวมหรือมีของเหลวสะสมในช่องท้อง

จำนวนเม็ดเลือดแดงต่ำ (โรคโลหิตจาง)

อาการเหล่านี้ส่วนใหญ่มักเกิดจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่มะเร็ง เช่น ไวรัสในกระเพาะหรือแผลในกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ยังอาจเกิดขึ้นกับมะเร็งชนิดอื่น แต่คนที่มีปัญหาเหล่านี้ โดยเฉพาะถ้าไม่หายหรือแย่ลง ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรักษา

เนื่องจากอาการของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารมักไม่ปรากฏจนกว่าโรคจะลุกลาม มีเพียงประมาณ 1 ใน 5 ของมะเร็งกระเพาะอาหารในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ตรวจพบในระยะเริ่มแรกก่อนที่จะลุกลามไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

มะเร็งกระเพาะอาหารวินิจฉัยได้อย่างไร?

มะเร็งกระเพาะอาหารมักพบเมื่อมีคนไปพบแพทย์เนื่องจากมีอาการหรืออาการแสดง แพทย์จะซักประวัติและตรวจคนไข้ หากสงสัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร จำเป็นต้องทำการทดสอบเพื่อยืนยันการวินิจฉัย

ประวัติทางการแพทย์และการตรวจร่างกาย

เมื่อซักประวัติ แพทย์จะถามคำถามเกี่ยวกับอาการของคุณ (ปัญหาการกิน ความเจ็บปวด ท้องอืด ฯลฯ) และปัจจัยเสี่ยงที่เป็นไปได้เพื่อดูว่าอาจบ่งบอกถึงมะเร็งกระเพาะอาหารหรือสาเหตุอื่น การตรวจร่างกายจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพโดยทั่วไปของคุณ สัญญาณที่เป็นไปได้ของมะเร็งกระเพาะอาหาร และปัญหาสุขภาพอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แพทย์จะรู้สึกว่าท้องของคุณมีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติ

หากแพทย์ของคุณคิดว่าคุณอาจเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมีปัญหาในกระเพาะอาหารประเภทอื่น แพทย์จะส่งคุณไปหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหาร แพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านโรคของระบบทางเดินอาหาร ซึ่งจะตรวจคุณและทำการทดสอบเพิ่มเติม

ส่องกล้อง

ส่วนบน (เรียกอีกอย่างว่า esophagogastroduodenoscopy หรือ EGD) เป็นการทดสอบหลักที่ใช้ในการตรวจหามะเร็งกระเพาะอาหาร อาจใช้เมื่อมีคนมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่าง หรือเมื่อสัญญาณและอาการบ่งชี้ว่าอาจมีโรคนี้

ในระหว่างการทดสอบนี้ แพทย์จะตรวจผ่านกล้องเอนโดสโคปซึ่งเป็นหลอดที่บาง ยืดหยุ่น และสว่างพร้อมกล้องวิดีโอขนาดเล็กที่ปลายลำคอของคุณ วิธีนี้จะช่วยให้แพทย์มองเห็นเยื่อบุหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้นของคุณ หากพบบริเวณที่ผิดปกติ การตรวจชิ้นเนื้อ (ตัวอย่างเนื้อเยื่อ) สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือผ่านกล้องเอนโดสโคป ตัวอย่างเนื้อเยื่อจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการ โดยจะตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อดูว่ามีมะเร็งหรือไม่

เมื่อมองผ่านกล้องเอนโดสโคป มะเร็งในกระเพาะอาหารอาจดูเหมือนแผลเปื่อย ก้อนที่มีรูปร่างคล้ายเห็ดหรือยื่นออกมา หรือการแพร่กระจาย แบน และหนาของเยื่อเมือกที่เรียกว่า linitis plastica น่าเสียดายที่มะเร็งกระเพาะอาหารในกลุ่มอาการของโรคมะเร็งกระเพาะอาหารแบบแพร่กระจายทางพันธุกรรมมักไม่สามารถมองเห็นได้ในระหว่างการส่องกล้อง

การส่องกล้องยังสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบภาพพิเศษที่เรียกว่าอัลตราซาวนด์ส่องกล้อง ซึ่งอธิบายไว้ด้านล่าง

การทดสอบนี้มักจะทำหลังจากที่คุณได้รับยาที่จะทำให้คุณง่วง (sedation) หากใช้ยาระงับประสาท คุณจะต้องมีคนพาคุณกลับบ้าน (ไม่ใช่แค่แท็กซี่)

อัลตราซาวนด์ส่องกล้อง

ใช้คลื่นเสียงเพื่อสร้างภาพอวัยวะเช่นกระเพาะอาหาร ในระหว่างการอัลตราซาวนด์มาตรฐาน โพรบรูปไม้กายสิทธิ์ที่เรียกว่าทรานสดิวเซอร์จะถูกวางบนผิวหนัง มันปล่อยคลื่นเสียงและตรวจจับเสียงสะท้อนขณะที่มันกระเด็นออกจากอวัยวะภายใน รูปแบบของเสียงสะท้อนถูกประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างภาพขาวดำบนหน้าจอ

ในอัลตราซาวนด์ส่องกล้อง (EUS) ตัวแปลงสัญญาณขนาดเล็กวางอยู่บนปลายของกล้องเอนโดสโคป ในขณะที่คุณสงบสติอารมณ์ กล้องเอนโดสโคปจะถูกส่งผ่านเข้าไปในลำคอและเข้าสู่กระเพาะอาหาร ซึ่งช่วยให้ตัวแปลงสัญญาณวางโดยตรงบนผนังของกระเพาะอาหารที่เป็นมะเร็ง ช่วยให้แพทย์ตรวจดูชั้นของผนังกระเพาะอาหาร ตลอดจนต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียงและโครงสร้างอื่นๆ นอกกระเพาะ คุณภาพของภาพดีกว่าอัลตราซาวนด์มาตรฐานเนื่องจากคลื่นเสียงต้องเดินทางในระยะทางที่สั้นกว่า

EUS มีประโยชน์มากที่สุดในการดูว่ามะเร็งแพร่กระจายไปยังผนังกระเพาะอาหาร ไปจนถึงเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียง และต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียงได้ไกลแค่ไหน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อช่วยนำทางเข็มไปยังบริเวณที่น่าสงสัยเพื่อรับตัวอย่างเนื้อเยื่อ (การตรวจชิ้นเนื้อด้วยเข็ม EUS)

การตรวจชิ้นเนื้อ

แพทย์ของคุณอาจสงสัยว่าเป็นมะเร็งหากพบบริเวณที่ดูผิดปกติในการส่องกล้องหรือการทดสอบด้วยภาพ แต่วิธีเดียวที่จะบอกได้อย่างแน่นอนว่าเป็นมะเร็งหรือไม่คือการทำชิ้นเนื้อ ระหว่างการตรวจชิ้นเนื้อ แพทย์จะทำการเก็บตัวอย่างบริเวณที่ผิดปกติ

การตรวจชิ้นเนื้อเพื่อตรวจหามะเร็งกระเพาะอาหารมักได้รับระหว่างการส่องกล้องส่วนบน หากแพทย์เห็นบริเวณที่ผิดปกติในเยื่อบุกระเพาะอาหารในระหว่างการส่องกล้อง สามารถส่งเครื่องมือผ่านกล้องเอนโดสโคปเพื่อตรวจชิ้นเนื้อได้

มะเร็งกระเพาะอาหารบางชนิดอยู่ลึกเข้าไปในผนังกระเพาะอาหาร ซึ่งทำให้ยากต่อการตรวจชิ้นเนื้อด้วยการส่องกล้องตรวจแบบมาตรฐาน หากแพทย์สงสัยว่ามะเร็งอาจอยู่ลึกเข้าไปในผนังกระเพาะอาหาร สามารถใช้อัลตราซาวนด์ส่องกล้องเพื่อนำเข็มกลวงบางๆ เข้าไปในผนังของกระเพาะอาหารเพื่อรับตัวอย่างชิ้นเนื้อ

การตรวจชิ้นเนื้ออาจถูกนำออกจากบริเวณที่อาจแพร่กระจายของมะเร็งได้ เช่น ต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียงหรือบริเวณที่น่าสงสัยในส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

การทดสอบตัวอย่างชิ้นเนื้อ ตัวอย่าง

ชิ้นเนื้อจะถูกส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ ตัวอย่างจะได้รับการตรวจสอบเพื่อดูว่ามีมะเร็งหรือไม่ และหากมี แสดงว่าเป็นมะเร็งชนิดใด (เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง คาร์ซินอยด์ เนื้องอกในระบบทางเดินอาหาร หรือมะเร็งต่อมน้ำเหลือง)

หากตัวอย่างมีเซลล์มะเร็งต่อมน้ำเหลือง อาจมีการทดสอบเพื่อดูว่ามีโปรตีนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตที่เรียกว่า HER2/neu มากเกินไปหรือไม่ (มักสั้นลงเหลือ HER2) HER2/neugene สั่งให้เซลล์สร้างโปรตีนนี้ เนื้องอกที่มีระดับ HER2/neu เพิ่มขึ้นเรียกว่า HER2-positive

มะเร็งกระเพาะอาหารที่มี HER2-positive สามารถรักษาได้ด้วยยาที่มีเป้าหมายไปที่โปรตีน HER2/neu เช่น trastuzumab (Herceptin®) ดูหัวข้อ "การรักษาเป้าหมายสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหาร" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างการตรวจชิ้นเนื้ออาจทำการทดสอบได้ 2 วิธี:

อิมมูโนฮิสโตเคมี (IHC): ในการทดสอบนี้ จะใช้แอนติบอดีพิเศษที่เกาะกับโปรตีน HER2/neu กับตัวอย่าง ซึ่งทำให้เซลล์เปลี่ยนสีได้หากมีสำเนาจำนวนมาก การเปลี่ยนสีนี้สามารถเห็นได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ รายงานผลการทดสอบเป็น 0, 1+, 2+ หรือ 3+

Fluorescent in situ hybridization (FISH): การทดสอบนี้ใช้ DNA เรืองแสงที่ยึดติดกับสำเนาของยีน HER2/neu ในเซลล์โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถนับได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์พิเศษ

มักใช้การทดสอบ IHC ก่อน

หากผลลัพธ์เป็น 0 หรือ 1+ แสดงว่ามะเร็งเป็นลบ HER2 ผู้ที่มีเนื้องอกเชิงลบ HER2 จะไม่ได้รับการรักษาด้วยยา (เช่น trastuzumab) ที่กำหนดเป้าหมายไปที่ HER2

หากการทดสอบกลับมา 3+ แสดงว่ามะเร็งนั้นมีค่า HER2-positive ผู้ป่วยที่มีเนื้องอก HER2-positive อาจได้รับการรักษาด้วยยาเช่น trastuzumab

เมื่อผลลัพธ์เป็น 2+ สถานะ HER2 ของเนื้องอกไม่ชัดเจน ซึ่งมักจะนำไปสู่การทดสอบเนื้องอกด้วย FISH

ดูการตรวจชิ้นเนื้อและตัวอย่างเซลล์วิทยาสำหรับมะเร็งเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจชิ้นเนื้อและการทดสอบประเภทต่างๆ วิธีการใช้เนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็ง และผลการศึกษาจะบอกคุณอย่างไร

การทดสอบ

ด้วยภาพ การทดสอบด้วยภาพใช้การเอ็กซ์เรย์ สนามแม่เหล็ก คลื่นเสียง หรือสารกัมมันตภาพรังสีเพื่อสร้างภาพภายในร่างกายของคุณ การทดสอบด้วยภาพอาจทำได้ด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่

เพื่อช่วยค้นหาว่าบริเวณที่น่าสงสัยอาจเป็นมะเร็งหรือไม่

เรียนรู้ว่ามะเร็งอาจแพร่กระจายไปได้ไกลแค่ไหน

เพื่อช่วยตรวจสอบว่าการรักษาได้ผล

หรือ

ไม่ - ทดสอบรังสีเพื่อดูเยื่อบุชั้นในของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น การทดสอบนี้ใช้น้อยกว่าการส่องกล้องเพื่อค้นหามะเร็งกระเพาะอาหารหรือปัญหาอื่นๆ ของกระเพาะอาหาร เนื่องจากอาจพลาดพื้นที่ที่ผิดปกติบางส่วนและไม่อนุญาตให้แพทย์เก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อ แต่มีการบุกรุกน้อยกว่าการส่องกล้อง และอาจมีประโยชน์ในบางสถานการณ์

สำหรับการทดสอบนี้ ผู้ป่วยดื่มสารละลายชอล์กสีขาวที่มีสารที่เรียกว่าแบเรียม แบเรียมเคลือบเยื่อบุของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก จากนั้นถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์หลายภาพ เนื่องจากรังสีเอกซ์ไม่สามารถผ่านชั้นเคลือบแบเรียมได้ สิ่งนี้จะสรุปความผิดปกติใดๆ ของเยื่อบุของอวัยวะเหล่านี้

อาจใช้เทคนิคความคมชัดสองเท่าเพื่อค้นหามะเร็งกระเพาะอาหารในระยะเริ่มต้น ด้วยเทคนิคนี้ หลังจากที่กลืนสารละลายแบเรียมเข้าไป ท่อบาง ๆ จะถูกส่งไปยังกระเพาะอาหารและอากาศถูกสูบเข้าไป ทำให้สารเคลือบแบเรียมบางมาก ดังนั้นแม้สิ่งผิดปกติเล็กน้อยก็จะปรากฏขึ้น

การสแกนด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT หรือ CAT)

การสแกน CT คือการทดสอบเอ็กซ์เรย์ที่สร้างภาพตัดขวางที่มีรายละเอียดของร่างกายของคุณ แทนที่จะถ่ายภาพหนึ่งภาพ เช่น เอกซเรย์มาตรฐาน เครื่องสแกน CT จะถ่ายภาพจำนวนมากขณะที่หมุนรอบตัวคุณ จากนั้นคอมพิวเตอร์จะรวมรูปภาพเหล่านี้เป็นภาพชิ้นส่วนของส่วนต่างๆ ของร่างกายที่กำลังศึกษาอยู่

ก่อนการทดสอบ คุณอาจถูกขอให้ดื่มสารละลายคอนทราสต์ 1 หรือ 2 ไพน์ต และ/หรือรับสายทางหลอดเลือดดำ (IV) เพื่อฉีดสีย้อมคอนทราสต์ ซึ่งจะช่วยให้ร่างโครงสร้างในร่างกายของคุณดีขึ้น

ความเปรียบต่างของ IV อาจทำให้เกิดอาการแดง (แดงและรู้สึกอบอุ่น) บางคนแพ้และเป็นลมพิษ หรือแทบไม่มีปฏิกิริยารุนแรง เช่น หายใจลำบากและความดันโลหิตต่ำ อย่าลืมบอกแพทย์หากคุณมีอาการแพ้หรือเคยมีปฏิกิริยากับวัสดุที่มีความคมชัดซึ่งใช้ในการเอกซเรย์

เครื่องสแกน CT ได้รับการอธิบายว่าเป็นโดนัทขนาดใหญ่โดยมีโต๊ะแคบ ๆ ที่เลื่อนเข้าและออกจากช่องเปิดตรงกลาง คุณจะต้องนอนนิ่งอยู่บนโต๊ะในขณะที่ทำการสแกน การสแกน CT scan ใช้เวลานานกว่าการเอ็กซเรย์ปกติ และคุณอาจรู้สึกว่าถูกจำกัดด้วยวงแหวนขณะถ่ายภาพ

การสแกน CT แสดงให้เห็นท้องอย่างชัดเจนและมักจะสามารถยืนยันตำแหน่งของมะเร็งได้ การสแกน CT ยังสามารถแสดงอวัยวะที่อยู่ใกล้กระเพาะอาหาร เช่น ตับ ต่อมน้ำเหลือง และอวัยวะที่อยู่ห่างไกลที่มะเร็งอาจแพร่กระจาย การสแกน CT scan สามารถช่วยกำหนดขอบเขต (ระยะ) ของมะเร็ง และการผ่าตัดอาจเป็นตัวเลือกการรักษาที่ดีหรือไม่

การตรวจชิ้นเนื้อด้วยเข็ม CT-guided: การสแกน CT ยังสามารถนำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจชิ้นเนื้อไปยังบริเวณที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งได้ ผู้ป่วยยังคงอยู่บนโต๊ะสแกน CT ในขณะที่แพทย์เคลื่อนเข็มตรวจชิ้นเนื้อผ่านผิวหนังไปยังมวล การสแกน CT ซ้ำจนกว่าเข็มจะอยู่ภายในมวล จากนั้นนำตัวอย่างชิ้นเนื้อเข็มละเอียด (เนื้อเยื่อชิ้นเล็กๆ) หรือตัวอย่างชิ้นเนื้อแกนกลาง (เนื้อเยื่อทรงกระบอกบาง) ออกและตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์

การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) การสแกน

ด้วย MRI ใช้คลื่นวิทยุและแม่เหล็กแรงสูงแทนรังสีเอกซ์ พลังงานจากคลื่นวิทยุจะถูกดูดกลืนโดยร่างกายและปล่อยออกมาในรูปแบบที่เกิดขึ้นตามชนิดของเนื้อเยื่อของร่างกายและจากโรคบางชนิด คอมพิวเตอร์แปลงรูปแบบเป็นภาพที่มีรายละเอียดมากของส่วนต่างๆ ของร่างกาย วัสดุคอนทราสต์อาจถูกฉีดเข้าไปเช่นเดียวกับการสแกน CT แต่มีการใช้น้อยกว่านี้

แพทย์ส่วนใหญ่ชอบใช้ซีทีสแกนเพื่อดูท้อง แต่บางครั้ง MRI อาจให้ข้อมูลเพิ่มเติม MRI มักใช้เพื่อตรวจสมองและไขสันหลัง

การสแกนด้วย MRI ใช้เวลานานกว่าการสแกน CT ซึ่งมักใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมง คุณอาจต้องนอนในท่อแคบๆ ซึ่งแคบและอาจทำให้ผู้คนไม่พอใจด้วยความกลัวที่ปิดล้อม เครื่อง MRI แบบพิเศษแบบเปิดสามารถช่วยได้หากจำเป็น แม้ว่าภาพอาจไม่คมชัดในบางกรณี เครื่อง MRI ส่งเสียงหึ่ง ๆ ที่คุณอาจพบว่ารบกวน บางสถานที่มีหูฟังเพื่อป้องกันเสียงรบกวนนี้

การตรวจเอกซเรย์ปล่อยโพซิตรอน (PET) scan

ในการทดสอบนี้ สารกัมมันตภาพรังสี (โดยปกติคือน้ำตาลชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกลูโคสหรือที่เรียกว่า FDG) จะถูกฉีดเข้าเส้นเลือด (ปริมาณกัมมันตภาพรังสีที่ใช้มีน้อยมากและจะหายไปจากร่างกายในวันรุ่งขึ้นหรือประมาณนั้น) เนื่องจากเซลล์มะเร็งมีการเจริญเติบโตเร็วกว่าเซลล์ปกติ พวกมันจึงใช้น้ำตาลเร็วกว่ามาก จึงดูดซับสารกัมมันตภาพรังสี หลังจากนั้นประมาณหนึ่งชั่วโมง คุณจะถูกย้ายไปที่โต๊ะในเครื่องสแกน PET คุณนอนอยู่บนโต๊ะประมาณ 30 นาที ในขณะที่กล้องพิเศษสร้างภาพพื้นที่ของกัมมันตภาพรังสีในร่างกาย

PET อาจมีประโยชน์ในบางครั้ง หากแพทย์ของคุณคิดว่ามะเร็งอาจแพร่กระจายไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าที่ไหน รูปภาพไม่มีรายละเอียดที่ละเอียดเหมือนการสแกน CT หรือ MRI แต่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับร่างกายทั้งหมด แม้ว่าการสแกนด้วย PET จะมีประโยชน์ในการค้นหาพื้นที่ของการแพร่กระจายของมะเร็ง แต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์เสมอไปในมะเร็งกระเพาะอาหารบางชนิด เนื่องจากประเภทเหล่านี้ไม่กินน้ำตาลกลูโคสมากนัก

เครื่องบางเครื่องสามารถทำทั้ง PET และ CT scan ได้พร้อมกัน (PET/CT scan) ซึ่งช่วยให้แพทย์เปรียบเทียบพื้นที่ที่มีกัมมันตภาพรังสีสูงบน PET กับลักษณะที่ปรากฏของพื้นที่นั้นใน CT ที่มีรายละเอียดมากขึ้น PET/CT อาจมีประโยชน์มากกว่า PET เพียงอย่างเดียวสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหาร ซึ่งจะช่วยแสดงว่ามะเร็งได้แพร่กระจายออกไปนอกกระเพาะอาหารไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกายหรือไม่ ซึ่งในกรณีนี้ การผ่าตัดอาจไม่ใช่การรักษาที่ดี

เอ็กซ์เรย์ทรวงอก

การทดสอบนี้สามารถช่วยค้นหาว่ามะเร็งได้แพร่กระจายไปยังปอดหรือไม่ นอกจากนี้ยังอาจระบุได้ว่ามีโรคปอดหรือโรคหัวใจที่ร้ายแรงอยู่หรือไม่ ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบนี้หากทำ CT scan ของหน้าอกแล้ว

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบภาพได้ในการทดสอบการถ่ายภาพ (รังสีวิทยา)

การทดสอบอื่นๆ การ

ส่องกล้อง

 

 

 

 

What are the risk factors for stomach cancer?

 

Can stomach cancer be found early?

Screening is testing for a disease, such as cancer, in people without symptoms. In countries such as Japan, where stomach cancer is very common, mass screening of the population has helped find many cases at an early, curable stage. This may have reduced the number of people who die of this disease, but this has not been proven.

Studies in the United States have not found that routine screening in people at average risk for stomach cancer is useful, because this disease is not that common. On the other hand, people with certain stomach cancer risk factors may benefit from screening. If you have any questions about your stomach cancer risk or about the benefits of screening, please ask your doctor.

Some of the tests that could be used for screening, such as upper endoscopy, are described in the section “How is stomach cancer diagnosed?

Because routine screening for stomach cancer is not done in the United States, most people with this disease are not diagnosed until they have certain signs and symptomsthat point to the need for medical tests.

 

Stomach Cancer

+-Text Size

Download Printable Version [PDF]»
EARLY DETECTION, DIAGNOSIS, AND STAGING TOPICS

Signs and symptoms of stomach cancer

Unfortunately, early-stage stomach cancer rarely causes symptoms. This is one of the reasons stomach cancer is so hard to detect early. The signs and symptoms of stomach cancer can include:

 • Poor appetite
 • Weight loss (without trying)
 • Abdominal (belly) pain
 • Vague discomfort in the abdomen, usually above the navel
 • A sense of fullness in the upper abdomen after eating a small meal
 • Heartburn or indigestion
 • Nausea
 • Vomiting, with or without blood
 • Swelling or fluid build-up in the abdomen
 • Low red blood cell count (anemia)

Most of these symptoms are more likely to be caused by things other than cancer, such as a stomach virus or an ulcer. They may also occur with other types of cancer. But people who have any of these problems, especially if they don’t go away or get worse, should check with their doctor so the cause can be found and treated.

Since symptoms of stomach cancer often do not appear until the disease is advanced, only about 1 in 5 stomach cancers in the United States is found at an early stage, before it has spread to other areas of the body.

How is stomach cancer diagnosed?

Stomach cancers are usually found when a person goes to the doctor because of signs or symptoms they are having. The doctor will take a history and examine the patient. If stomach cancer is suspected, tests will be needed to confirm the diagnosis.

Medical history and physical exam

When taking your medical history, the doctor will ask you questions about your symptoms (eating problems, pain, bloating, etc.) and possible risk factors to see if they might suggest stomach cancer or another cause. The physical examgives your doctor information about your general health, possible signs of stomach cancer, and other health problems. In particular, the doctor will feel your abdomen for any abnormal changes.

If your doctor thinks you might have stomach cancer or another type of stomach problem, he or she will refer you to a gastroenterologist, a doctor who specializes in diseases of the digestive tract, who will examine you and do further testing.

Upper endoscopy

Upper endoscopy (also called esophagogastroduodenoscopy or EGD) is the main test used to find stomach cancer. It may be used when someone has certain risk factors or when signs and symptoms suggest this disease may be present.

During this test, the doctor passes an endoscope, which is a thin, flexible, lighted tube with a small video camera on the end, down your throat. This lets the doctor see the lining of your esophagus, stomach, and first part of the small intestine. If abnormal areas are seen, biopsies (tissue samples) can be taken using instruments passed through the endoscope. The tissue samples are sent to a lab, where they are looked at under a microscope to see if cancer is present.

When seen through an endoscope, stomach cancer can look like an ulcer, a mushroom-shaped or protruding mass, or diffuse, flat, thickened areas of mucosa known as linitis plastica. Unfortunately, the stomach cancers in hereditary diffuse gastric cancer syndrome often cannot be seen during endoscopy.

Endoscopy can also be used as part of a special imaging test known as endoscopic ultrasound, which is described below.

This test is usually done after you are given medication to make you sleepy (sedation). If sedation is used, you will need someone to take you home (not just a cab).

Endoscopic ultrasound

Ultrasound uses sound waves to produce images of organs such as the stomach. During a standard ultrasound, a wand-shaped probe called a transducer is placed on the skin. It gives off sound waves and detects the echoes as they bounce off internal organs. The pattern of echoes is processed by a computer to produce a black and white image on a screen.

In endoscopic ultrasound (EUS), a small transducer is placed on the tip of an endoscope. While you are sedated, the endoscope is passed down the throat and into the stomach. This lets the transducer rest directly on the wall of the stomach where the cancer is. It lets the doctor look at the layers of the stomach wall, as well as the nearby lymph nodes and other structures just outside the stomach. The picture quality is better than a standard ultrasound because of the shorter distance the sound waves have to travel.

EUS is most useful in seeing how far a cancer may have spread into the wall of the stomach, to nearby tissues, and to nearby lymph nodes. It can also be used to help guide a needle into a suspicious area to get a tissue sample (EUS-guided needle biopsy).

Biopsy

Your doctor may suspect cancer if an abnormal-looking area is seen on endoscopy or an imaging test, but the only way to tell for sure if it is really cancer is by doing a biopsy. During a biopsy, the doctor removes a sample of the abnormal area.

Biopsies to check for stomach cancer are most often obtained during upper endoscopy. If the doctor sees any abnormal areas in the stomach lining during the endoscopy, instruments can be passed down the endoscope to biopsy them.

Some stomach cancers are deep within the stomach wall, which can make them hard to biopsy with standard endoscopy. If the doctor suspects cancer might be deeper in the stomach wall, endoscopic ultrasound can be used to guide a thin, hollow needle into the wall of the stomach to get a biopsy sample.

Biopsies may also be taken from areas of possible cancer spread, such as nearby lymph nodes or suspicious areas in other parts of the body.

Testing biopsy samples

Biopsy samples are sent to a lab to be looked at under a microscope. The samples are checked to see if they contain cancer, and if they do, what kind it is (for example, adenocarcinoma, carcinoid, gastrointestinal stromal tumor, or lymphoma).

If a sample contains adenocarcinoma cells, it may be tested to see if it has too much of a growth-promoting protein called HER2/neu (often just shortened to HER2). The HER2/neugene instructs the cells to make this protein. Tumors with increased levels of HER2/neu are called HER2-positive.

Stomach cancers that are HER2-positive can be treated with drugs that target the HER2/neu protein, such as trastuzumab (Herceptin®). See the section “Targeted therapies for stomach cancer” for more information.

The biopsy sample may be tested in 2 different ways:

 • Immunohistochemistry (IHC): In this test, special antibodies that stick to the HER2/neu protein are applied to the sample, which cause cells to change color if many copies are present. This color change can be seen under a microscope. The test results are reported as 0, 1+, 2+, or 3+.
 • Fluorescent in situ hybridization (FISH): This test uses fluorescent pieces of DNA that specifically stick to copies of the HER2/neu gene in cells, which can then be counted under a special microscope.

Often the IHC test is used first.

 • If the results are 0 or 1+, the cancer is HER2-negative. People with HER2-negative tumors are not treated with drugs (like trastuzumab) that target HER2.
 • If the test comes back 3+, the cancer is HER2-positive. Patients with HER2-positive tumors may be treated with drugs like trastuzumab.
 • When the result is 2+, the HER2 status of the tumor is not clear. This often leads to testing the tumor with FISH.

See Testing Biopsy and Cytology Specimens for Cancer to learn more about different types of biopsies and tests, how the tissue is used in the lab to diagnose cancer, and what the results will tell you.

Imaging tests

Imaging tests use x-rays, magnetic fields, sound waves, or radioactive substances to create pictures of the inside of your body. Imaging tests may be done for a number of reasons, including:

 • To help find out whether a suspicious area might be cancerous
 • To learn how far cancer may have spread
 • To help determine if treatment has been effective

Upper gastrointestinal (GI) series

This is an x-ray test to look at the inner lining of the esophagus, stomach, and first part of the small intestine. This test is used less often than endoscopy to look for stomach cancer or other stomach problems, as it may miss some abnormal areas and does not allow the doctor to take biopsy samples. But it is less invasive than endoscopy, and it might be useful in some situations.

For this test, the patient drinks a white chalky solution containing a substance calledbarium. The barium coats the lining of the esophagus, stomach, and small intestine. Several x-ray pictures are then taken. Because x-rays can’t pass through the coating of barium, this will outline any abnormalities of the lining of these organs.

A double-contrast technique may be used to look for early stomach cancer. With this technique, after the barium solution is swallowed, a thin tube is passed into the stomach and air is pumped in. This makes the barium coating very thin, so even small abnormalities will show up.

Computed tomography (CT or CAT) scan

The CT scan is an x-ray test that produces detailed cross-sectional images of your body. Instead of taking one picture, like a standard x-ray, a CT scanner takes many pictures as it rotates around you. A computer then combines these pictures into images of slices of the part of your body being studied.

Before the test, you may be asked to drink 1 or 2 pints of a contrast solution and/or receive an intravenous (IV) line through which a contrast dye is injected. This helps better outline structures in your body.

The IV contrast can cause some flushing (redness and warm feeling). Some people are allergic and get hives, or rarely have more serious reactions like trouble breathing and low blood pressure. Be sure to tell the doctor if you have any allergies or have ever had a reaction to any contrast material used for x-rays.

A CT scanner has been described as a large donut, with a narrow table that slides in and out of the middle opening. You will need to lie still on the table while the scan is being done. CT scans take longer than regular x-rays, and you might feel a bit confined by the ring while the pictures are being taken.

CT scans show the stomach fairly clearly and often can confirm the location of the cancer. CT scans can also show the organs near the stomach, such as the liver, as well as lymph nodes and distant organs where cancer might have spread. The CT scan can help determine the extent (stage) of the cancer and whether surgery may be a good treatment option.

CT-guided needle biopsy: CT scans can also be used to guide a biopsy needle into a suspected area of cancer spread. The patient remains on the CT scanning table while a doctor moves a biopsy needle through the skin toward the mass. CT scans are repeated until the needle is within the mass. A fine-needle biopsy sample (tiny fragment of tissue) or a core-needle biopsy sample (a thin cylinder of tissue) is then removed and looked at under a microscope.

Magnetic resonance imaging (MRI) scan

MRI scans use radio waves and strong magnets instead of x-rays. The energy from the radio waves is absorbed by the body and then released in a pattern formed by the type of body tissue and by certain diseases. A computer translates the pattern into a very detailed image of parts of the body. A contrast material might be injected just as with CT scans, but this is used less often.

Most doctors prefer to use CT scans to look at the stomach. But an MRI may sometimes provide more information. MRIs are often used to look at the brain and spinal cord.

MRI scans take longer than CT scans, often up to an hour. You may have to lie inside a narrow tube, which is confining and can upset people with a fear of enclosed spaces. Special, open MRI machines can help with this if needed, although the images may not be as sharp in some cases. The MRI machine makes loud buzzing noises that you may find disturbing. Some places provide headphones to block this noise out.

Positron emission tomography (PET) scan

In this test, radioactive substance (usually a type of sugar related to glucose, known as FDG) is injected into a vein. (The amount of radioactivity used is very low and will pass out of the body over the next day or so.) Because cancer cells are growing faster than normal cells, they use sugar much faster, so they take up the radioactive material. After about an hour, you are moved onto a table in the PET scanner. You lie on the table for about 30 minutes while a special camera creates a picture of areas of radioactivity in the body.

PET is sometimes useful if your doctor thinks the cancer might have spread but doesn’t know where. The picture is not finely detailed like a CT or MRI scan, but it provides helpful information about the whole body. Although PET scans can be useful for finding areas of cancer spread, they aren’t always helpful in certain kinds of stomach cancer because these types don’t take up glucose very much.

Some machines can do both a PET and CT scan at the same time (PET/CT scan). This lets the doctor compare areas of higher radioactivity on the PET with the more detailed appearance of that area on the CT. PET/CT may be more helpful than PET alone for stomach cancer. This can help show if the cancer has spread beyond the stomach to other parts of the body, in which case surgery might not be a good treatment.

เอ็กซ์เรย์ทรวงอก

การทดสอบนี้สามารถช่วยค้นหาว่ามะเร็งได้แพร่กระจายไปยังปอดหรือไม่ นอกจากนี้ยังอาจระบุได้ว่ามีโรคปอดหรือโรคหัวใจที่ร้ายแรงอยู่หรือไม่ ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบนี้หากทำ CT scan ของหน้าอกแล้ว

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบภาพได้ในการทดสอบการถ่ายภาพ (รังสีวิทยา)

การทดสอบอื่นๆ การ

ส่องกล้อง

หากขั้นตอนนี้เสร็จสิ้น มักจะเกิดขึ้นหลังจากตรวจพบมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วเท่านั้น แม้ว่าการสแกน CT หรือ MRI สามารถสร้างภาพที่มีรายละเอียดภายในร่างกาย แต่ก็อาจพลาดเนื้องอกบางชนิดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีขนาดเล็กมาก แพทย์อาจทำการส่องกล้องก่อนการผ่าตัดอื่นๆ เพื่อช่วยยืนยันว่ามะเร็งกระเพาะอาหารยังคงอยู่ที่กระเพาะอาหารเท่านั้น และสามารถเอาออกได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการผ่าตัด นอกจากนี้ยังอาจทำก่อนเคมีบำบัดและ/การฉายรังสีหากมีการวางแผนก่อนการผ่าตัด

ขั้นตอนนี้ทำในห้องผ่าตัดกับผู้ป่วยภายใต้การดมยาสลบ (ในการนอนหลับสนิท) กล้องส่องทางไกล (หลอดที่บางและยืดหยุ่นได้) สอดผ่านช่องผ่าตัดเล็กๆ ที่ด้านข้างของผู้ป่วย กล้องส่องทางไกลมีกล้องวิดีโอขนาดเล็กอยู่ที่ปลาย ซึ่งจะส่งภาพภายในช่องท้องไปยังหน้าจอทีวี แพทย์สามารถตรวจดูพื้นผิวของอวัยวะและต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียงได้อย่างใกล้ชิด หรือแม้แต่เก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อเล็กๆ หากไม่ปรากฏว่ามะเร็งแพร่กระจายไป บางครั้งแพทย์จะ "ล้าง" ช่องท้องด้วยน้ำเกลือ (น้ำเกลือ) ของเหลว (เรียกว่าการล้างช่องท้อง) จะถูกลบออกและตรวจสอบเพื่อดูว่ามีเซลล์มะเร็งหรือไม่ ถ้าเป็นเช่นนั้น แสดงว่ามะเร็งได้แพร่กระจายไปแล้ว แม้ว่าจะมองไม่เห็นการแพร่กระจายก็ตาม

บางครั้งการส่องกล้องร่วมกับอัลตราซาวนด์เพื่อให้ภาพมะเร็งดีขึ้น

การทดสอบในห้องปฏิบัติการ

เมื่อมองหาสัญญาณของมะเร็งกระเพาะอาหาร แพทย์อาจสั่งการตรวจเลือดที่เรียกว่าการนับเม็ดเลือด (Acomplete Blood Count - CBC) เพื่อค้นหาภาวะโลหิตจาง (ซึ่งอาจเกิดจากมะเร็งมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร) อาจทำการตรวจเลือดในอุจจาระเพื่อหาเลือดในอุจจาระ (อุจจาระ) ที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

แพทย์อาจแนะนำการตรวจอื่นๆ หากพบมะเร็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณจะต้องผ่าตัด ตัวอย่างเช่น การตรวจเลือดจะทำให้แน่ใจว่าตับและไตทำงานเป็นปกติและเลือดอุดตันตามปกติ หากมีการวางแผนการผ่าตัดหรือคุณจะได้รับยาที่อาจส่งผลต่อหัวใจ คุณอาจมีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (อัลตราซาวนด์ของหัวใจ) เพื่อให้แน่ใจว่าหัวใจของคุณทำงานได้ดี

มะเร็งกระเพาะอาหารเป็นอย่างไร?

ระยะของมะเร็งคือคำอธิบายว่ามะเร็งแพร่กระจายไปมากเพียงใด ระยะของมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกตัวเลือกการรักษาและคาดการณ์แนวโน้มของผู้ป่วย (พยากรณ์โรค)

มะเร็งกระเพาะอาหารมี 2 ระยะ

ระยะทางคลินิกของมะเร็งคือการประเมินที่ดีที่สุดของแพทย์เกี่ยวกับขอบเขตของมะเร็ง โดยพิจารณาจากผลการตรวจร่างกาย การส่องกล้อง การตรวจชิ้นเนื้อ และการทดสอบภาพใดๆ (เช่น CT scan) ที่ได้ทำไปแล้ว การสอบและการทดสอบเหล่านี้ได้อธิบายไว้ในส่วน "การวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นอย่างไร"

หากทำการผ่าตัดเสร็จแล้ว ระยะทางพยาธิวิทยาสามารถกำหนดได้โดยใช้ผลการทดสอบเดียวกันกับขั้นตอนทางคลินิก บวกกับสิ่งที่พบจากเนื้อเยื่อที่นำออกระหว่างการผ่าตัด

ขั้นตอนทางคลินิกใช้เพื่อช่วยในการวางแผนการรักษา แม้ว่าบางครั้งมะเร็งจะแพร่กระจายไปไกลกว่าระยะที่ประมาณการทางคลินิก เนื่องจากระยะทางพยาธิวิทยาขึ้นอยู่กับสิ่งที่พบในการผ่าตัด จึงสามารถทำนายแนวโน้มของผู้ป่วยได้แม่นยำยิ่งขึ้น การแสดงละครที่อธิบายในที่นี้คือระยะทางพยาธิวิทยา

ระบบการแสดงละครเป็นวิธีที่สมาชิกของทีมดูแลมะเร็งสามารถอธิบายขอบเขตของการแพร่กระจายของมะเร็งได้ ระบบที่มักใช้ในการระบุระยะมะเร็งกระเพาะอาหารในสหรัฐอเมริกาคือระบบ TNM ของคณะกรรมาธิการร่วมด้านโรคมะเร็งแห่งสหรัฐอเมริกา (American Joint Commission on Cancer) (AJCC) ระบบ TNM สำหรับการแสดงละครประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ 3 ส่วน:

T อธิบายขอบเขตของเนื้องอกหลัก (ระยะที่เนื้องอกขยายไปถึงผนังกระเพาะอาหารและในอวัยวะใกล้เคียง)

N อธิบายการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียง (ภูมิภาค)

M บ่งชี้ว่ามะเร็งมีการแพร่กระจาย (แพร่กระจาย) ไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายหรือไม่ ตำแหน่งที่พบบ่อยที่สุดของการแพร่กระจายของมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะไกล ได้แก่ ตับ เยื่อบุช่องท้อง (เยื่อบุของพื้นที่รอบ ๆ อวัยวะย่อยอาหาร) และต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ห่างไกล บริเวณที่มีการแพร่กระจายน้อยกว่า ได้แก่ ปอดและสมอง

ตัวเลขหรือตัวอักษรปรากฏต่อจาก T, N และ M เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยแต่ละประการเหล่านี้:

ตัวเลข 0 ถึง 4 บ่งบอกถึงความรุนแรงที่เพิ่มขึ้น

ตัวอักษร X หมายถึง "ไม่สามารถประเมินได้" เนื่องจากไม่มีข้อมูล

ตัวอักษร "คือ" หมายถึงมะเร็งในแหล่งกำเนิด ซึ่งหมายความว่าเนื้องอกอยู่ในชั้นบนสุดของเซลล์เยื่อเมือกเท่านั้นและยังไม่ได้บุกรุกชั้นเนื้อเยื่อที่ลึกกว่า

ระบบนี้ใช้สำหรับแสดงมะเร็งกระเพาะอาหารทั้งหมด ยกเว้นมะเร็งที่เริ่มต้นจากรอยต่อของหลอดอาหาร (ที่กระเพาะอาหารและหลอดอาหารมาบรรจบกัน) หรือในหัวใจ (ส่วนแรกของกระเพาะอาหาร) และขยายไปสู่รอยต่อของหลอดอาหาร มะเร็งเหล่านี้มีการจัดฉาก (และมักรักษา) เช่น มะเร็งหลอดอาหาร (ดูมะเร็งหลอดอาหาร)

ประเภท T ของมะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหาร

เกือบทั้งหมดเริ่มต้นที่ชั้นในสุดของผนังกระเพาะอาหาร (เยื่อเมือก) หมวดหมู่ T อธิบายว่ามะเร็งได้บุกรุกไปถึง 5 ชั้นของกระเพาะอาหารมากแค่ไหน

ชั้นในสุดคือเยื่อเมือก เยื่อเมือกมี 3 ส่วนคือ เซลล์เยื่อบุผิวซึ่งอยู่บนชั้นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (แผ่นลามินา โพรพรีเรีย) ซึ่งอยู่บนชั้นกล้ามเนื้อบาง ๆ (เยื่อเมือกของกล้ามเนื้อ)

ภายใต้เยื่อเมือกมีชั้นรองรับที่เรียกว่า submucosa

ด้านล่างนี้คือ Muscleris propria ซึ่งเป็นชั้นหนาของกล้ามเนื้อที่เคลื่อนไหวและผสมเนื้อหาในกระเพาะอาหาร

2 ชั้นถัดมาคือ subserosa และ serosa นอกสุดทำหน้าที่เป็นชั้นห่อหุ้มกระเพาะอาหาร

TX: ไม่สามารถประเมินเนื้องอกหลัก (หลัก) ได้

T0: ไม่พบสัญญาณของเนื้องอกหลัก

มอก.: เซลล์มะเร็งอยู่ในชั้นบนสุดของเซลล์ของเยื่อเมือกเท่านั้น (ชั้นในสุดของกระเพาะอาหาร) และไม่ได้เติบโตเป็นชั้นเนื้อเยื่อที่ลึกกว่า เช่น ลามินา โพรพรีอา หรือ มูโคซา มูโคซา ระยะนี้เรียกอีกอย่างว่ามะเร็งในแหล่งกำเนิด

T1: เนื้องอกเติบโตจากชั้นบนสุดของเซลล์ของเยื่อเมือกไปเป็นชั้นถัดไปด้านล่าง เช่น แผ่นลามินาโพรพรีเรีย เยื่อเมือกของกล้ามเนื้อ หรือซับมิวโคซา

T1a: เนื้องอกกำลังเติบโตเป็น lamina propria หรือ Muscleis mucosa

T1b: เนื้องอกเติบโตผ่าน lamina propria และ muscularis mucosa และเข้าสู่ submucosa

T2: เนื้องอกกำลังเติบโตในชั้นกล้ามเนื้อ propria

T3: เนื้องอกกำลังเติบโตในชั้น subserosa

T4: เนื้องอกเติบโตเป็นซีโรซาและอาจเติบโตในอวัยวะใกล้เคียง (ม้าม ลำไส้ ตับอ่อน ไต ฯลฯ) หรือโครงสร้างอื่นๆ เช่น หลอดเลือดใหญ่

T4a: เนื้องอกเติบโตผ่านผนังกระเพาะอาหารไปสู่ซีโรซา แต่มะเร็งยังไม่โตเป็นอวัยวะหรือโครงสร้างใกล้เคียง

T4b: เนื้องอกเติบโตผ่านผนังกระเพาะอาหารและเข้าสู่อวัยวะหรือโครงสร้างใกล้เคียง

N ประเภทของมะเร็งกระเพาะอาหาร

NX: ไม่สามารถประเมินต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง (ภูมิภาค) ได้

N0: ไม่มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียง

N1: มะเร็งแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง 1 ถึง 2 ต่อม

N2: มะเร็งแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง 3 ถึง 6 ต่อม

N3: มะเร็งได้แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียง 7 หรือมากกว่า

N3a: มะเร็งแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง 7 ถึง 15 ต่อม

N3b: มะเร็งแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง 16 หรือมากกว่า

มะเร็งกระเพาะอาหารประเภท M

M0: ไม่มีการแพร่กระจายไกล (มะเร็งยังไม่แพร่กระจายไปยังอวัยวะหรือบริเวณที่อยู่ห่างไกล เช่น ตับ ปอด หรือสมอง)

M1: การแพร่กระจายที่ห่างไกล (มะเร็งได้แพร่กระจายไปยังอวัยวะหรือต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ห่างไกลจากกระเพาะอาหาร)

การจัดกลุ่มระยะ TNM

เมื่อกำหนดหมวดหมู่ T, N และ M แล้ว ข้อมูลนี้จะถูกรวมและแสดงเป็นลำดับขั้น โดยใช้ตัวเลข 0 (ศูนย์) และเลขโรมัน I ถึง IV นี้เรียกว่าการจัดกลุ่มเวที บางขั้นตอนแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อย โดยระบุด้วยตัวอักษร

ระยะที่ 0: Tis, N0, M0

นี่คือมะเร็งกระเพาะอาหารในระยะแรกสุด ยังไม่โตเกินเซลล์ชั้นในที่เรียงกันในกระเพาะอาหาร (Tis) มะเร็งยังไม่แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง (N0) หรือที่อื่น (M0) ระยะนี้เรียกอีกอย่างว่ามะเร็งในแหล่งกำเนิด

ระยะ IA: T1, N0, M0

มะเร็งเติบโตใต้ชั้นบนสุดของเซลล์ในเยื่อเมือกไปเป็นเนื้อเยื่อด้านล่าง เช่น เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (ลามินา โพรพรีเรีย) ชั้นกล้ามเนื้อบาง (กล้ามเนื้อเยื่อเมือก) หรือ submucosa (T1) . มะเร็งยังไม่แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลือง (N0) หรือที่อื่น (M0)

ระยะ IB: ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

T1, N1, M0: มะเร็งได้เติบโตเป็นชั้นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (lamina propria) และอาจเติบโตเป็นชั้นบางๆ ของกล้ามเนื้อด้านล่าง (muscularis mucosa) หรือลึกลงไปใน submucosa (T1). มะเร็งได้แพร่กระจายไปยัง 1 หรือ 2 ต่อมน้ำเหลืองใกล้กระเพาะ (N1) แต่ไม่แพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่อยู่ห่างไกล (M0)

OR

T2, N0, M0: มะเร็งได้เติบโตเป็นชั้นกล้ามเนื้อหลักของผนังกระเพาะอาหาร เรียกว่า Muscleris propria (T2) ไม่แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง (N0) หรือไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่อยู่ห่างไกล (M0)

ระยะ IIA: ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

T1, N2, M0: มะเร็งเติบโตใต้ชั้นบนสุดของเซลล์ของเยื่อเมือกไปเป็นชั้นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (lamina propria) ชั้นกล้ามเนื้อบาง (muscularis mucosa) หรือ submucosa ( T1). มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง 3 ถึง 6 ต่อม (N2) ยังไม่แพร่กระจายไปยังพื้นที่ห่างไกล (M0)

OR

T2, N1, M0: มะเร็งได้เติบโตเป็นชั้นกล้ามเนื้อหลักของกระเพาะอาหารที่เรียกว่า Muscleris propria (T2) มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง 1 หรือ 2 ต่อม (N1) แต่ยังไม่แพร่กระจายไปยังบริเวณที่ห่างไกล (M0)

OR

T3, N0, M0: มะเร็งได้เติบโตผ่านชั้นกล้ามเนื้อหลักไปยัง subserosa แต่ยังไม่เติบโตผ่านทุกชั้นสู่ภายนอกกระเพาะอาหาร (T3) ไม่แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง (N0) หรือไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่อยู่ห่างไกล (M0)

ระยะที่ IIB: สิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

T1, N3, M0: มะเร็งเติบโตใต้ชั้นบนสุดของเซลล์ของเยื่อเมือกเข้าไปในชั้นของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (lamina propria) ชั้นกล้ามเนื้อบาง หรือ submucosa (T1) มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง (N3) 7 หรือมากกว่า ไม่แพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่อยู่ห่างไกล (M0)

OR

T2, N2, M0: มะเร็งได้เติบโตเป็นชั้นกล้ามเนื้อหลัก เรียกว่า Muscleris propria (T2) มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง 3 ถึง 6 ต่อม (N2) แต่ยังไม่แพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่อยู่ห่างไกล (M0)

OR

T3, N1, M0: มะเร็งได้เติบโตเป็นชั้น subserosa แต่ไม่ผ่านทุกชั้นไปยังด้านนอกของกระเพาะอาหาร (T3) มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง (N1) 1 หรือ 2 แห่ง แต่ยังไม่แพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่อยู่ห่างไกล (M0)

OR

T4a, N0, M0: มะเร็งได้เจริญเต็มที่ผ่านทุกชั้นของผนังกระเพาะอาหารเข้าสู่ชั้นนอกของกระเพาะอาหาร (serosa) แต่ยังไม่โตเป็นอวัยวะหรือเนื้อเยื่อใกล้เคียง เช่น ม้าม ลำไส้ ไต หรือตับอ่อน (T4a) ไม่แพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง (N0) หรือบริเวณที่อยู่ห่างไกล (M0)

ระยะที่ IIIA: ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:

T2, N3, M0: มะเร็งได้เติบโตเป็นชั้นกล้ามเนื้อหลัก เรียกว่า Muscleris propria (T2) มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง (N3) 7 หรือมากกว่า แต่ยังไม่แพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่อยู่ห่างไกล (M0)

OR

T3, N2, M0: มะเร็งได้เติบโตเป็นชั้น subserosa แต่ไม่ผ่านทุกชั้นไปยังด้านนอกของกระเพาะอาหาร (T3) มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง 3 ถึง 6 ต่อม (N2) แต่ยังไม่แพร่กระจายไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่อยู่ห่างไกล (M0)

OR

T4a, N1, M0: มะเร็งได้เติบโตจนหมดทุกชั้นของผนังกระเพาะอาหารไปจนถึงชั้นนอกของกระเพาะ (เซโรซา) แต่ยังไม่โตเป็นอวัยวะหรือเนื้อเยื่อใกล้เคียง (T4a) มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง 1 หรือ 2 ต่อม (N1) แต่ยังไม่แพร่กระจายไปยังบริเวณที่ห่างไกล (M0)

ระยะที่ IIIB: สิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

T3, N3, M0: มะเร็งได้เติบโตเป็นชั้น subserosa แต่ไม่ผ่านทุกชั้นไปยังด้านนอกของกระเพาะอาหาร (T3) มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง (N2) 7 หรือมากกว่า แต่ยังไม่แพร่กระจายไปยังบริเวณที่ห่างไกล (M0)

OR

T4a, N2, M0: มะเร็งได้เติบโตจนหมดทุกชั้นของผนังกระเพาะอาหารเข้าสู่ซีโรซา (เปลือกนอกของกระเพาะอาหาร) แต่ยังไม่โตเป็นอวัยวะหรือเนื้อเยื่อใกล้เคียง (T4a) มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง (N2) 3 ถึง 6 ต่อม แต่ยังไม่แพร่กระจายไปยังบริเวณที่ห่างไกล (M0)

OR

T4b, N0 หรือ N1, M0: มะเร็งได้เติบโตผ่านผนังกระเพาะอาหารและเข้าสู่อวัยวะหรือโครงสร้างใกล้เคียง เช่น ม้าม ลำไส้ ตับ ตับอ่อน หรือหลอดเลือดใหญ่ (T4b) นอกจากนี้ยังอาจแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียงถึง 2 ต่อม (N0 หรือ N1) ยังไม่แพร่กระจายไปยังพื้นที่ห่างไกล (M0)

ระยะที่ IIIC: สิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:

T4a, N3, M0: มะเร็งได้เติบโตจนหมดทุกชั้นของผนังกระเพาะอาหารไปสู่เซโรซา แต่มะเร็งยังไม่เติบโตไปยังอวัยวะหรือเนื้อเยื่อใกล้เคียง (T4a) มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง (N3) 7 หรือมากกว่า แต่ยังไม่แพร่กระจายไปยังบริเวณที่ห่างไกล (M0)

OR

T4b, N2 หรือ N3, M0: มะเร็งได้เติบโตผ่านผนังกระเพาะอาหารและเข้าสู่อวัยวะหรือโครงสร้างใกล้เคียง เช่น ม้าม ลำไส้ ตับ ตับอ่อน หรือหลอดเลือดใหญ่ (T4b) มีการแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง 3 หรือมากกว่า (N2 หรือ N3) ยังไม่แพร่กระจายไปยังพื้นที่ห่างไกล (M0)

ระยะที่ IV: T ใดๆ, N, M1

มะเร็งได้แพร่กระจายไปยังอวัยวะที่อยู่ห่างไกล เช่น ตับ ปอด สมอง หรือกระดูก (M1)

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับระยะของโรคของคุณ โปรดขอให้แพทย์อธิบายเรื่องนี้ให้คุณฟัง ระยะของมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นปัจจัยสำคัญ แต่ไม่ใช่ปัจจัยเดียวในการพิจารณาทางเลือกในการรักษาและในการทำนายแนวโน้มการอยู่รอด

ผ่าตัดได้เทียบกับมะเร็ง

ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ ระบบการแสดงละครของ AJCC ให้ข้อมูลสรุปโดยละเอียดว่ามะเร็งในกระเพาะอาหารแพร่กระจายไปมากเพียงใด แต่เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษา แพทย์มักกังวลมากขึ้นว่าจะสามารถเอาเนื้องอกออก (ตัดออก) ด้วยการผ่าตัดได้หรือไม่

มะเร็งที่ผ่าตัดได้คือสิ่งที่แพทย์เชื่อว่าสามารถกำจัดออกได้อย่างสมบูรณ์ในระหว่างการผ่าตัด

มะเร็งที่ไม่สามารถตัดออกได้ไม่สามารถกำจัดออกได้อย่างสมบูรณ์ อาจเป็นเพราะเนื้องอกเติบโตไปไกลเกินไปในอวัยวะใกล้เคียงหรือต่อมน้ำเหลือง โตใกล้กับหลอดเลือดใหญ่เกินไป แพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายที่อยู่ห่างไกล หรือบุคคลนั้นไม่แข็งแรงเพียงพอสำหรับการผ่าตัด

ไม่มีเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างการผ่าตัดที่ตัดออกได้และไม่สามารถผ่าตัดได้ในแง่ของระยะ TNM ของมะเร็ง แต่มะเร็งระยะแรกๆ มีแนวโน้มที่จะผ่าตัดได้มากกว่า

จากมะเร็งกระเพาะอาหาร ตามระยะ

อัตราการรอดชีวิตมักใช้เป็นแนวทางมาตรฐานในการพูดคุยเกี่ยวกับการพยากรณ์โรคของบุคคล (แนวโน้ม) ผู้ป่วยมะเร็งบางคนอาจต้องการทราบสถิติการรอดชีวิตของผู้ป่วยในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ในขณะที่คนอื่นๆ อาจไม่พบตัวเลขที่เป็นประโยชน์ หรืออาจไม่ต้องการทราบด้วยซ้ำ หากคุณไม่ต้องการอ่านสถิติการรอดชีวิตของมะเร็งกระเพาะอาหาร ให้หยุดอ่านที่นี่และข้ามไปยังส่วนถัดไป

อัตราการรอดชีวิต 5 ปีหมายถึงเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยที่มีชีวิตอยู่อย่างน้อย 5 ปีหลังจากได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง แน่นอนว่าหลายคนเหล่านี้มีอายุยืนยาวกว่า 5 ปีมาก (และหลายคนก็หายขาด)

เพื่อให้ได้อัตราการรอดชีวิต 5 ปี แพทย์ต้องดูคนที่เคยรักษาเมื่อ 5 ปีที่แล้วเป็นอย่างน้อย การปรับปรุงการรักษาตั้งแต่นั้นมาอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะมีแนวโน้มดีขึ้น

อัตราการรอดชีวิตมักขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ก่อนหน้าของผู้ป่วยจำนวนมากที่เป็นโรคนี้ แต่พวกเขาไม่สามารถคาดการณ์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ปัจจัยอื่นๆ มากมายอาจส่งผลต่อแนวโน้มของบุคคล เช่น สุขภาพโดยทั่วไป ตำแหน่งของมะเร็งในกระเพาะอาหาร การรักษาที่ได้รับ และการตอบสนองของมะเร็งต่อการรักษา แพทย์ของคุณสามารถบอกคุณได้ว่าอัตราการรอดชีวิตเหล่านี้อาจนำไปใช้กับคุณได้อย่างไร

อัตราการรอดชีวิตที่ตามมานั้นมาจากฐานข้อมูล SEER ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และเผยแพร่ในปี 2010 ในคู่มือการจัดระยะ AJCC ฉบับที่ 7 ข้อมูลเหล่านี้อิงจากผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารและได้รับการผ่าตัดระหว่างปี 2534 ถึง พ.ศ. 2543 อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดมีแนวโน้มลดลง สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตด้วยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอัตราการรอดชีวิตที่สังเกตได้ ผู้ที่เป็นมะเร็งสามารถเสียชีวิตจากสิ่งอื่นได้ และอัตราเหล่านี้ไม่ได้นำมาพิจารณา

อัตราด้านล่างนี้ขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็ง ณ เวลาที่วินิจฉัย เมื่อพิจารณาถึงอัตราการรอดชีวิต สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าระยะของมะเร็งไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป แม้ว่ามะเร็งจะดำเนินไปก็ตาม มะเร็งที่กลับมาหรือแพร่กระจายยังคงถูกอ้างถึงตามระยะที่ได้รับเมื่อพบและวินิจฉัยครั้งแรก แต่มีการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ออธิบายขอบเขตปัจจุบันของมะเร็ง

อัตราการรอดชีวิต 5 ปีตามระยะของมะเร็งกระเพาะอาหารที่รักษาด้วยการผ่าตัดมีดังนี้:

ระยะที่

สังเกตการอยู่รอด 5 ปี

ระยะ IA

71%

ระยะ IB

57%

ระยะ IIA

46%

ระยะ IIB

33%

ระยะ IIIA

20%

ระยะ IIIB

14%

ระยะ IIIC

9 %

ระยะที่

4 4%

อัตราการรอดชีวิตโดยรวม 5 ปีของคนที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 29% อัตราการรอดชีวิตสัมพัทธ์ 5 ปีเปรียบเทียบการรอดชีวิตที่สังเกตได้ของผู้ที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารกับที่คาดไว้สำหรับผู้ที่ไม่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหาร เนื่องจากบางคนอาจเสียชีวิตจากสาเหตุอื่น วิธีนี้จึงเป็นวิธีที่ดีกว่าในการดูผลกระทบของมะเร็งต่อการอยู่รอด

อัตราการรอดชีวิตนี้ค่อยๆ ดีขึ้นในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา เหตุผลหนึ่งที่ทำให้อัตราการรอดชีวิตโดยรวมไม่ดีในสหรัฐอเมริกาก็คือ มะเร็งกระเพาะอาหารส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยที่ระยะลุกลามมากกว่าระยะเริ่มต้น ระยะของมะเร็งมีผลอย่างมากต่อการพยากรณ์โรคของผู้ป่วย (แนวโน้มการอยู่รอด)

มะเร็งกระเพาะอาหารรักษาอย่างไร?

ข้อมูลการรักษาทั่วไป

เมื่อมะเร็งของคุณได้รับการวินิจฉัยและจัดฉากแล้ว มีหลายสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก่อนที่คุณและแพทย์จะเลือกแผนการรักษา คุณอาจรู้สึกว่าคุณต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งสำคัญคือต้องให้เวลากับตัวเองในการซึมซับข้อมูลที่คุณเพิ่งเรียนรู้ ถามคำถามทีมดูแลมะเร็งของคุณ คุณสามารถหาคำถามดีๆ ที่จะถามได้ในหัวข้อ "คุณควรถามแพทย์เกี่ยวกับมะเร็งกระเพาะอาหารอย่างไร"

การรักษาหลักสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหาร ได้แก่

การผ่าตัด

เคมีบำบัด

แบบกำหนดเป้าหมาย การบำบัดด้วย

รังสี

บ่อยครั้งวิธีที่ดีที่สุดใช้วิธีการรักษาเหล่านี้ 2 วิธีขึ้นไป

คุณจะต้องชั่งน้ำหนักประโยชน์ของการรักษาแต่ละครั้งกับความเสี่ยงและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ตัวเลือกการรักษาของคุณขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ตำแหน่งและระยะ (ขอบเขตของการแพร่กระจาย) ของเนื้องอกมีความสำคัญมาก ในการเลือกแผนการรักษา คุณและทีมดูแลโรคมะเร็งจะพิจารณาอายุ ภาวะสุขภาพโดยรวม และความชอบส่วนบุคคลของคุณด้วย

สิ่งสำคัญคือต้องมีทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่แตกต่างกันในการดูแลของคุณก่อนที่จะวางแผนการรักษามะเร็งกระเพาะอาหารของคุณ เป็นไปได้มากว่าทีมของคุณจะรวมถึง:

แพทย์ระบบทางเดินอาหาร: แพทย์ที่เชี่ยวชาญในการรักษาโรคของระบบย่อยอาหาร

เนื้องอกวิทยาศัลยกรรม: แพทย์ที่รักษามะเร็งด้วยการผ่าตัด

เนื้องอกวิทยาทางการแพทย์: แพทย์ที่รักษามะเร็งด้วยยาเช่นเคมีบำบัด

เนื้องอกวิทยารังสี: แพทย์ที่รักษามะเร็งด้วยการฉายรังสี

ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ อีกหลายคนอาจมีส่วนร่วมในการดูแลของคุณเช่นกัน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานพยาบาล พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ นักสังคมสงเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอื่นๆ

เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะต้องเข้าใจเป้าหมายของการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการพยายามรักษามะเร็งของคุณ หรือเพื่อให้มะเร็งอยู่ภายใต้การควบคุมหรือบรรเทาอาการต่างๆ ก่อนที่จะเริ่มการรักษา หากเป้าหมายของการรักษาคือการรักษา คุณก็จะได้รับการรักษาเพื่อบรรเทาอาการและผลข้างเคียง หากไม่สามารถรักษาได้ การรักษาจะมุ่งเป้าไปที่การรักษามะเร็งให้อยู่ภายใต้การควบคุมให้นานที่สุดและบรรเทาอาการต่างๆ เช่น ปัญหาในการกิน ความเจ็บปวด หรือมีเลือดออก

หากเวลาเอื้ออำนวย คุณอาจต้องการขอความเห็นที่สองเกี่ยวกับตัวเลือกการรักษาของคุณ ความคิดเห็นที่สองสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณและช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับแผนการรักษาที่คุณเลือก

การคิดถึงการมีส่วนร่วมในการทดลองทางคลินิก การทดลอง

ทางคลินิกเป็นการศึกษาวิจัยที่มีการควบคุมอย่างรอบคอบ ซึ่งทำขึ้นเพื่อดูรายละเอียดการรักษาหรือขั้นตอนการทำงานใหม่ๆ การทดลองทางคลินิกเป็นวิธีหนึ่งในการรักษามะเร็งที่ล้ำสมัย ในบางกรณี อาจเป็นวิธีเดียวในการเข้าถึงการรักษาแบบใหม่ พวกเขายังเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับแพทย์ในการเรียนรู้วิธีการรักษาโรคมะเร็งได้ดีขึ้น ยังคงไม่เหมาะสำหรับทุกคน

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดลองทางคลินิกที่อาจเหมาะกับคุณ ให้เริ่มต้นด้วยการถามแพทย์ของคุณว่าคลินิกหรือโรงพยาบาลของคุณดำเนินการทดลองทางคลินิกหรือไม่ คุณยังสามารถโทรติดต่อบริการจับคู่การทดลองทางคลินิกของเราได้ที่ 1-800-303-5691 เพื่อดูรายการการศึกษาที่ตรงกับความต้องการทางการแพทย์ของคุณ หรือดูส่วนการทดลองทางคลินิกบนเว็บไซต์ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

การพิจารณาวิธีการเสริมและทางเลือก

คุณอาจได้ยินเกี่ยวกับวิธีการอื่นหรือวิธีเสริมที่แพทย์ของคุณไม่ได้กล่าวถึงเพื่อรักษามะเร็งของคุณหรือบรรเทาอาการ วิธีการเหล่านี้อาจรวมถึงวิตามิน สมุนไพร และอาหารพิเศษ หรือวิธีการอื่นๆ เช่น การฝังเข็มหรือการนวด เป็นต้น

วิธีการเสริมหมายถึงการรักษาที่ใช้ควบคู่กับการรักษาพยาบาลตามปกติของคุณ ใช้การรักษาทางเลือกแทนการรักษาพยาบาลของแพทย์ แม้ว่าวิธีการเหล่านี้บางวิธีอาจช่วยบรรเทาอาการหรือช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นได้ แต่วิธีการหลายอย่างยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าได้ผล บางคนอาจถึงกับเป็นอันตราย

อย่าลืมพูดคุยกับทีมดูแลโรคมะเร็งของคุณเกี่ยวกับวิธีการใดๆ ที่คุณกำลังคิดจะใช้ พวกเขาสามารถช่วยให้คุณเรียนรู้สิ่งที่เป็นที่รู้จัก (หรือไม่ทราบ) เกี่ยวกับวิธีการ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ดูส่วนการแพทย์ทางเลือกและเสริมในเว็บไซต์ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ช่วยในการรักษา

โรคมะเร็ง ทีมดูแลโรคมะเร็งของคุณจะเป็นแหล่งข้อมูลและการสนับสนุนแรกของคุณ แต่มีแหล่งข้อมูลอื่นๆ สำหรับความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการ บริการสนับสนุนในโรงพยาบาลหรือคลินิกเป็นส่วนสำคัญในการดูแลของคุณ สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงบริการพยาบาลหรืองานสังคมสงเคราะห์ ความช่วยเหลือทางการเงิน คำแนะนำด้านโภชนาการ การบำบัด หรือความช่วยเหลือทางจิตวิญญาณ

American Cancer Society ยังมีโปรแกรมและบริการต่างๆ เช่น การเดินทางไปการรักษา ที่พัก กลุ่มสนับสนุน และอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณได้รับการรักษา โทรติดต่อศูนย์ข้อมูลมะเร็งแห่งชาติของเราที่หมายเลข 1-800-227-2345 และพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมของเราทางโทรศัพท์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ในส่วนถัดไปจะอธิบายถึงการรักษามะเร็งกระเพาะอาหารประเภทต่างๆ ต่อด้วยการอภิปรายถึงตัวเลือกการรักษาที่พบบ่อยที่สุดตามขอบเขตของมะเร็ง

ข้อมูลการรักษาที่ให้ไว้ที่นี่ไม่ใช่นโยบายที่เป็นทางการของ American Cancer Society และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคำแนะนำทางการแพทย์เพื่อทดแทนความเชี่ยวชาญและวิจารณญาณในการดูแลมะเร็งของคุณ ทีม. มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คุณและครอบครัวตัดสินใจอย่างมีข้อมูลร่วมกับแพทย์ของคุณ แพทย์ของคุณอาจมีเหตุผลในการเสนอแผนการรักษาที่แตกต่างจากตัวเลือกการรักษาทั่วไปเหล่านี้ อย่าลังเลที่จะถามคำถามเกี่ยวกับตัวเลือกการรักษาของคุณ

การผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหาร

การผ่าตัดเป็นส่วนหนึ่งของการรักษามะเร็งกระเพาะอาหารในระยะต่างๆ หากสามารถทำได้ หากผู้ป่วยเป็นมะเร็งระยะที่ 0, I, II หรือ III และมีสุขภาพดีเพียงพอ การผ่าตัด (มักจะร่วมกับการรักษาอื่นๆ) เป็นเพียงโอกาสเดียวที่จะรักษาได้จริงในขณะนี้

การผ่าตัดอาจทำเพื่อเอามะเร็งและบางส่วนหรือทั้งหมดของกระเพาะอาหารและต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียงออก ขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของมะเร็งกระเพาะอาหาร ศัลยแพทย์จะพยายามทิ้งกระเพาะอาหารที่ปกติไว้ให้มากที่สุด บางครั้งก็ต้องเอาอวัยวะอื่นๆ ออกไปด้วย

แม้ว่ามะเร็งจะลุกลามจนไม่สามารถกำจัดออกได้อย่างสมบูรณ์ ผู้ป่วยอาจได้รับความช่วยเหลือจากการผ่าตัด เนื่องจากอาจช่วยป้องกันเลือดออกจากเนื้องอกหรือป้องกันไม่ให้เนื้องอกอุดตันในกระเพาะอาหารได้ การผ่าตัดประเภทนี้เรียกว่าการผ่าตัดแบบประคับประคอง หมายความว่า เป็นการบรรเทาหรือป้องกันอาการแต่ไม่คาดว่าจะรักษามะเร็งได้

ประเภทของการผ่าตัดมักขึ้นอยู่กับว่ามะเร็งอยู่ในส่วนใดของกระเพาะอาหารและมะเร็งอยู่ในเนื้อเยื่อรอบข้างมากน้อยเพียงใด การผ่าตัดประเภทต่างๆ สามารถใช้รักษามะเร็งกระเพาะอาหารได้:

การผ่าตัด

ส่องกล้อง การผ่าตัดเยื่อเมือกผ่านกล้องส่องกล้องและการผ่าตัดเยื่อเมือกจากกล้องส่องกล้อง สามารถใช้รักษามะเร็งระยะเริ่มต้นบางชนิดเท่านั้น ซึ่งมีโอกาสแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองต่ำมาก

ขั้นตอนเหล่านี้ไม่ต้องกรีด (กรีด) ที่ผิวหนัง ศัลยแพทย์จะสอดกล้องเอนโดสโคป (ท่อที่ยาวและยืดหยุ่นได้โดยมีกล้องวิดีโอขนาดเล็กอยู่ตรงปลาย) ลงลำคอและเข้าไปในกระเพาะอาหารแทน เครื่องมือผ่าตัดสามารถส่งผ่านกล้องเอนโดสโคปเพื่อเอาเนื้องอกและผนังกระเพาะอาหารบางส่วนที่อยู่รอบๆ ออกได้

สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกามากเท่ากับในประเทศ (เช่น ญี่ปุ่น) ที่มะเร็งกระเพาะอาหารพบได้บ่อยและมักพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเนื่องจากการตรวจคัดกรอง หากคุณกำลังจะทำศัลยกรรมแบบนี้ควรเป็นศูนย์ที่มีประสบการณ์เทคนิคนี้

Subtotal (บางส่วน) gastrectomy

การผ่าตัดนี้มักจะแนะนำถ้ามะเร็งอยู่ในส่วนล่างของกระเพาะอาหารเท่านั้น บางครั้งก็ใช้สำหรับมะเร็งที่มีเฉพาะในส่วนบนของกระเพาะอาหารเท่านั้น

มีเพียงส่วนหนึ่งของกระเพาะอาหารเท่านั้นที่จะถูกลบออก บางครั้งร่วมกับส่วนหนึ่งของหลอดอาหารหรือส่วนแรกของลำไส้เล็ก (ลำไส้เล็กส่วนต้น) ส่วนที่เหลือของกระเพาะอาหารจะถูกใส่กลับเข้าไปใหม่ โอเมนตัมบางส่วน (ชั้นเนื้อเยื่อไขมันคล้ายผ้ากันเปื้อนที่ปกคลุมกระเพาะอาหารและลำไส้) จะถูกลบออกเช่นกัน พร้อมกับต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียง และอาจเป็นม้ามและส่วนอื่นๆ ของอวัยวะใกล้เคียง

การรับประทานอาหารจะง่ายขึ้นมากหลังการผ่าตัดหากถอดเพียงส่วนหนึ่งของกระเพาะอาหารออกแทนที่จะตัดกระเพาะอาหารทั้งหมดออก

Total gastrectomy

การผ่าตัดนี้ทำได้หากมะเร็งแพร่กระจายไปทั่วกระเพาะอาหาร นอกจากนี้ยังแนะนำว่ามักจะเป็นมะเร็งในส่วนบนของกระเพาะอาหาร ใกล้หลอดอาหาร

ศัลยแพทย์จะทำการกำจัดกระเพาะอาหารทั้งหมด ต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียง และโอเมนตัม และอาจเอาม้ามและบางส่วนของหลอดอาหาร ลำไส้ ตับอ่อน หรืออวัยวะใกล้เคียงออกไป จากนั้นปลายหลอดอาหารจะติดกับส่วนของลำไส้เล็ก นี้จะช่วยให้อาหารเคลื่อนลงทางเดินลำไส้ แต่คนที่ตัดกระเพาะออกไปแล้วสามารถกินอาหารได้ครั้งละเล็กน้อยเท่านั้น ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงต้องกินบ่อยขึ้น

gastrectomies ผลรวมย่อยและทั้งหมดจะทำผ่านแผลขนาดใหญ่ (ตัด) ในผิวหนังของช่องท้อง ในศูนย์บางแห่งสามารถทำได้โดยใช้การส่องกล้อง ซึ่งช่วยให้สามารถเอากระเพาะอาหารออกผ่านการตัดเล็กๆ น้อยๆ ในช่องท้องได้ แม้ว่าวิธีนี้จะแสดงให้เห็นสัญญา แต่แพทย์หลายคนรู้สึกว่าจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่จะถือได้ว่าเป็นการรักษามาตรฐานสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหาร

การวางท่อให้อาหาร

ผู้ป่วยบางรายมีปัญหาในการได้รับสารอาหารที่เพียงพอหลังการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหาร การรักษาเพิ่มเติม เช่น เคมีบำบัดด้วยการฉายแสงอาจทำให้ปัญหานี้แย่ลง เพื่อช่วยในเรื่องนี้ คุณสามารถใส่ท่อเข้าไปในลำไส้ในขณะที่ทำ gastrectomy ส่วนปลายของท่อนี้เรียกว่าท่อเจจูโนสโตมีหรือท่อเจ ยังคงอยู่นอกผิวหนังบริเวณช่องท้อง ด้วยวิธีนี้ สารอาหารที่เป็นของเหลวสามารถใส่เข้าไปในลำไส้ได้โดยตรงเพื่อช่วยป้องกันและรักษาภาวะขาดสารอาหาร

การกำจัดต่อมน้ำเหลือง

ในการผ่าตัดกระเพาะอาหารทั้งแบบรวมย่อยหรือทั้งหมด ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เคียงจะถูกลบออก นี่เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินการ แพทย์หลายคนรู้สึกว่าความสำเร็จของการผ่าตัดนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับจำนวนต่อมน้ำเหลืองที่ศัลยแพทย์กำจัดออกไป

ในสหรัฐอเมริกา ขอแนะนำว่าอย่างน้อย 15 ต่อมน้ำเหลืองจะถูกลบออก (เรียกว่า D1 lymphadenectomy) เมื่อทำ gastrectomy ศัลยแพทย์ในญี่ปุ่นมีอัตราความสำเร็จสูงมากโดยการกำจัดต่อมน้ำเหลืองใกล้กับมะเร็งออกไป (เรียกว่า D2 lymphadenectomy)

ศัลยแพทย์ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาไม่สามารถเทียบเคียงผลลัพธ์ของศัลยแพทย์ชาวญี่ปุ่นได้ ไม่ชัดเจนว่าเป็นเพราะศัลยแพทย์ชาวญี่ปุ่นมีประสบการณ์มากกว่า (มะเร็งกระเพาะอาหารพบได้บ่อยในประเทศของตน) เนื่องจากผู้ป่วยชาวญี่ปุ่นมักเป็นโรคในระยะเริ่มแรก (เพราะพวกเขาตรวจหามะเร็งกระเพาะอาหาร) และมีสุขภาพดีขึ้น หรือหากปัจจัยอื่นๆ มีบทบาท

ไม่ว่าในกรณีใด ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหารจะต้องผ่าตัดเอาต่อมน้ำเหลืองทั้งหมดออกให้สำเร็จ ถามศัลยแพทย์ของคุณเกี่ยวกับประสบการณ์การผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหารของเขาหรือเธอ จากการศึกษาพบว่าผลลัพธ์จะดีกว่าเมื่อทั้งศัลยแพทย์และโรงพยาบาลมีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร

การผ่าตัดแบบประคับประคองสำหรับมะเร็ง

สำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ การผ่าตัดมักจะยังใช้เพื่อช่วยควบคุมมะเร็งหรือช่วยป้องกันหรือบรรเทาอาการหรือภาวะแทรกซ้อนได้

การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารทั้งหมด: สำหรับบางคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเพียงพอสำหรับการผ่าตัด การผ่าตัดเอาส่วนกระเพาะอาหารที่มีเนื้องอกออกสามารถช่วยรักษาปัญหาต่างๆ เช่น การตกเลือด อาการปวด หรือการอุดตันในกระเพาะอาหาร แม้ว่าจะรักษามะเร็งไม่ได้ก็ตาม เนื่องจากเป้าหมายของการผ่าตัดนี้ไม่ใช่การรักษามะเร็ง ต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียงและส่วนต่างๆ ของอวัยวะอื่นๆ มักจะไม่จำเป็นต้องถูกกำจัดออกไป

บายพาสกระเพาะอาหาร (gastrojejunostomy): เนื้องอกในส่วนล่างของกระเพาะอาหารในที่สุดอาจมีขนาดใหญ่พอที่จะป้องกันไม่ให้อาหารออกจากกระเพาะอาหาร สำหรับผู้ที่มีสุขภาพดีเพียงพอสำหรับการผ่าตัด ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยป้องกันหรือรักษาโรคนี้คือเลี่ยงช่องท้องส่วนล่าง ทำได้โดยติดส่วนของลำไส้เล็ก (เรียกว่า jejunum) เข้ากับส่วนบนของกระเพาะอาหาร ซึ่งช่วยให้อาหารออกจากกระเพาะอาหารผ่านการเชื่อมต่อใหม่

การผ่าตัดเนื้องอกด้วยการส่องกล้อง: ในบางกรณี เช่น ในคนที่ไม่มีสุขภาพเพียงพอสำหรับการผ่าตัด อาจใช้กล้องเอนโดสโคป (ท่อที่ยืดหยุ่นและยาวผ่านลำคอ) เพื่อนำทางลำแสงเลเซอร์เพื่อทำให้ส่วนต่างๆ ของเนื้องอกกลายเป็นไอ สามารถทำได้เพื่อหยุดเลือดหรือช่วยบรรเทาอาการอุดตันโดยไม่ต้องผ่าตัด

การใส่ขดลวด: อีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันไม่ให้เนื้องอกมาขวางช่องเปิดที่จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของกระเพาะอาหารคือการใช้กล้องเอนโดสโคปเพื่อใส่ขดลวด (ท่อโลหะกลวง) ในช่องเปิด ซึ่งช่วยให้เปิดอยู่เสมอและให้อาหารผ่านเข้าไปได้ สำหรับเนื้องอกในกระเพาะอาหารส่วนบน (ส่วนต้น) จะมีการใส่ขดลวดตรงบริเวณที่หลอดอาหารและกระเพาะอาหารมาบรรจบกัน สำหรับเนื้องอกในส่วนล่าง (ส่วนปลาย) ของกระเพาะอาหาร การใส่ขดลวดจะอยู่ที่รอยต่อของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก

การวางท่อให้อาหาร: ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารบางคนไม่สามารถกินหรือดื่มได้มากพอที่จะได้รับสารอาหารที่เพียงพอ การผ่าตัดเล็กๆ น้อยๆ สามารถทำได้เพื่อวางท่อป้อนอาหารผ่านผิวหนังของช่องท้องและเข้าไปในส่วนปลายของกระเพาะ (เรียกว่า agastrostomy tube หรือ G tube) หรือเข้าไปในลำไส้เล็ก (เรียกว่า jejunostomy tube หรือ J tube) สารอาหารที่เป็นของเหลวสามารถใส่ลงในหลอดได้โดยตรง

ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นไปได้และผลข้างเคียงของการผ่าตัด การ

ผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหารทำได้ยากและอาจมีภาวะแทรกซ้อนได้ ซึ่งรวมถึงเลือดออกจากการผ่าตัด ลิ่มเลือด และความเสียหายต่ออวัยวะใกล้เคียงระหว่างการผ่าตัด การเชื่อมต่อใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างปลายกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหารกับลำไส้เล็กนั้นแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย

เทคนิคการผ่าตัดได้รับการปรับปรุงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดังนั้นมีเพียง 1% ถึง 2% ของคนที่เสียชีวิตจากการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหาร ตัวเลขนี้จะสูงขึ้นเมื่อการผ่าตัดครอบคลุมมากขึ้น เช่น เมื่อนำต่อมน้ำเหลืองออกทั้งหมด แต่จะอยู่ในมือของศัลยแพทย์ที่มีทักษะสูง

คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้กินหรือดื่มอะไรเป็นเวลาอย่างน้อยสองสามวันหลังจากการผ่าตัดกระเพาะอาหารทั้งหมดหรือรวมย่อย ทั้งนี้เพื่อให้ระบบย่อยอาหารมีเวลาในการรักษาและเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรอยรั่วในส่วนที่เย็บเข้าด้วยกันระหว่างการผ่าตัด

คุณอาจมีผลข้างเคียงหลังจากฟื้นตัวจากการผ่าตัด อาการเหล่านี้อาจรวมถึงอาการคลื่นไส้ แสบร้อนกลางอก ปวดท้อง และท้องร่วง โดยเฉพาะหลังรับประทานอาหาร ผลข้างเคียงเหล่านี้เป็นผลมาจากการที่กระเพาะอาหารถูกกำจัดออกบางส่วนหรือทั้งหมด อาหารจะเข้าสู่ลำไส้เร็วเกินไปหลังรับประทานอาหาร ผลข้างเคียงมักจะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แต่ในบางคนสามารถอยู่ได้นาน แพทย์ของคุณอาจสั่งยาเพื่อช่วยในเรื่องนี้

การเปลี่ยนแปลงในอาหารของคุณเป็นสิ่งจำเป็นหลังจากการผ่าตัดกระเพาะอาหารบางส่วนหรือทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดคือคุณจะต้องกินอาหารมื้อเล็ก ๆ และบ่อยขึ้น ปริมาณของกระเพาะอาหารที่เอาออกจะส่งผลต่อปริมาณที่คุณต้องเปลี่ยนวิธีการกิน

กระเพาะอาหารช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินบางชนิดได้ ดังนั้นผู้ที่มีการผ่าตัดกระเพาะอาหารแบบรวมย่อยหรือทั้งหมดอาจพัฒนาภาวะขาดวิตามินได้ หากบางส่วนของกระเพาะอาหารถูกกำจัดออกไป แพทย์มักจะสั่งอาหารเสริมวิตามิน ซึ่งบางส่วนสามารถฉีดได้เท่านั้น

 

Chest x-ray

This test can help find out if the cancer has spread to the lungs. It might also determine if there are any serious lung or heart diseases present. This test is not needed if a CT scan of the chest has been done.

You can read more about imaging tests in Imaging (Radiology) Tests.

Other tests

Laparoscopy

If this procedure is done, it is usually only after stomach cancer has already been found. Although CT or MRI scans can create detailed pictures of the inside of the body, they can miss some tumors, especially if they are very small. Doctors might do a laparoscopy before any other surgery to help confirm a stomach cancer is still only in the stomach and can be removed completely with surgery. It may also be done before chemotherapy and/orradiation if these are planned before surgery.

This procedure is done in an operating room with the patient under general anesthesia (in a deep sleep). A laparoscope (a thin, flexible tube) is inserted through a small surgical opening in the patient’s side. The laparoscope has a small video camera on its end, which sends pictures of the inside of the abdomen to a TV screen. Doctors can look closely at the surfaces of the organs and nearby lymph nodes, or even take small samples of tissue. If it doesn’t look like the cancer has spread, sometimes the doctor will “wash” the abdomen with saline (salt water). The fluid (called peritoneal washings) is then removed and checked to see if it contains cancer cells. If it does, the cancer has spread, even if the spread couldn’t be seen.

Sometimes laparoscopy is combined with ultrasound to give a better picture of the cancer.

Lab tests

When looking for signs of stomach cancer, a doctor may order a blood test called acomplete blood count (CBC) to look for anemia (which could be caused by the cancer bleeding into the stomach). A fecal occult blood test may be done to look for blood in stool (feces) that isn’t visible to the naked eye.

The doctor might recommend other tests if cancer is found, especially if you are going to have surgery. For instance, blood tests will be done to make sure your liver and kidney functions are normal and that your blood clots normally. If surgery is planned or you are going to get medicines that can affect the heart, you may also have an electrocardiogram (EKG) and echocardiogram (an ultrasound of the heart) to make sure your heart is functioning well.

How is stomach cancer staged?

The stage of a cancer is a description of how far the cancer has spread. The stomach cancer’s stage is an important factor in choosing treatment options and predicting a patient’s outlook (prognosis).

There are actually 2 types of stages for stomach cancer.

The clinical stage of the cancer is the doctor’s best estimate of the extent of the cancer, based on the results of physical exams, endoscopy, biopsies, and any imaging tests (such as CT scans) that have been done. These exams and tests are described in the section “How is stomach cancer diagnosed?

If surgery is done, the pathologic stage can be determined using the same test results used for the clinical stage, plus what is found from tissues removed during surgery.

The clinical stage is used to help plan treatment. Sometimes, though, the cancer has spread further than the clinical stage estimates. Because the pathologic stage is based on what was found at surgery, it can more accurately predict the patient’s outlook. The staging described here is the pathologic stage.

A staging system is a way for members of the cancer care team to describe the extent of a cancer’s spread. The system most often used to stage stomach cancer in the United States is the American Joint Commission on Cancer (AJCC) TNM system. The TNM system for staging contains 3 key pieces of information:

 • T describes the extent of the primary tumor (how far it has grown into the wall of the stomach and into nearby organs).
 • N describes the spread to nearby (regional) lymph nodes.
 • M indicates whether the cancer has metastasized (spread) to distant parts of the body. The most common sites of distant spread of stomach cancer are the liver, the peritoneum (the lining of the space around the digestive organs), and distant lymph nodes. Less common sites of spread include the lungs and brain.

Numbers or letters appear after T, N, and M to provide more details about each of these factors:

 • The numbers 0 through 4 indicate increasing severity.
 • The letter X means “cannot be assessed” because the information is not available.
 • The letters “is” refer to carcinoma in situ, which means the tumor is only in the top layer of mucosa cells and has not yet invaded deeper layers of tissue.

This system is for staging all stomach cancers except those starting in either the gastroesophageal junction (where the stomach and the esophagus meet) or in the cardia (the first part of the stomach) and growing into the gastroesophageal junction. Those cancers are staged (and often treated) like cancers of the esophagus. (See Esophagus Cancer)

T categories of stomach cancer

Nearly all stomach cancers start in the innermost layer of the stomach wall (the mucosa). The T category describes how far through the stomach’s 5 layers the cancer has invaded.

 • The innermost layer is the mucosa. The mucosa has 3 parts: epithelial cells, which lie on top of a layer of connective tissue (the lamina propria), which is on top of a thin layer of muscle (the muscularis mucosa).
 • Under the mucosa is a supporting layer called the submucosa.
 • Below this is the muscularis propria, a thick layer of muscle that moves and mixes the stomach contents.
 • The next 2 layers, the subserosa and the outermost serosa, act as wrapping layers for the stomach.

TX: The main (primary) tumor cannot be assessed.

T0: No signs of a main tumor can be found.

Tis: Cancer cells are only in the top layer of cells of the mucosa (innermost layer of the stomach) and have not grown into deeper layers of tissue such as the lamina propria or muscularis mucosa. This stage is also known as carcinoma in situ.

T1: The tumor has grown from the top layer of cells of the mucosa into the next layers below such as the lamina propria, the muscularis mucosa, or submucosa.

 • T1a: The tumor is growing into the lamina propria or muscularis mucosa.
 • T1b: The tumor has grown through the lamina propria and muscularis mucosa and into the submucosa.

T2: The tumor is growing into the muscularis propria layer.

T3: The tumor is growing into the subserosa layer.

T4: The tumor has grown into the serosa and may be growing into a nearby organ (spleen, intestines, pancreas, kidney, etc.) or other structures such as major blood vessels.

 • T4a: The tumor has grown through the stomach wall into the serosa, but the cancer hasn’t grown into any of the nearby organs or structures.
 • T4b: The tumor has grown through the stomach wall and into nearby organs or structures.

N categories of stomach cancer

NX: Nearby (regional) lymph nodes cannot be assessed.

N0: No spread to nearby lymph nodes.

N1: The cancer has spread to 1 to 2 nearby lymph nodes.

N2: The cancer has spread to 3 to 6 nearby lymph nodes.

N3: The cancer has spread 7 or more nearby lymph nodes.

 • N3a: The cancer has spread to 7 to 15 nearby lymph nodes.
 • N3b: The cancer has spread to 16 or more nearby lymph nodes.

M categories of stomach cancer

M0: No distant metastasis (the cancer has not spread to distant organs or sites, such as the liver, lungs, or brain).

M1: Distant metastasis (the cancer has spread to organs or lymph nodes far away from the stomach).

TNM stage grouping

Once the T, N, and M categories have been determined, this information is combined and expressed as a stage, using the number 0 (zero) and the Roman numerals I through IV. This is known as stage grouping. Some stages are split into substages, indicated by letters.

Stage 0: Tis, N0, M0

This is stomach cancer in its earliest stage. It has not grown beyond the inner layer of cells that line the stomach (Tis). The cancer has not spread to any lymph nodes (N0) or anywhere else (M0). This stage is also known as carcinoma in situ.

Stage IA: T1, N0, M0

The cancer has grown beneath the top layer of cells in the mucosa into tissue below, such as the connective tissue (lamina propria), the thin muscle layer (muscularis mucosa), or the submucosa (T1). The cancer has not spread to any lymph nodes (N0) or anywhere else (M0).

Stage IB: Any of the following:

T1, N1, M0: The cancer has grown into the layer of connective tissue (lamina propria), and may have grown into the thin layer of muscle beneath it (muscularis mucosa) or deeper into the submucosa (T1). Cancer has also spread to 1 or 2 lymph nodes near the stomach (N1), but not to any distant tissues or organs (M0).

OR

T2, N0, M0: The cancer has grown into the main muscle layer of the stomach wall, called the muscularis propria (T2). It has not spread to nearby lymph nodes (N0) or to any distant tissues or organs (M0).

Stage IIA: Any of the following:

T1, N2, M0: The cancer has grown beneath the top layer of cells of the mucosa into the layer of connective tissue (lamina propria), thin muscle layer (muscularis mucosa), or the submucosa (T1). It has spread to 3 to 6 nearby lymph nodes (N2). It has not spread to distant sites (M0).

OR

T2, N1, M0: The cancer has grown into the main muscle layer of the stomach called the muscularis propria (T2). It has spread to 1 or 2 nearby lymph nodes (N1), but has not spread to distant sites (M0).

OR

T3, N0, M0: The cancer has grown through the main muscle layer into the subserosa, but has not grown through all the layers to the outside the stomach (T3). It has not spread to any nearby lymph nodes (N0) or to distant tissues or organs (M0).

Stage IIB: Any of the following:

T1, N3, M0: The cancer has grown beneath the top layer of cells of the mucosa into the layer of connective tissue (lamina propria), the thin muscle layer, or the submucosa (T1). It has spread to 7 or more nearby lymph nodes (N3). It has not spread to distant tissues or organs (M0).

OR

T2, N2, M0: The cancer has grown into the main muscle layer, called the muscularis propria (T2). It has spread to 3 to 6 nearby lymph nodes (N2), but it has not spread to distant tissues or organs (M0).

OR

T3, N1, M0: The cancer has grown into the subserosa layer, but not through all the layers to the outside of the stomach (T3). It has spread to 1 or 2 nearby lymph nodes (N1), but has not spread to distant tissues or organs (M0).

OR

T4a, N0, M0: The cancer has grown completely through all the layers of stomach wall into the outer covering of the stomach (the serosa), but it has not grown into nearby organs or tissues, such as the spleen, intestines, kidneys, or pancreas (T4a). It has not spread to any nearby lymph nodes (N0) or distant sites (M0).

Stage IIIA: Any of the following:

T2, N3, M0: The cancer has grown into the main muscle layer, called the muscularis propria (T2). It has spread to 7 or more nearby lymph nodes (N3), but has not spread to distant tissues or organs (M0).

OR

T3, N2, M0: The cancer has grown into the subserosa layer, but not through all the layers to the outside of the stomach (T3). It has spread to 3 to 6 nearby lymph nodes (N2), but it has not spread to distant tissues or organs (M0).

OR

T4a, N1, M0: The cancer has grown completely through all the layers of the stomach wall into the outer covering of the stomach (the serosa), but it has not grown into nearby organs or tissues (T4a). It has spread to 1 or 2 nearby lymph nodes (N1), but it has not spread to distant sites (M0).

Stage IIIB: Any of the following:

T3, N3, M0: The cancer has grown into the subserosa layer, but not through all the layers to the outside of the stomach (T3). It has spread to 7 or more nearby lymph nodes (N2), but it has not spread to distant sites (M0).

OR

T4a, N2, M0: The cancer has grown completely through all the layers of the stomach wall into the serosa (the outer covering of the stomach), but it has not grown into nearby organs or tissues (T4a). It has spread to 3 to 6 nearby lymph nodes (N2), but it has not spread to distant sites (M0).

OR

T4b, N0 or N1, M0: The cancer has grown through the stomach wall and into nearby organs or structures such as the spleen, intestines, liver, pancreas, or major blood vessels (T4b). It may also have spread to up to 2 nearby lymph nodes (N0 or N1). It has not spread to distant sites (M0).

Stage IIIC: Any of the following:

T4a, N3, M0: The cancer has grown completely through all the layers of the stomach wall into the serosa, but it has not grown into nearby organs or tissues (T4a). It has spread to 7 or more nearby lymph nodes (N3), but it has not spread to distant sites (M0).

OR

T4b, N2 or N3, M0: The cancer has grown through the stomach wall and into nearby organs or structures such as the spleen, intestines, liver, pancreas, or major blood vessels (T4b). It has spread to 3 or more nearby lymph nodes (N2 or N3). It has not spread to distant sites (M0).

Stage IV: Any T, any N, M1

The cancer has spread to distant organs such as the liver, lungs, brain, or bones (M1).

If you have any questions about the stage of your disease, ask your doctor to explain this to you. The stage of a stomach cancer is an important factor, but it is not the only factor in considering treatment options and in predicting outlook for survival.

Resectable vs. unresectable cancer

The AJCC staging system provides a detailed summary of how far a stomach cancer has spread. But for treatment purposes, doctors are often more concerned about whether the tumor can be removed (resected) with surgery.

 • Resectable cancers are those the doctor believes can be completely removed during surgery.
 • Unresectable cancers can’t be removed completely. This might be because the tumor has grown too far into nearby organs or lymph nodes, it has grown too close to major blood vessels, it has spread to distant parts of the body, or the person is not healthy enough for surgery.

There is no distinct dividing line between resectable and unresectable in terms of the TNM stage of the cancer, but earlier stage cancers are more likely to be resectable.

Survival rates for stomach cancer, by stage

Survival rates are often used by doctors as a standard way of discussing a person’s prognosis (outlook). Some people with cancer may want to know the survival statistics for people in similar situations, while others may not find the numbers helpful, or may even not want to know them. If you do not want to read about the survival statistics for stomach cancer, stop reading here and skip to the next section.

The 5-year survival rate refers to the percentage of patients who live at least 5 years after their cancer is diagnosed. Of course, many of these people live much longer than 5 years (and many are cured).

To get 5-year survival rates, doctors have to look at people who were treated at least 5 years ago. Improvements in treatment since then may result in a better outlook for people now being diagnosed with stomach cancer.

Survival rates are often based on previous outcomes of large numbers of people who had the disease, but they cannot predict what will happen in any particular person’s case. Many other factors may affect a person’s outlook, such as their general health, the location of the cancer in the stomach, the treatment received, and how well the cancer responds to treatment. Your doctor can tell you how these survival rates may apply to you.

The survival rates that follow come from the National Cancer Institute’s SEER database and were published in 2010 in the 7th edition of the AJCC Staging Manual. They are based on people diagnosed with stomach cancer and treated with surgery between 1991 and 2000. Survival rates for patients not treated with surgery are likely to be lower. It is also important to note that these are observed survival rates. People with cancer can die of other things, and these rates do not take that into account.

The rates below are based on the stage of the cancer at the time of diagnosis. When looking at survival rates, it’s important to understand that the stage of a cancer does not change over time, even if the cancer progresses. A cancer that comes back or spreads is still referred to by the stage it was given when it was first found and diagnosed, but more information is added to explain the current extent of the cancer.

The 5-year survival rates by stage for stomach cancer treated with surgery are as follows:

  Stage

  5 year observed survival

  Stage IA

  71%

  Stage IB

  57%

  Stage IIA

  46%

  Stage IIB

  33%

  Stage IIIA

  20%

  Stage IIIB

  14%

  Stage IIIC

  9%

  Stage IV

  4%

The overall 5-year relative survival rate of all people with stomach cancer in the United States is about 29%. The 5-year relative survival rate compares the observed survival of people with stomach cancer to that expected for people without stomach cancer. Since some people may die from other causes, this is a better way to see the impact of cancer on survival.

This survival rate has improved gradually over the last 30 years. One reason the overall survival rate is poor in the United States is that most stomach cancers are diagnosed at an advanced rather than an early stage. The stage of the cancer has a major effect on a patient’s prognosis (outlook for survival).

How is stomach cancer treated?

General treatment information

Once your cancer has been diagnosed and staged, there is a lot to think about before you and your doctors choose a treatment plan. You may feel that you must make a decision quickly, but it is important to give yourself time to absorb the information you have just learned. Ask your cancer care team questions. You can find some good questions to ask in the section “What should you ask your doctor about stomach cancer?

The main treatments for stomach cancer are:

Often the best approach uses 2 or more of these treatment methods.

You will want to weigh the benefits of each treatment against the possible risks and side effects. Your treatment options depend on many factors. The location and the stage (extent of spread) of the tumor are very important. In choosing your treatment plan, you and your cancer care team will also take your age, general state of health, and personal preferences into account.

It is important to have a team of doctors with different specialties involved in your care before plans for treating your stomach cancer are made. Most likely, your team will include:

 • A gastroenterologist: a doctor who specializes in treatment of diseases of the digestive system.
 • A surgical oncologist: a doctor who treats cancer with surgery.
 • A medical oncologist: a doctor who treats cancer with medicines such as chemotherapy.
 • A radiation oncologist: a doctor who treats cancer with radiation therapy.

Many other specialists may be involved in your care as well, including nurse practitioners, nurses, nutrition specialists, social workers, and other health professionals.

It is important that you understand the goal of your treatment — whether it is to try to cure your cancer or to keep the cancer under control or relieve symptoms — before starting treatment. If the goal of your treatment is a cure, you will also receive treatment to relieve symptoms and side effects. If a cure is not possible, treatment is aimed at keeping the cancer under control for as long as possible and relieving symptoms, such as trouble eating, pain, or bleeding.

If time permits, you may want to get a second opinion about your treatment options. A second opinion can provide you with more information and help you feel more confident about the treatment plan that you choose.

Thinking about taking part in a clinical trial

Clinical trials are carefully controlled research studies that are done to get a closer look at promising new treatments or procedures. Clinical trials are one way to get state-of-the art cancer treatment. In some cases, they may be the only way to get access to newer treatments. They are also the best way for doctors to learn better methods to treat cancer. Still, they are not right for everyone.

If you would like to learn more about clinical trials that might be right for you, start by asking your doctor if your clinic or hospital conducts clinical trials. You can also call our clinical trials matching service at 1-800-303-5691 for a list of studies that meet your medical needs, or see the Clinical Trials section on our website to learn more.

Considering complementary and alternative methods

You may hear about alternative or complementary methods that your doctor hasn’t mentioned to treat your cancer or relieve symptoms. These methods can include vitamins, herbs, and special diets, or other methods such as acupuncture or massage, to name a few.

Complementary methods refer to treatments that are used along with your regular medical care. Alternative treatments are used instead of a doctor’s medical treatment. Although some of these methods might be helpful in relieving symptoms or helping you feel better, many have not been proven to work. Some might even be dangerous.

Be sure to talk to your cancer care team about any method you are thinking about using. They can help you learn what is known (or not known) about the method, which can help you make an informed decision. See theComplementary and Alternative Medicine section of our website to learn more.

Help getting through cancer treatment

Your cancer care team will be your first source of information and support, but there are other resources for help when you need it. Hospital- or clinic-based support services are an important part of your care. These might include nursing or social work services, financial aid, nutritional advice, rehab, or spiritual help.

The American Cancer Society also has programs and services – including rides to treatment, lodging, support groups, and more – to help you get through treatment. Call our National Cancer Information Center at 1-800-227-2345 and speak with one of our trained specialists on call 24 hours a day, every day.

The next few sections describe the different types of treatment for stomach cancer. This is followed by a discussion of the most common treatment options based on the extent of the cancer

The treatment information given here is not official policy of the American Cancer Society and is not intended as medical advice to replace the expertise and judgment of your cancer care team. It is intended to help you and your family make informed decisions, together with your doctor. Your doctor may have reasons for suggesting a treatment plan different from these general treatment options. Don't hesitate to ask him or her questions about your treatment options.

Surgery for stomach cancer

Surgery is part of the treatment for many different stages of stomach cancer if it can be done. If a patient has a stage 0, I, II, or III cancer and is healthy enough, surgery (often along with other treatments) offers the only realistic chance for cure at this time.

Surgery may be done to remove the cancer and part or all of the stomach and some nearby lymph nodes, depending on the type and stage of stomach cancer. The surgeon will try to leave behind as much normal stomach as possible. Sometimes other organs will need to be removed as well.

Even when the cancer is too widespread to be removed completely, patients may be helped by surgery because it may help prevent bleeding from the tumor or prevent the stomach from being blocked by tumor growth. This type of surgery is called palliative surgery, meaning that it relieves or prevents symptoms but it is not expected to cure the cancer.

The type of operation usually depends on what part of the stomach the cancer is in and how much cancer is in the surrounding tissue. Different kinds of surgery can be used to treat stomach cancer:

Endoscopic resection

Endoscopic mucosal resection and endoscopic submucosal resection can be used only to treat some very early-stage cancers, where the chance of spread to the lymph nodes is very low.

These procedures do not require a cut (incision) in the skin. Instead, the surgeon passes an endoscope (a long, flexible tube with a small video camera on the end) down the throat and into the stomach. Surgical tools can be passed through the endoscope to remove the tumor and part of the normal stomach wall around it.

These are not done as much in the United States as they are in countries (like Japan) where stomach cancer is more common and more often found at an early stage due to screening. If you are going to have this kind of surgery, it should be at a center that has experience with this technique.

Subtotal (partial) gastrectomy

This operation is often recommended if the cancer is only in the lower part of the stomach. It is also sometimes used for cancers that are only in the upper part of the stomach.

Only part of the stomach is removed, sometimes along with part of the esophagus or the first part of the small intestine (the duodenum). The remaining section of stomach is then reattached. Some of the omentum (an apron-like layer of fatty tissue that covers the stomach and intestines) is removed as well, along with nearby lymph nodes, and possibly the spleen and parts of other nearby organs.

Eating is much easier after surgery if only part of the stomach is removed instead of the entire stomach.

Total gastrectomy

This operation is done if the cancer has spread throughout the stomach. It is also often advised if the cancer is in the upper part of the stomach, near the esophagus.

The surgeon removes the entire stomach, nearby lymph nodes, and omentum, and may remove the spleen and parts of the esophagus, intestines, pancreas, or other nearby organs. The end of the esophagus is then attached to part of the small intestine. This allows food to move down the intestinal tract. But people who have had their stomach removed can only eat a small amount of food at a time. Because of this, they must eat more often.

Most subtotal and total gastrectomies are done through a large incision (cut) in the skin of the abdomen. In some centers, they can be done using laparoscopy, which allows the stomach to be removed through several smaller cuts in the abdomen. Although this approach shows promise, many doctors feel that this needs to be studied further before it can be considered a standard treatment for stomach cancer.

การวางท่อให้อาหาร

ผู้ป่วยบางรายมีปัญหาในการได้รับสารอาหารที่เพียงพอหลังการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหาร การรักษาเพิ่มเติม เช่น เคมีบำบัดด้วยการฉายแสงอาจทำให้ปัญหานี้แย่ลง เพื่อช่วยในเรื่องนี้ คุณสามารถใส่ท่อเข้าไปในลำไส้ในขณะที่ทำ gastrectomy ส่วนปลายของท่อนี้เรียกว่าท่อเจจูโนสโตมีหรือท่อเจ ยังคงอยู่นอกผิวหนังบริเวณช่องท้อง ด้วยวิธีนี้ สารอาหารที่เป็นของเหลวสามารถใส่เข้าไปในลำไส้ได้โดยตรงเพื่อช่วยป้องกันและรักษาภาวะขาดสารอาหาร

การกำจัดต่อมน้ำเหลือง

ในการผ่าตัดกระเพาะอาหารทั้งแบบรวมย่อยหรือทั้งหมด ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เคียงจะถูกลบออก นี่เป็นส่วนสำคัญของการดำเนินการ แพทย์หลายคนรู้สึกว่าความสำเร็จของการผ่าตัดนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับจำนวนต่อมน้ำเหลืองที่ศัลยแพทย์กำจัดออกไป

ในสหรัฐอเมริกา ขอแนะนำว่าอย่างน้อย 15 ต่อมน้ำเหลืองจะถูกลบออก (เรียกว่า D1 lymphadenectomy) เมื่อทำ gastrectomy ศัลยแพทย์ในญี่ปุ่นมีอัตราความสำเร็จสูงมากโดยการกำจัดต่อมน้ำเหลืองใกล้กับมะเร็งออกไป (เรียกว่า D2 lymphadenectomy)

ศัลยแพทย์ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาไม่สามารถเทียบเคียงผลลัพธ์ของศัลยแพทย์ชาวญี่ปุ่นได้ ไม่ชัดเจนว่าเป็นเพราะศัลยแพทย์ชาวญี่ปุ่นมีประสบการณ์มากกว่า (มะเร็งกระเพาะอาหารพบได้บ่อยในประเทศของตน) เนื่องจากผู้ป่วยชาวญี่ปุ่นมักเป็นโรคในระยะเริ่มแรก (เพราะพวกเขาตรวจหามะเร็งกระเพาะอาหาร) และมีสุขภาพดีขึ้น หรือหากปัจจัยอื่นๆ มีบทบาท

ไม่ว่าในกรณีใด ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหารจะต้องผ่าตัดเอาต่อมน้ำเหลืองทั้งหมดออกให้สำเร็จ ถามศัลยแพทย์ของคุณเกี่ยวกับประสบการณ์การผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหารของเขาหรือเธอ จากการศึกษาพบว่าผลลัพธ์จะดีกว่าเมื่อทั้งศัลยแพทย์และโรงพยาบาลมีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร

การผ่าตัดแบบประคับประคองสำหรับมะเร็ง

สำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ การผ่าตัดมักจะยังใช้เพื่อช่วยควบคุมมะเร็งหรือช่วยป้องกันหรือบรรเทาอาการหรือภาวะแทรกซ้อนได้

การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารทั้งหมด: สำหรับบางคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเพียงพอสำหรับการผ่าตัด การผ่าตัดเอาส่วนกระเพาะอาหารที่มีเนื้องอกออกสามารถช่วยรักษาปัญหาต่างๆ เช่น การตกเลือด อาการปวด หรือการอุดตันในกระเพาะอาหาร แม้ว่าจะรักษามะเร็งไม่ได้ก็ตาม เนื่องจากเป้าหมายของการผ่าตัดนี้ไม่ใช่การรักษามะเร็ง ต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียงและส่วนต่างๆ ของอวัยวะอื่นๆ มักจะไม่จำเป็นต้องถูกกำจัดออกไป

บายพาสกระเพาะอาหาร (gastrojejunostomy): เนื้องอกในส่วนล่างของกระเพาะอาหารในที่สุดอาจมีขนาดใหญ่พอที่จะป้องกันไม่ให้อาหารออกจากกระเพาะอาหาร สำหรับผู้ที่มีสุขภาพดีเพียงพอสำหรับการผ่าตัด ทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยป้องกันหรือรักษาโรคนี้คือเลี่ยงช่องท้องส่วนล่าง ทำได้โดยติดส่วนของลำไส้เล็ก (เรียกว่า jejunum) เข้ากับส่วนบนของกระเพาะอาหาร ซึ่งช่วยให้อาหารออกจากกระเพาะอาหารผ่านการเชื่อมต่อใหม่

การผ่าตัดเนื้องอกด้วยการส่องกล้อง: ในบางกรณี เช่น ในคนที่ไม่มีสุขภาพเพียงพอสำหรับการผ่าตัด อาจใช้กล้องเอนโดสโคป (ท่อที่ยืดหยุ่นและยาวผ่านลำคอ) เพื่อนำทางลำแสงเลเซอร์เพื่อทำให้ส่วนต่างๆ ของเนื้องอกกลายเป็นไอ สามารถทำได้เพื่อหยุดเลือดหรือช่วยบรรเทาอาการอุดตันโดยไม่ต้องผ่าตัด

การใส่ขดลวด: อีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันไม่ให้เนื้องอกมาขวางช่องเปิดที่จุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดของกระเพาะอาหารคือการใช้กล้องเอนโดสโคปเพื่อใส่ขดลวด (ท่อโลหะกลวง) ในช่องเปิด ซึ่งช่วยให้เปิดอยู่เสมอและให้อาหารผ่านเข้าไปได้ สำหรับเนื้องอกในกระเพาะอาหารส่วนบน (ส่วนต้น) จะมีการใส่ขดลวดตรงบริเวณที่หลอดอาหารและกระเพาะอาหารมาบรรจบกัน สำหรับเนื้องอกในส่วนล่าง (ส่วนปลาย) ของกระเพาะอาหาร การใส่ขดลวดจะอยู่ที่รอยต่อของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก

การวางท่อให้อาหาร: ผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารบางคนไม่สามารถกินหรือดื่มได้มากพอที่จะได้รับสารอาหารที่เพียงพอ การผ่าตัดเล็กๆ น้อยๆ สามารถทำได้เพื่อวางท่อป้อนอาหารผ่านผิวหนังของช่องท้องและเข้าไปในส่วนปลายของกระเพาะ (เรียกว่า agastrostomy tube หรือ G tube) หรือเข้าไปในลำไส้เล็ก (เรียกว่า jejunostomy tube หรือ J tube) สารอาหารที่เป็นของเหลวสามารถใส่ลงในหลอดได้โดยตรง

ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นไปได้และผลข้างเคียงของการผ่าตัด การ

ผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหารทำได้ยากและอาจมีภาวะแทรกซ้อนได้ ซึ่งรวมถึงเลือดออกจากการผ่าตัด ลิ่มเลือด และความเสียหายต่ออวัยวะใกล้เคียงระหว่างการผ่าตัด การเชื่อมต่อใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างปลายกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหารกับลำไส้เล็กนั้นแทบจะไม่เกิดขึ้นเลย

เทคนิคการผ่าตัดได้รับการปรับปรุงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดังนั้นมีเพียง 1% ถึง 2% ของคนที่เสียชีวิตจากการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหาร ตัวเลขนี้จะสูงขึ้นเมื่อการผ่าตัดครอบคลุมมากขึ้น เช่น เมื่อนำต่อมน้ำเหลืองออกทั้งหมด แต่จะอยู่ในมือของศัลยแพทย์ที่มีทักษะสูง

คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้กินหรือดื่มอะไรเป็นเวลาอย่างน้อยสองสามวันหลังจากการผ่าตัดกระเพาะอาหารทั้งหมดหรือรวมย่อย ทั้งนี้เพื่อให้ระบบย่อยอาหารมีเวลาในการรักษาและเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรอยรั่วในส่วนที่เย็บเข้าด้วยกันระหว่างการผ่าตัด

คุณอาจมีผลข้างเคียงหลังจากฟื้นตัวจากการผ่าตัด อาการเหล่านี้อาจรวมถึงอาการคลื่นไส้ แสบร้อนกลางอก ปวดท้อง และท้องร่วง โดยเฉพาะหลังรับประทานอาหาร ผลข้างเคียงเหล่านี้เป็นผลมาจากการที่กระเพาะอาหารถูกกำจัดออกบางส่วนหรือทั้งหมด อาหารจะเข้าสู่ลำไส้เร็วเกินไปหลังรับประทานอาหาร ผลข้างเคียงมักจะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แต่ในบางคนสามารถอยู่ได้นาน แพทย์ของคุณอาจสั่งยาเพื่อช่วยในเรื่องนี้

การเปลี่ยนแปลงในอาหารของคุณเป็นสิ่งจำเป็นหลังจากการผ่าตัดกระเพาะอาหารบางส่วนหรือทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดคือคุณจะต้องกินอาหารมื้อเล็ก ๆ และบ่อยขึ้น ปริมาณของกระเพาะอาหารที่เอาออกจะส่งผลต่อปริมาณที่คุณต้องเปลี่ยนวิธีการกิน

กระเพาะอาหารช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินบางชนิดได้ ดังนั้นผู้ที่มีการผ่าตัดกระเพาะอาหารแบบรวมย่อยหรือทั้งหมดอาจพัฒนาภาวะขาดวิตามินได้ หากบางส่วนของกระเพาะอาหารถูกกำจัดออกไป แพทย์มักจะสั่งอาหารเสริมวิตามิน ซึ่งบางส่วนสามารถฉีดได้เท่านั้น

ก่อนการผ่าตัด ให้ถามศัลยแพทย์ว่าต้องการเอากระเพาะออกมากแค่ไหน ศัลยแพทย์บางคนพยายามทิ้งกระเพาะอาหารไว้ให้มากที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารได้ตามปกติในภายหลัง ข้อเสียคือมะเร็งอาจกลับมามากขึ้น ขอบเขตของการผ่าตัดควรปรึกษากับแพทย์ของคุณก่อนจะเสร็จสิ้น

ไม่ควรเครียดมากพอที่คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าศัลยแพทย์ของคุณมีประสบการณ์ในการรักษามะเร็งกระเพาะอาหารและสามารถดำเนินการที่ทันสมัยที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการผ่าตัดมะเร็ง โปรดดูคู่มือการผ่าตัดมะเร็ง

เคมีบำบัดสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหาร

เคมีบำบัด (คีโม) ใช้ยาต้านมะเร็งที่ฉีดเข้าเส้นเลือดหรือให้ทางปากเป็นยา ยาเหล่านี้เข้าสู่กระแสเลือดและเข้าถึงทุกส่วนของร่างกาย ทำให้การรักษานี้มีประโยชน์สำหรับมะเร็งที่แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นนอกเหนือจากที่เริ่มต้น

สามารถใช้คีโมได้หลายวิธีเพื่อช่วยรักษามะเร็งกระเพาะอาหาร:

สามารถให้คีโมก่อนการผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหาร สิ่งนี้เรียกว่า neoadjuvanttreatment สามารถทำให้เนื้องอกหดตัวและอาจทำให้การผ่าตัดง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังอาจช่วยป้องกันมะเร็งไม่ให้กลับมาอีกและช่วยให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้น สำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารบางระยะ คีโม neoadjuvant เป็นหนึ่งในตัวเลือกการรักษามาตรฐาน บ่อยครั้งที่ให้คีโมอีกครั้งหลังการผ่าตัด

อาจให้คีโมหลังการผ่าตัดเพื่อกำจัดมะเร็ง สิ่งนี้เรียกว่าการรักษาแบบเสริม เป้าหมายของเคมีบำบัดเสริมคือการฆ่าเซลล์มะเร็งที่อาจหลงเหลืออยู่แต่มีขนาดเล็กเกินกว่าจะมองเห็น ซึ่งจะช่วยป้องกันมะเร็งไม่ให้กลับมาเป็นอีก บ่อยครั้งสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหาร การให้คีโมด้วยการฉายรังสีหลังการผ่าตัด การรวมกันนี้เรียกว่าเคมีบำบัด ซึ่งอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับมะเร็งที่ไม่สามารถผ่าตัดออกได้อย่างสมบูรณ์

อาจให้คีโมเป็นการรักษาเบื้องต้น (หลัก) สำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารที่แพร่กระจาย (แพร่กระจาย) ไปยังอวัยวะที่อยู่ห่างไกล อาจช่วยลดขนาดมะเร็งหรือชะลอการเติบโตของมะเร็ง ซึ่งสามารถบรรเทาอาการของผู้ป่วยบางรายและช่วยให้อายุยืนยาวขึ้น

แพทย์ให้คีโมเป็นวงจร โดยแต่ละช่วงของการรักษาตามด้วยช่วงพักเพื่อให้ร่างกายมีเวลาฟื้นตัว โดยทั่วไปแล้วแต่ละรอบจะใช้เวลาสองสามสัปดาห์

ยาเคมีบำบัดหลายชนิดสามารถใช้รักษามะเร็งกระเพาะอาหารได้ เช่น

5-FU (fluorouracil) มักให้ร่วมกับ leucovorin (folinic acid)

Capecitabine (Xeloda®)

Carboplatin

Cisplatin

Docetaxel (Taxotere®)

Epirubicin (Ellence®)

Irinotecan ( Camptosar®)

Oxaliplatin (Eloxatin®)

Paclitaxel (Taxol®)

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ (รวมถึงระยะของมะเร็ง สุขภาพโดยรวมของบุคคล และการให้คีโมร่วมกับการฉายรังสี) ยาเหล่านี้อาจใช้อย่างเดียวหรือร่วมกับยาอื่นๆ เคมีบำบัดหรือยาเป้าหมาย

การใช้ยาร่วมกันบางชนิดในการวางแผนการผ่าตัด ได้แก่

ECF (epirubicin, cisplatin และ 5-FU) ซึ่งอาจให้ก่อนและหลังการผ่าตัด

Docetaxel หรือ paclitaxel ร่วมกับ 5-FU หรือ capecitabine ร่วมกับการฉายรังสีก่อนการผ่าตัด

Cisplatin บวกทั้ง 5-FU หรือ Capecitabine ร่วมกับการฉายรังสีก่อนการผ่าตัด

Paclitaxel และ carboplatin ร่วมกับการฉายรังสีเป็นการรักษาก่อนการผ่าตัด

เมื่อให้คีโมด้วยการฉายรังสีหลังการผ่าตัด อาจใช้ยาตัวเดียว เช่น 5-FU หรือ Capecitabine

ในการรักษามะเร็งกระเพาะอาหารระยะลุกลาม อาจใช้ ECF แต่การผสมผสานอื่นๆ อาจช่วยได้เช่นกัน บางส่วนของสิ่งเหล่านี้รวมถึง:

DCF (docetaxel, cisplatin และ 5-FU)

Irinotecan บวก cisplatin

Irinotecan บวก 5-FU หรือ Capecitabine

Oxaliplatin บวก 5-FU หรือ Capecitabine

แพทย์หลายคนชอบใช้ยาคีโม 2 ตัวร่วมกันเพื่อรักษามะเร็งกระเพาะอาหารขั้นสูง การใช้ยาสามชนิดร่วมกันอาจมีผลข้างเคียงมากกว่า ดังนั้นยาเหล่านี้จึงมักสงวนไว้สำหรับผู้ที่มีสุขภาพที่ดีและสามารถติดตามแพทย์ได้อย่างใกล้ชิด

ผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัด ยาเคมีบำบัด

โจมตีเซลล์ที่แบ่งตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ต่อต้านเซลล์มะเร็ง แต่เซลล์อื่นๆ ในร่างกาย เช่น เซลล์ในไขกระดูก (ที่สร้างเซลล์เม็ดเลือดใหม่) เยื่อบุของปากและลำไส้ และรูขุมขนก็แบ่งอย่างรวดเร็วเช่นกัน เซลล์เหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจากคีโมซึ่งอาจนำไปสู่ผลข้างเคียง ประเภทของผลข้างเคียงขึ้นอยู่กับชนิดของยา ปริมาณที่ใช้ และระยะเวลาในการรักษา ผลข้างเคียงระยะสั้นที่พบได้บ่อยในยาเคมีบำบัดส่วนใหญ่ ได้แก่

คลื่นไส้และอาเจียน

เบื่ออาหาร

ผม

ร่วง ท้องร่วง

แผลในปาก

มีโอกาสติดเชื้อเพิ่มขึ้น (จากการขาดแคลนเซลล์เม็ดเลือดขาว)

มีเลือดออกหรือฟกช้ำหลังจากบาดแผลเล็กน้อยหรือได้รับบาดเจ็บ (จากการขาดแคลนเกล็ดเลือด)

ความเหนื่อยล้าและหายใจถี่ (จากการขาดแคลนเซลล์เม็ดเลือดแดง)

ผลข้างเคียงเหล่านี้มักจะเป็นระยะสั้นและหายไปเมื่อการรักษาเสร็จสิ้น ตัวอย่างเช่น ผมมักจะขึ้นใหม่หลังการรักษาสิ้นสุดลง อย่าลืมบอกทีมดูแลมะเร็งของคุณเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่คุณมี เพราะมักจะมีวิธีที่จะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจได้รับยาเพื่อป้องกันหรือลดอาการคลื่นไส้อาเจียน

ยาเคมีบำบัดบางชนิดมีผลข้างเคียงที่เฉพาะเจาะจง คุณควรได้รับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับยาแต่ละชนิดที่คุณได้รับ และคุณควรตรวจสอบก่อนเริ่มการรักษา

โรคระบบประสาท: Cisplatin, oxaliplatin, docetaxel และ paclitaxel สามารถทำลายเส้นประสาทนอกสมองและไขสันหลังได้ ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เกิดอาการ (ส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่มือและเท้า) เช่น ปวด แสบร้อนหรือรู้สึกเสียวซ่า ไวต่อความเย็นหรือความร้อน หรืออ่อนแรง ในกรณีส่วนใหญ่ ภาวะนี้จะหายไปเมื่อการรักษาหยุดลง แต่อาจยาวนานในผู้ป่วยบางราย ออกซาลิพลาตินยังสามารถส่งผลต่อเส้นประสาทในลำคอ ทำให้เกิดอาการเจ็บคอที่แย่ลงเมื่อพยายามกินหรือดื่มของเหลวหรืออาหารเย็น ความเจ็บปวดนี้อาจทำให้กลืนลำบากหรือหายใจลำบาก และอาจอยู่ได้นานสองสามวันหลังการรักษา

ความเสียหายต่อหัวใจ: Doxorubicin, epirubicin และยาอื่น ๆ อาจทำให้หัวใจเสียหายอย่างถาวรหากใช้เป็นเวลานานหรือในปริมาณที่สูง ด้วยเหตุนี้ แพทย์จึงควบคุมปริมาณอย่างระมัดระวังและใช้การทดสอบหัวใจ เช่น echocardiograms หรือ MUGA scan เพื่อติดตามการทำงานของหัวใจ การรักษาด้วยยาเหล่านี้จะหยุดที่สัญญาณแรกของความเสียหายของหัวใจ

โรคมือเท้าสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างการรักษาด้วยยาคาพซิตาไบน์หรือ 5-FU (เมื่อให้ในรูปแบบการให้ยา) สิ่งนี้เริ่มต้นจากอาการแดงที่มือและเท้า ซึ่งสามารถพัฒนาไปสู่ความเจ็บปวดและความไวต่อฝ่ามือและฝ่าเท้าได้ หากอาการแย่ลง อาจเกิดแผลพุพองหรือลอกผิวได้ ซึ่งบางครั้งทำให้เกิดแผลเปิดและเจ็บปวด ไม่มีการรักษาที่เฉพาะเจาะจง แม้ว่าครีมบางชนิดอาจช่วยได้ อาการเหล่านี้จะค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อหยุดยาหรือลดขนาดยาลง วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคมือเท้าเท้าอย่างรุนแรงคือการแจ้งให้แพทย์ทราบเมื่อมีอาการเริ่มต้นขึ้น เพื่อให้สามารถเปลี่ยนแปลงขนาดยาได้

สำหรับมะเร็งกระเพาะอาหาร

ยาเคมีบำบัด (คีโม) กำหนดเป้าหมายเซลล์ที่แบ่งตัวอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมักต่อต้านเซลล์มะเร็ง แต่มีแง่มุมอื่น ๆ ของเซลล์มะเร็งที่ทำให้แตกต่างจากเซลล์ปกติ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นักวิจัยได้พัฒนายาตัวใหม่เพื่อพยายามกำหนดเป้าหมายความแตกต่างเหล่านี้ ยาที่เป็นเป้าหมายอาจใช้ได้ผลในบางกรณีเมื่อยาเคมีบำบัดมาตรฐานใช้ไม่ได้ พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะมีผลข้างเคียงที่รุนแรงน้อยกว่ายาคีโมมาตรฐาน

Trastuzumab

ประมาณ 1 ใน 5 ของมะเร็งกระเพาะอาหารมีโปรตีนกระตุ้นการเจริญเติบโตที่เรียกว่า HER2/neu (หรือเพียงแค่ HER2) มากเกินไปบนพื้นผิวของเซลล์มะเร็ง เนื้องอกที่มีระดับ HER2 เพิ่มขึ้นเรียกว่า HER2-positive

Trastuzumab (Herceptin) เป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดี ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่มนุษย์สร้างขึ้นของโปรตีนระบบภูมิคุ้มกันที่จำเพาะเจาะจงมาก ซึ่งมุ่งเป้าไปที่โปรตีน HER2 การให้ trastuzumab กับคีโมสามารถช่วยผู้ป่วยบางรายที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารที่มี HER2-positive ขั้นสูง สามารถอยู่ได้นานกว่าการให้คีโมเพียงอย่างเดียว

ยานี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อเซลล์มะเร็งมี HER2 มากเกินไป ดังนั้นตัวอย่างเนื้องอกของคุณต้องได้รับการทดสอบเพื่อค้นหา HER2 ก่อนเริ่มการรักษา (ดู "การวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะอาหารเป็นอย่างไร") ไม่ใช้ในผู้ที่เป็นมะเร็ง HER2-negative

Trastuzumab ถูกฉีดเข้าไปในหลอดเลือดดำ (IV) สำหรับมะเร็งกระเพาะอาหาร จะให้ทุกๆ 2 หรือ 3 สัปดาห์พร้อมกับคีโม ยังไม่ทราบระยะเวลาที่ดีที่สุดในการให้

ผลข้างเคียงของ trastuzumab มักจะค่อนข้างไม่รุนแรง อาจมีไข้และหนาวสั่น อ่อนแรง คลื่นไส้ อาเจียน ไอ ท้องร่วง และปวดศีรษะ ผลข้างเคียงเหล่านี้มักเกิดขึ้นน้อยลงหลังการให้ยาครั้งแรก ยานี้ยังไม่ค่อยสามารถทำให้หัวใจเสียหายได้ ความเสี่ยงของความเสียหายของหัวใจจะเพิ่มขึ้นหากให้ trastuzumab กับยาเคมีบำบัดที่เรียกว่า anthracyclines เช่น epirubicin (Ellence) หรือ doxorubicin (Adriamycin)

Ramucirumab

เพื่อให้มะเร็งเติบโตและแพร่กระจาย พวกเขาจำเป็นต้องสร้างหลอดเลือดใหม่เพื่อให้เนื้องอกได้รับเลือดและสารอาหาร โปรตีนชนิดหนึ่งที่บอกให้ร่างกายสร้างหลอดเลือดใหม่เรียกว่า VEGF VEGF จับกับโปรตีนบนผิวเซลล์ที่เรียกว่ารีเซพเตอร์เพื่อทำหน้าที่ Ramucirumab (Cyramza®) เป็นโมโนโคลนัลแอนติบอดีที่จับกับรีเซพเตอร์สำหรับ VEGF สิ่งนี้จะป้องกันไม่ให้ VEGF จับกับตัวรับและส่งสัญญาณให้ร่างกายสร้างหลอดเลือดมากขึ้น ซึ่งจะช่วยชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของมะเร็งได้

Ramucirumab ใช้รักษามะเร็งกระเพาะอาหารระยะลุกลาม โดยส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นหลังจากที่ยาตัวอื่นหยุดทำงาน

ยานี้ได้รับการฉีดเข้าเส้นเลือด (IV) ทุก 2 สัปดาห์

ผลข้างเคียงที่พบบ่อยที่สุดของยานี้คือความดันโลหิตสูง ปวดศีรษะ และท้องเสีย ผลข้างเคียงที่หายากแต่อาจร้ายแรง ได้แก่ ลิ่มเลือด เลือดออกรุนแรง รูในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ (เรียกว่าการเจาะทะลุ) และปัญหาในการรักษาบาดแผล หากมีรูในกระเพาะอาหารหรือลำไส้ อาจทำให้เกิดการติดเชื้อรุนแรงและอาจต้องผ่าตัดแก้ไข

ยาเป้าหมาย

อื่น ๆ ยารักษาเป้าหมายอื่น ๆ กำลังถูกทดสอบกับมะเร็งกระเพาะอาหาร สิ่งเหล่านี้บางส่วนยังเน้นที่โปรตีน HER2 ในขณะที่บางชนิดมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ยาเหล่านี้บางตัวมีการกล่าวถึงในรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ "มีอะไรใหม่ในการวิจัยและรักษามะเร็งกระเพาะอาหาร"

การบำบัดด้วยรังสีสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหาร

การฉายรังสีใช้รังสีหรืออนุภาคที่มีพลังงานสูงเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งในบริเวณเฉพาะของร่างกาย การฉายรังสีสามารถใช้ได้หลายวิธีเพื่อช่วยรักษามะเร็งกระเพาะอาหาร:

ก่อนการผ่าตัดมะเร็งบางชนิด การฉายรังสีสามารถใช้ร่วมกับเคมีบำบัด (คีโม) เพื่อพยายามลดขนาดเนื้องอกเพื่อให้การผ่าตัดง่ายขึ้น

หลังการผ่าตัด การฉายรังสีสามารถใช้เพื่อฆ่ามะเร็งที่หลงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยซึ่งไม่สามารถมองเห็นและกำจัดออกได้ในระหว่างการผ่าตัด การรักษาด้วยรังสี โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัด เช่น 5-FU อาจชะลอหรือป้องกันการกลับเป็นซ้ำของมะเร็งหลังการผ่าตัด และอาจช่วยให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้น

การฉายรังสีสามารถใช้เพื่อชะลอการเจริญเติบโตและบรรเทาอาการของมะเร็งกระเพาะอาหารระยะลุกลาม เช่น ความเจ็บปวด เลือดออก และปัญหาการกิน

การบำบัดด้วยรังสีบีมภายนอกเป็นประเภทของการบำบัดด้วยรังสีที่มักใช้ในการรักษามะเร็งกระเพาะอาหาร การรักษานี้เน้นการฉายรังสีมะเร็งจากเครื่องนอกร่างกาย บ่อยครั้งมีการใช้รังสีบีมภายนอกชนิดพิเศษ เช่น การฉายรังสีตามรูปแบบสามมิติ (3D-CRT) และการฉายรังสีแบบมอดูเลตความเข้ม (IMRT) สิ่งเหล่านี้ใช้คอมพิวเตอร์และเทคนิคพิเศษเพื่อเน้นการฉายรังสีไปที่มะเร็งและจำกัดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อปกติที่อยู่ใกล้เคียง

ก่อนที่การรักษาของคุณจะเริ่มต้น ทีมฉายรังสีจะทำการวัดอย่างระมัดระวังเพื่อกำหนดมุมที่ถูกต้องสำหรับการเล็งลำแสงรังสีและปริมาณรังสีที่เหมาะสม การบำบัดด้วยรังสีก็เหมือนกับการเอ็กซเรย์ แต่รังสีนั้นแรงกว่ามาก ขั้นตอนนั้นไม่เจ็บปวด การรักษาแต่ละครั้งใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที แม้ว่าเวลาการตั้งค่า — ทำให้คุณเข้าที่สำหรับการรักษา — มักจะใช้เวลานานกว่า การรักษามักจะได้รับ 5 วันต่อสัปดาห์ในช่วงหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน ผลข้างเคียงจากการฉายรังสีรักษามะเร็งกระเพาะอาหาร ได้แก่

ปัญหาผิวหนังตั้งแต่รอยแดงจนถึงพุพองและลอก ในบริเวณที่รังสีผ่าน

คลื่นไส้ อาเจียน

ท้องร่วง

อ่อนเพลีย

จำนวนเม็ดเลือดต่ำ

สิ่งเหล่านี้มักจะหายไปภายในหลายสัปดาห์หลังการรักษา เสร็จ.

เมื่อให้รังสีกับเคมีบำบัด ผลข้างเคียงมักจะแย่ลง ผู้ป่วยอาจมีปัญหาในการรับประทานอาหารและได้รับของเหลวเพียงพอ บางคนจำเป็นต้องให้ของเหลวเข้าเส้นเลือด (IV) หรือวางท่อให้อาหารเพื่อรับสารอาหารระหว่างการรักษา

โปรดแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่คุณมี เนื่องจากมักมีวิธีบรรเทาอาการเหล่านี้

การฉายรังสีอาจทำลายอวัยวะใกล้เคียงที่สัมผัสกับลำแสงได้ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น ความเสียหายของหัวใจหรือปอด หรือแม้กระทั่งความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งชนิดอื่นในภายหลัง แพทย์ทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อป้องกันสิ่งนี้โดยใช้ปริมาณรังสีที่จำเป็นเท่านั้น ควบคุมทิศทางของลำแสงอย่างระมัดระวัง และป้องกันบางส่วนของร่างกายจากการฉายรังสีในระหว่างการรักษา

การรักษามะเร็งกระเพาะอาหารเป็นสิ่งสำคัญมาก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาด้วยรังสีสามารถดูได้ในส่วน "การแผ่รังสี" ของเว็บไซต์ของเรา หรือในการทำความเข้าใจการบำบัดด้วยรังสี: คู่มือสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว

ทางเลือกในการรักษาตามประเภทและระยะของมะเร็งกระเพาะอาหาร

การรักษามะเร็งกระเพาะอาหารขึ้นอยู่กับระดับที่มะเร็งเริ่มต้นในกระเพาะอาหารและการแพร่กระจายไปไกลแค่ไหน

ระยะที่ 0

เนื่องจากมะเร็งระยะที่ 0 ถูกจำกัดอยู่ที่ชั้นเยื่อบุชั้นในของกระเพาะอาหารและไม่ได้เติบโตเป็นชั้นที่ลึกกว่า จึงสามารถรักษาได้โดยการผ่าตัดเพียงอย่างเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้เคมีบำบัดหรือการฉายรังสี

การผ่าตัดด้วยการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะทั้งหมด (การตัดบางส่วนของกระเพาะอาหารออก) หรือการผ่าตัดกระเพาะอาหารทั้งหมด (การกำจัดกระเพาะอาหารทั้งหมด) มักเป็นการรักษาหลักสำหรับมะเร็งเหล่านี้ ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เคียงจะถูกลบออกเช่นกัน

มะเร็งระยะ 0 ขนาดเล็กบางชนิดสามารถรักษาได้โดยการผ่าตัดส่องกล้อง ในขั้นตอนนี้ มะเร็งจะถูกลบออกผ่านกล้องเอนโดสโคปที่ส่งผ่านลำคอ สิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยขึ้นในญี่ปุ่น ซึ่งมักตรวจพบมะเร็งกระเพาะอาหารตั้งแต่เนิ่นๆ ระหว่างการตรวจคัดกรอง เป็นเรื่องยากที่จะพบมะเร็งกระเพาะในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เนิ่นๆ ดังนั้นการรักษานี้จึงไม่ค่อยมีคนใช้มากนักที่นี่ ถ้าทำได้ก็ควรอยู่ที่ศูนย์มะเร็งที่มีประสบการณ์เทคนิคนี้มาก

ระยะที่ 1

ระยะ IA: ผู้ที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะ IA มักจะเอามะเร็งออกโดยการผ่าตัดกระเพาะอาหารทั้งหมดหรือรวมย่อย ต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เคียงจะถูกลบออกด้วย การผ่าตัดส่องกล้องอาจไม่ค่อยเป็นทางเลือกสำหรับมะเร็ง T1a บางชนิด ไม่จำเป็นต้องทำการรักษาเพิ่มเติมหลังการผ่าตัด

ระยะ IB: การรักษาหลักสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารระยะนี้คือการผ่าตัด (การผ่าตัดกระเพาะอาหารทั้งหมดหรือรวมย่อย) อาจให้เคมีบำบัด (คีโม) หรือเคมีบำบัด (เคมีบำบัดร่วมกับการฉายรังสี) ก่อนการผ่าตัดเพื่อพยายามลดขนาดมะเร็งและทำให้กำจัดออกได้ง่ายขึ้น

หลังการผ่าตัด ผู้ป่วยที่ต่อมน้ำเหลือง (ถอดออกขณะผ่าตัด) ไม่แสดงสัญญาณของการแพร่กระจายของมะเร็งในบางครั้งอาจสังเกตไม่พบหากไม่มีการรักษาเพิ่มเติม แต่บ่อยครั้งแพทย์จะแนะนำให้รักษาด้วยเคมีบำบัดหรือเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียวหลังการผ่าตัด (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ป่วยไม่ได้รับอย่างใดอย่างหนึ่ง เหล่านี้ก่อนการผ่าตัด) ผู้ป่วยที่ได้รับคีโมก่อนการผ่าตัดอาจได้รับคีโมแบบเดียวกัน (โดยไม่ฉายรังสี) หลังการผ่าตัด

หากพบมะเร็งในต่อมน้ำเหลือง มักแนะนำให้รักษาด้วยเคมีบำบัด เคมีบำบัดเพียงอย่างเดียว หรือทั้ง 2 วิธีร่วมกัน

หากผู้ป่วยป่วย (จากโรคอื่น) เกินกว่าจะรับการผ่าตัด พวกเขาอาจได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดหากพวกเขาทนได้ ตัวเลือกอื่นๆ ได้แก่ การรักษาด้วยรังสีหรือเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียว

ระยะที่ 2

การรักษาหลักสำหรับมะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่ 2 คือการผ่าตัดเพื่อเอากระเพาะอาหารทั้งหมดหรือบางส่วน โอเมนตัม และต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียงออก ผู้ป่วยจำนวนมากได้รับการรักษาด้วยคีโมหรือเคมีบำบัดก่อนการผ่าตัดเพื่อพยายามลดขนาดมะเร็งและทำให้กำจัดออกได้ง่ายขึ้น การรักษาหลังการผ่าตัดอาจรวมถึงเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียวหรือเคมีบำบัด

หากผู้ป่วยป่วย (จากโรคอื่น) เกินกว่าจะรับการผ่าตัด พวกเขาอาจได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดหากพวกเขาทนได้ ตัวเลือกอื่นๆ ได้แก่ การรักษาด้วยรังสีหรือเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียว

ระยะที่ 3

เป็นการรักษาหลักสำหรับผู้ป่วยโรคระยะนี้ (เว้นแต่จะมีโรคประจำตัวอื่นๆ ที่ทำให้ป่วยเกินไป) ผู้ป่วยบางรายอาจหายขาดโดยการผ่าตัด (ร่วมกับการรักษาอื่นๆ) ในขณะที่สำหรับผู้ป่วยรายอื่นๆ การผ่าตัดอาจช่วยควบคุมมะเร็งหรือช่วยบรรเทาอาการได้

บางคนอาจได้รับเคมีบำบัดหรือเคมีบำบัดก่อนการผ่าตัดเพื่อพยายามลดขนาดมะเร็งและทำให้กำจัดออกได้ง่ายขึ้น ผู้ป่วยที่ได้รับคีโมก่อนการผ่าตัดก็อาจจะได้รับคีโมภายหลังเช่นกัน สำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับคีโมก่อนการผ่าตัดและสำหรับผู้ที่ได้รับการผ่าตัดแต่มีมะเร็งเหลืออยู่บ้าง การรักษาหลังการผ่าตัดมักจะเป็นการทำเคมีบำบัด

หากผู้ป่วยป่วย (จากโรคอื่น) เกินกว่าจะรับการผ่าตัด พวกเขาอาจได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดหากพวกเขาทนได้ ตัวเลือกอื่นๆ ได้แก่ การรักษาด้วยรังสีหรือเคมีบำบัดเพียงอย่างเดียว

ระยะที่ 4

เนื่องจากมะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่ 4 ได้แพร่กระจายไปยังอวัยวะที่อยู่ห่างไกล การรักษาจึงมักไม่สามารถทำได้ แต่การรักษามักจะช่วยรักษามะเร็งให้อยู่ภายใต้การควบคุมและช่วยบรรเทาอาการได้ ซึ่งอาจรวมถึงการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดลดขนาดกระเพาะหรือการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะในบางกรณี เพื่อไม่ให้กระเพาะอาหารและ/หรือลำไส้อุดตัน (อุดตัน) หรือเพื่อควบคุมการตกเลือด

ในบางกรณี ลำแสงเลเซอร์ที่ส่องผ่านกล้องเอนโดสโคป (ท่อที่ยืดหยุ่นและยาวผ่านลำคอ) สามารถทำลายเนื้องอกส่วนใหญ่และบรรเทาสิ่งกีดขวางโดยไม่ต้องผ่าตัด หากจำเป็น อาจใส่ขดลวด (ท่อโลหะกลวง) ตรงที่หลอดอาหารและกระเพาะอาหารมาบรรจบกันเพื่อช่วยให้เปิดออกและปล่อยให้อาหารผ่านเข้าไปได้ สามารถทำได้ที่จุดเชื่อมต่อของกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก

การให้คีโมและ/หรือการฉายรังสีมักจะช่วยลดขนาดมะเร็งและบรรเทาอาการบางอย่างได้ รวมทั้งช่วยให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้น แต่โดยปกติแล้วไม่ควรคาดหวังให้มะเร็งรักษาได้ การใช้ยาเคมีบำบัดร่วมกันมักใช้กันมากที่สุด แต่การรวมกันใดดีที่สุดยังไม่ชัดเจน

การบำบัดแบบกำหนดเป้าหมายยังมีประโยชน์ในการรักษามะเร็งระยะลุกลาม สามารถเพิ่ม Trastuzumab (Herceptin) ในเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่มีเนื้องอกเป็น HER2-positive Ramucirumab (Cyramza) อาจเป็นตัวเลือกในบางจุด สามารถให้ด้วยตัวเองหรือเติมลงในคีโม

เนื่องจากมะเร็งเหล่านี้รักษาได้ยาก การรักษาแบบใหม่ที่ได้รับการทดสอบในการทดลองทางคลินิกจึงอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยบางราย

แม้ว่าการรักษาจะไม่ทำลายหรือหดตัวของมะเร็ง แต่ก็ยังมีวิธีบรรเทาความเจ็บปวดและอาการต่างๆ จากโรคได้ ผู้ป่วยควรบอกทีมรักษามะเร็งของตนเองเกี่ยวกับอาการหรือความเจ็บปวดที่พวกเขามี วิธีที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โภชนาการเป็นปัญหาสำหรับผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารหลายราย ความช่วยเหลือมีตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการไปจนถึงการวางท่อเข้าไปในลำไส้เล็กเพื่อช่วยในการจัดหาสารอาหารสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการรับประทานอาหาร หากจำเป็น

มะเร็งกำเริบ มะเร็ง

ที่กลับมาหลังจากการรักษาครั้งแรกเรียกว่ามะเร็งกำเริบ ทางเลือกในการรักษาสำหรับโรคกำเริบโดยทั่วไปจะเหมือนกับการรักษามะเร็งระยะที่ 4 แต่พวกเขายังขึ้นอยู่กับว่ามะเร็งเกิดขึ้นอีกที่ใด การรักษาที่บุคคลได้รับแล้ว และสุขภาพโดยทั่วไปของบุคคลนั้นด้วย

 

Placement of a feeding tube

Some patients have trouble taking in enough nutrition after surgery for stomach cancer. Further treatment like chemotherapy with radiation can make this problem worse. To help with this, a tube can be placed into the intestine at the time of gastrectomy. The end of this tube, called a jejunostomy tube or J tube, remains outside of the skin on the abdomen. Through this, liquid nutrition can be put directly into the intestine to help prevent and treat malnutrition.

Lymph node removal

In either a subtotal or total gastrectomy, the nearby lymph nodes are removed. This is a very important part of the operation. Many doctors feel that the success of the surgery is directly related to how many lymph nodes the surgeon removes.

In the United States, it is recommended that at least 15 lymph nodes are removed (called a D1 lymphadenectomy) when a gastrectomy is done. Surgeons in Japan have had very high success rates by removing even more lymph nodes near the cancer (called a D2 lymphadenectomy).

Surgeons in Europe and the United States have not been able to equal the results of the Japanese surgeons. It is not clear if this is because Japanese surgeons are more experienced (stomach cancer is much more common in their country), because Japanese patients tend to have earlier stage disease (because they screen for stomach cancer) and are healthier, or if other factors play a role.

In any event, it takes a skilled surgeon who is experienced in stomach cancer surgery to remove all the lymph nodes successfully. Ask your surgeon about his or her experience in operating on stomach cancer. Studies have shown that the results are better when both the surgeon and the hospital have had extensive experience in treating patients with stomach cancer.

Palliative surgery for unresectable cancer

For people with unresectable stomach cancer, surgery can often still be used to help control the cancer or to help prevent or relieve symptoms or complications.

Subtotal gastrectomy: For some people who are healthy enough for surgery, removing the part of the stomach with the tumor can help treat problems such as bleeding, pain, or blockage in the stomach, even if it does not cure the cancer. Because the goal of this surgery is not to cure the cancer, nearby lymph nodes and parts of other organs usually do not need to be removed.

Gastric bypass (gastrojejunostomy): Tumors in the lower part of the stomach may eventually grow large enough to block food from leaving the stomach. For people healthy enough for surgery, one option to help prevent or treat this is to bypass the lower part of the stomach. This is done by attaching part of the small intestine (called the jejunum) to the upper part of the stomach, which allows food to leave the stomach through the new connection.

Endoscopic tumor ablation: In some cases, such as in people who are not healthy enough for surgery, an endoscope (a long, flexible tube passed down the throat) can be used to guide a laser beam to vaporize parts of the tumor. This can be done to stop bleeding or help relieve a blockage without surgery.

Stent placement: Another option to keep a tumor from blocking the opening at the beginning or end of the stomach is to use an endoscope to place a stent (a hollow metal tube) in the opening. This helps keep it open and allows food to pass through it. For tumors in the upper (proximal) stomach, the stent is placed where the esophagus and stomach meet. For tumors in the lower (distal) part of the stomach, the stent is placed at the junction of the stomach and the small intestine.

Feeding tube placement: Some people with stomach cancer are not able to eat or drink enough to get adequate nutrition. A minor operation can be done to place a feeding tube through the skin of the abdomen and into the distal part of the stomach (known as agastrostomy tube or G tube) or into the small intestine (known as a jejunostomy tube or J tube). Liquid nutrition can then be put directly into the tube.

Possible complications and side effects of surgery

Surgery for stomach cancer is difficult and can have complications. These can include bleeding from the surgery, blood clots, and damage to nearby organs during the operation. Rarely, the new connections made between the ends of the stomach or esophagus and small intestine may leak.

Surgical techniques have improved in recent years, so only about 1% to 2% of people die from surgery for stomach cancer. This number is higher when the operation is more extensive, such as when all the lymph nodes are removed, but it is lower in the hands of highly skilled surgeons.

You will not be allowed to eat or drink anything for at least a few days after a total or subtotal gastrectomy. This is to give the digestive tract time to heal and to make sure there are no leaks in parts that have been sewn together during the operation.

You may develop side effects after you recover from surgery. These can include nausea, heartburn, abdominal pain, and diarrhea, particularly after eating. These side effects result from the fact that once part or all of the stomach is removed, food enters the intestines too quickly after eating. The side effects often get better over time, but in some people they can last for a long time. Your doctor might prescribe medicines to help with this.

Changes in your diet will be needed after a partial or total gastrectomy. The biggest change is that you will need to eat smaller, more frequent meals. The amount of stomach removed will affect how much you need to change the way you eat.

The stomach helps the body absorb some vitamins, so people who have had a subtotal or total gastrectomy may develop vitamin deficiencies. If certain parts of the stomach are removed, doctors routinely prescribe vitamin supplements, some of which can only be injected.

Before your surgery, ask your surgeon how much of the stomach he or she intends to remove. Some surgeons try to leave behind as much of the stomach as they can to allow patients to eat more normally afterward. The tradeoff is that the cancer might be more likely to come back. The extent of the surgery should be discussed with your doctor before it is done.

It cannot be stressed enough that you should make sure your surgeon is experienced in treating stomach cancer and able to perform the most up-to-date operations to reduce your risk of complications. To learn more about surgery for cancer, see A Guide to Cancer Surgery .

Chemotherapy for stomach cancer

Chemotherapy (chemo) uses anti-cancer drugs that are injected into a vein or given by mouth as pills. These drugs enter the bloodstream and reach all areas of the body, making this treatment useful for cancer that has spread to organs beyond where it started.

Chemo can be used in different ways to help treat stomach cancer:

 • Chemo can be given before surgery for stomach cancer. This, known as neoadjuvanttreatment, can shrink the tumor and possibly make surgery easier. It may also help keep the cancer from coming back and help patients live longer. For some stages of stomach cancer, neoadjuvant chemo is one of the standard treatment options. Often, chemo is then given again after surgery.
 • Chemo may be given after surgery to remove the cancer. This is called adjuvanttreatment. The goal of adjuvant chemo is to kill any cancer cells that may have been left behind but are too small to see. This can help keep the cancer from coming back. Often, for stomach cancer, chemo is given with radiation therapy after surgery. This combination is called chemoradiation. This may be especially helpful for cancers that could not be removed completely by surgery.
 • Chemo may be given as the primary (main) treatment for stomach cancer that has spread (metastasized) to distant organs. It may help shrink the cancer or slow its growth, which can relieve symptoms for some patients and help them live longer.

Doctors give chemo in cycles, with each period of treatment followed by a rest period to allow the body time to recover. Each cycle typically lasts for a few weeks.

A number of chemo drugs can be used to treat stomach cancer, including:

 • 5-FU (fluorouracil), often given along with leucovorin (folinic acid)
 • Capecitabine (Xeloda®)
 • Carboplatin
 • Cisplatin
 • Docetaxel (Taxotere®)
 • Epirubicin (Ellence®)
 • Irinotecan (Camptosar®)
 • Oxaliplatin (Eloxatin®)
 • Paclitaxel (Taxol®)

Depending on the situation (including the stage of the cancer, the person’s overall health, and whether chemo is combined with radiation therapy), these drugs may be used alone or combined with other chemotherapy or targeted drugs.

Some common drug combinations used when surgery is planned include:

 • ECF (epirubicin, cisplatin, and 5-FU),which may be given before and after surgery
 • Docetaxel or paclitaxel plus either 5-FU or capecitabine, combined with radiation as treatment before surgery
 • Cisplatin plus either 5-FU or capecitabine, combined with radiation as treatment before surgery
 • Paclitaxel and carboplatin, combined with radiation as treatment before surgery

When chemo is given with radiation after surgery, a single drug such as 5-FU or capecitabine may be used.

To treat advanced stomach cancer, ECF may also be used, but other combinations may also be helpful. Some of these include:

 • DCF (docetaxel, cisplatin and 5-FU)
 • Irinotecan plus cisplatin
 • Irinotecan plus 5-FU or capecitabine
 • Oxaliplatin plus 5-FU or capecitabine

Many doctors prefer to use combinations of 2 chemo drugs to treat advanced stomach cancer. Three-drug combinations can have more side effects, so they are usually reserved for people who are in very good health and who can be followed closely by their doctor.

Side effects of chemotherapy

Chemo drugs attack cells that are dividing quickly, which is why they work against cancer cells. But other cells in the body, such as those in the bone marrow (where new blood cells are made), the lining of the mouth and intestines, and the hair follicles, also divide quickly. These cells can also be affected by chemo, which can lead to side effects. The type of side effect depends on the type of drugs, the amount taken, and the length of treatment. Short-term side effects common to most chemotherapy drugs can include:

 • Nausea and vomiting
 • Loss of appetite
 • Hair loss
 • Diarrhea
 • Mouth sores
 • Increased chance of infection (from a shortage of white blood cells)
 • Bleeding or bruising after minor cuts or injuries (from a shortage of platelets)
 • Fatigue and shortness of breath (from a shortage of red blood cells)

These side effects are usually short-term and go away once treatment is finished. For example, hair will usually grow back after treatment ends. Be sure to tell your cancer care team about any side effects you have because there are often ways to lessen them. For example, you can be given drugs to prevent or reduce nausea and vomiting.

Some chemotherapy drugs have specific side effects. You should be given specific information about each drug you are receiving and you should review it before you start treatment.

Neuropathy: Cisplatin, oxaliplatin, docetaxel, and paclitaxel can damage nerves outside the brain and spinal cord. This can sometimes lead to symptoms (mainly in the hands and feet) such as pain, burning or tingling sensations, sensitivity to cold or heat, or weakness. In most cases this goes away once treatment is stopped, but it may be long-lasting in some patients. Oxaliplatin can also affect nerves in the throat, causing throat pain that is worse when trying to eat or drink cold liquids or foods. This pain can lead to trouble swallowing or even breathing, and can last a few days after treatment.

Heart damage: Doxorubicin, epirubicin, and some other drugs may cause permanent heart damage if used for a long time or in high doses. For this reason, doctors carefully control the doses and use heart tests such as echocardiograms or MUGA scans to monitor heart function. Treatment with these drugs is stopped at the first sign of heart damage.

Hand-foot syndrome can occur during treatment with capecitabine or 5-FU (when given as an infusion). This starts out as redness in the hands and feet, which can then progress to pain and sensitivity in the palms and soles. If it worsens, blistering or skin peeling can occur, sometimes leading to open, painful sores. There is no specific treatment, although some creams may help. These symptoms gradually get better when the drug is stopped or the dose is decreased. The best way to prevent severe hand-foot syndrome is to tell your doctor when early symptoms come up, so that the drug dose can be changed.

Targeted therapies for stomach cancer

Chemotherapy (chemo) drugs target cells that divide rapidly, which is why they often work against cancer cells. But there are other aspects of cancer cells that make them different from normal cells. In recent years, researchers have developed new drugs to try to target these differences. Targeted drugs may work in some cases when standard chemo drugs don’t. They also tend to have fewer severe side effects than standard chemo drugs.

Trastuzumab

About 1 out of 5 of stomach cancers has too much of a growth-promoting protein called HER2/neu (or just HER2) on the surface of the cancer cells. Tumors with increased levels of HER2 are called HER2-positive.

Trastuzumab (Herceptin) is a monoclonal antibody, a man-made version of a very specific immune system protein, which targets the HER2 protein. Giving trastuzumab with chemo can help some patients with advanced, HER2-positive stomach cancer live longer than giving chemo alone.

This drug only works if the cancer cells have too much HER2, so samples of your tumor must be tested to look for HER2 before starting treatment (see “How is stomach cancer diagnosed?”). It is not used in people whose cancer is HER2-negative.

Trastuzumab is injected into a vein (IV). For stomach cancer it is given once every 2 or 3 weeks along with chemo. The best length of time to give it is not yet known.

The side effects of trastuzumab tend to be relatively mild. They can include fever and chills, weakness, nausea, vomiting, cough, diarrhea, and headache. These side effects occur less often after the first dose. This drug can also rarely lead to heart damage. The risk of heart damage is increased if trastuzumab is given with certain chemo drugs calledanthracyclines, such as epirubicin (Ellence) or doxorubicin (Adriamycin).

Ramucirumab

In order for cancers to grow and spread, they need to create new blood vessels so that the tumors get blood and nutrients. One of the proteins that tells the body to make new blood vessels is called VEGF. VEGF binds to cell surface proteins called receptors to act. Ramucirumab (Cyramza®) is a monoclonal antibody that binds to a receptor for VEGF. This keeps VEGF from binding to the receptor and signaling the body to make more blood vessels. This can help slow or stop the growth and spread of cancer.

Ramucirumab is used to treat advanced stomach cancer, most often after another drug stops working.

This drug is given as infusion into a vein (IV) every 2 weeks.

The most common side effects of this drug are high blood pressure, headache, and diarrhea. Rare but possibly serious side effects include blood clots, severe bleeding, holes forming in the stomach or intestines (called perforations), and problems with wound healing. If a hole forms in the stomach or intestine it can lead to severe infection and may require surgery to correct.

Other targeted drugs

Other targeted therapy drugs are being tested against stomach cancer. Some of these also focus on the HER2 protein, while others have different targets. Some of these drugs are discussed in more detail in the section “What’s new in stomach cancer research and treatment?

Radiation therapy for stomach cancer

Radiation therapy uses high-energy rays or particles to kill cancer cells in a specific area of the body. Radiation can be used in different ways to help treat stomach cancer:

 • Before surgery for some cancers, radiation can be used along with chemotherapy(chemo) to try to shrink the tumor to make surgery easier.
 • After surgery, radiation therapy can be used to kill very small remnants of the cancer that cannot be seen and removed during surgery. Radiation therapy — especially when combined with chemo drugs such as 5-FU — may delay or prevent cancer recurrence after surgery and may help patients live longer.
 • Radiation therapy can be used to slow the growth and ease the symptoms of advanced stomach cancer, such as pain, bleeding, and eating problems.

External beam radiation therapy is the type of radiation therapy often used to treat stomach cancer. This treatment focuses radiation on the cancer from a machine outside the body. Often, special types of external beam radiation, such three-dimensional conformal radiation therapy (3D-CRT) and intensity modulated radiation therapy (IMRT) are used. These use computers and special techniques to focus the radiation on the cancer and limit the damage to nearby normal tissues.

Before your treatments start, the radiation team will take careful measurements to determine the correct angles for aiming the radiation beams and the proper dose of radiation. Radiation therapy is much like getting an x-ray, but the radiation is much stronger. The procedure itself is painless. Each treatment lasts only a few minutes, although the setup time — getting you into place for treatment — usually takes longer. Treatments are usually given 5 days a week over several weeks or months. Side effects from radiation therapy for stomach cancer can include:

 • Skin problems, ranging from redness to blistering and peeling, in the area where the radiation passed through
 • Nausea and vomiting
 • Diarrhea
 • Fatigue
 • Low blood cell counts

These usually go away within several weeks after the treatment is finished.

When radiation is given with chemotherapy, side effects are often worse. Patients may have problems eating and getting enough fluids. Some need to have fluids given into a vein (IV) or have a feeding tube placed to get nutrition during treatment.

Please be sure to tell your doctor about any side effects you have, because there are often ways to relieve them.

Radiation might also damage nearby organs that are exposed to the beams. This could lead to problems such as heart or lung damage, or even an increased risk of another cancer later on. Doctors do everything they can to prevent this by using only the needed dose of radiation, carefully controlling where the beams are aimed, and shielding certain parts of the body from the radiation during treatment.

It is very important that you get treated at a center that has extensive experience in treating stomach cancer.

More information on radiation therapy can be found in the “Radiation” section of our website, or in Understanding Radiation Therapy: A Guide for Patients and Families.

Treatment choices by type and stage of stomach cancer

Treatment of stomach cancer depends to a large degree on where the cancer started in the stomach and how far it has spread.

Stage 0

Because stage 0 cancers are limited to the inner lining layer of the stomach and have not grown into deeper layers, they can be treated by surgery alone. No chemotherapy or radiation therapy is needed.

Surgery with either subtotal gastrectomy (removal of part of the stomach) or total gastrectomy (removal of the entire stomach) is often the main treatment for these cancers. Nearby lymph nodes are removed as well.

Some small stage 0 cancers can be treated by endoscopic resection. In this procedure the cancer is removed through an endoscope passed down the throat. This is done more often in Japan, where stomach cancer is often detected early during screening. It is rare to find stomach cancer so early in the United States, so this treatment has not been used as much here. If it is done, it should be at a cancer center that has a great deal of experience with this technique.

Stage I

Stage IA: People with stage IA stomach cancer typically have their cancer removed by total or subtotal gastrectomy. The nearby lymph nodes are also removed. Endoscopic resection may rarely be an option for some small T1a cancers. No further treatment is usually needed after surgery.

Stage IB: The main treatment for this stage of stomach cancer is surgery (total or subtotal gastrectomy). Chemotherapy (chemo) or chemoradiation (chemo plus radiation therapy) may be given before surgery to try to shrink the cancer and make it easier to remove.

After surgery, patients whose lymph nodes (removed at surgery) show no signs of cancer spread are sometimes observed without further treatment, but often doctors will recommend treatment with either chemoradiation or chemo alone after surgery (especially if the patient didn’t get one of these before surgery). Patients who were treated with chemo before surgery may get the same chemo (without radiation) after surgery.

If cancer is found in the lymph nodes, treatment with either chemoradiation, chemo alone, or a combination of the two is often recommended.

If a person is too sick (from other illnesses) to have surgery, they may be treated with chemoradiation if they can tolerate it. Other options include radiation therapy or chemo alone.

Stage II

The main treatment for stage II stomach cancer is surgery to remove all or part of the stomach, the omentum, and nearby lymph nodes. Many patients are treated with chemo or chemoradiation before surgery to try to shrink the cancer and make it easier to remove. Treatment after surgery may include chemo alone or chemoradiation.

If a person is too sick (from other illnesses) to have surgery, they may be treated with chemoradiation if they can tolerate it. Other options include radiation therapy or chemo alone.

Stage III

Surgery is the main treatment for patients with this stage disease (unless they have other medical conditions that make them too ill for it). Some patients may be cured by surgery (along with other treatments), while for others the surgery may be able to help control the cancer or help relieve symptoms.

Some people may get chemo or chemoradiation before surgery to try to shrink the cancer and make it easier to remove. Patients who get chemo before surgery will probably get chemo after, as well. For patients who don’t get chemo before surgery and for those who have surgery but have some cancer left behind, treatment after surgery is usually chemoradiation.

If a person is too sick (from other illnesses) to have surgery, they may be treated with chemoradiation if they can tolerate it. Other options include radiation therapy or chemo alone.

Stage IV

Because stage IV stomach cancer has spread to distant organs, a cure is usually not possible. But treatment can often help keep the cancer under control and help relieve symptoms. This might include surgery, such as a gastric bypass or even a subtotal gastrectomy in some cases, to keep the stomach and/or intestines from becoming blocked (obstructed) or to control bleeding.

In some cases, a laser beam directed through an endoscope (a long, flexible tube passed down the throat) can destroy most of the tumor and relieve obstruction without surgery. If needed, a stent (a hollow metal tube) may be placed where the esophagus and stomach meet to help keep it open and allow food to pass through it. This can also be done at the junction of the stomach and the small intestine.

Chemo and/or radiation therapy can often help shrink the cancer and relieve some symptoms as well as help patients live longer, but is usually not expected to cure the cancer. Combinations of chemo drugs are most commonly used, but which combination is best is not clear.

Targeted therapy can also be helpful in treating advanced cancers. Trastuzumab (Herceptin) can be added to chemotherapy for patients whose tumors are HER2-positive. Ramucirumab (Cyramza) may also be an option at some point. It can be given by itself or added to chemo.

Because these cancers can be hard to treat, new treatments being tested in clinical trials may benefit some patients.

Even if treatments do not destroy or shrink the cancer, there are ways to relieve pain and symptoms from the disease. Patients should tell their cancer care team about any symptoms or pain they have right way, so they can be managed effectively.

Nutrition is another concern for many patients with stomach cancer. Help is available ranging from nutritional counseling to placement of a tube into the small intestine to help provide nutrition for those who have trouble eating, if needed.

Recurrent cancer

Cancer that comes back after initial treatment is known as recurrent cancer. Treatment options for recurrent disease are generally the same as they are for stage IV cancers. But they also depend on where the cancer recurs, what treatments a person has already had, and the person’s general health.