การตรวจเต้านม Mamography

การตรวจ Mammograpy คืออะไร

เป็นการตรวจเต้านมโดยใช้รังสีปริมาณน้อย แต่มีความคมชัดสูง การตรวจด้วยวิธีนี้สามารถทำให้การวินิจฉัยมะเร็งเต้านม ได้เร็วกว่าการคลำถึง 2 ปี ได้มีการแนะนำให้ประชาชนผู้หญิงอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปให้ตรวจเป็นประจำทุกปี แต่สถาบันมะเร็งแห่งชาติของอเมริกาแนะนำให้ประชาชน ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม หรือเคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนควรจะตรวจ Mamography อายุน้อยกว่านี้

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ

Mammography

mamogram

ก่อนการตรวจ ท่านควรได้ปรึกษากับแพทย์ของท่านเกี่ยวกับปัญหาของเต้านม ประวัติครอบครัว ประวัติส่วนบุคคลรวมทั้งประวัติการใช้ฮอร์โมน ไม่ควรนัดตรวจเต้านมก่อนมีประจำเดือน เนื่องจากช่วงนั้นเต้านมจะคัดและเจ็บ ควรจะตรวจหลังจากหมดประจำเดือนไปแล้วหนึ่งสัปดาห ์และควรจะแจ้งแพทย์หาก

 

ท่านสงสัยว่าจะตั้งครรภ์สำหรับคำแนะนำทั่วๆไปมีดังนี้

  • ไม่ควรใช้น้ำหอมหรือใช้แป้งทาบริเวณรักแร้ และเต้านมในวันที่จะตรวจ เนื่องจากจะทำให้รบกวนการตรวจ
  • ควรจะนำฟิมล์เก่าไปด้วยทุกครั้ง
  • ควรจะแจ้งอาการที่เกิดกับเต้านมให้แพทย์ทราบ
  • ให้ฟังผลกับแพทย์ของท่านเท่านั้น
การตรวจmammogram

เครื่องมือมีรูปร่างอย่างไรและขั้นตอนในการตรวจ

เครื่อง Mamography เป็นเครื่อง x-ray ที่ใช้ตรวจเต้านมซึ่งต้องประกอบด้วยเครื่องที่ทำให้เกิดรังสีและส่วนที่ใช้บีบและตรวจเต้านม เมื่อให้รังสีแก่เต้านมรังสีบางส่วนจะถูกดูดซึมโดยเนื้อเยื่อเต้านม บางส่วนก็ผ่านไปยังฟิมฟ์ทำให้เกิดภาพขึ้นมา ระหว่างการตรวจจะต้องมีการบีบเต้านมเนื่องจาก

  • ทำให้เต้านมแบนราบเพื่อที่จะตรวจเต้านมได้ทุกส่วน
  • ไม่มีการรบกวนจากเนื้อเยื่อที่หนา
  • ใช้รังสีในการตรวจน้อย
  • เพื่อไม่ให้เต้านมเคลื่อนไหวซึ่งจะทำให้ภาพที่ได้ไม่ชัด

การตรวจมักจะตรวจในแนวบนล่าง และแนวซ้ายขวาระหว่าการตรวจจะไม่เกิดอาการเจ็บปวดนอกจากจะรู้สึกเต้านมถูกบีบ